Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

55. Pravé Já je svědkem vědomí bez aktu pozorování (Nirupany)

16. 2. 2017 - Aleš

Je-li (stav) Brahman prostřednictvím správného rozlišování zavržen, to co zůstává, se nazývá Parabrahman. Prostor je všude, nepřichází z místa na místo. Prostor, prána a světlo jsou všude. Pouze lidské bytosti dokáží sebe identifikovat jako těla a chovat se různými způsoby. Znalec musí být poznán a identifikován bez ohledu na to, co vás to stojí. Toto se může uskutečnit v jediný okamžik, nebo taky za celý život nikdy.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

Nirupana 55

Čtvrtek, 24. srpna 1978

Náboženství jsou dogmata, jež jsou následována lidskými bytostmi. Čím je ten dotyčný předtím, než ho obviní, že je hinduista či muslim? Lidé se nechávají spoutat tradicemi ve světě, které nejsou trvalé stejně jako květy, jež nejsou rozkvetlé věčně. Je půda/zemina, na které se nachází vesnice, kde žijí muslimové, muslimská? Ani jeden z pěti elementů, tj. oheň, země, vzduch, prostor a voda, není falešně hrdý na to, že náleží (nějakému) náboženství.

Vědomí je výtažek pěti elementů. Takové je slunce. Slunce označuje světlo našeho vlastního pocitu bytí. V tomto světle je nespočet příhodných obrazů mnoha světů.

Doufám, že nejste pyšní na tělo či kastu. Proč nepohlédnout přímo do zdroje? Nikdo nemá vzpomínku na své vědomí. Ono přišlo v současném životě. Jak dlouho to je, odkdy máte tuto nynější vzpomínku? Trvá tolik let, kolik vám je roků. Paměť je mája/iluze. Je to klam, matka nevědomosti.

Říká se, že jsme věční a nekoneční. To je řečeno prostřednictvím vědomí. Jak by to mohla být pravda, když vědomí samotné je neskutečné? Mohla by tato otázka vyvstat, kdyby tu nebylo vědomí?

Doba života značí, že tu je vědomí neboli paměť pro tuto dobu. Vše, co je kýmkoliv řečeno, platí pro ten daný okamžik. Projeví se to jako stejné poznatky, které jste si vyslechli od někoho. Pokud upřete na něco pozornost a meditujete na to, tak se to projeví skrze vaše vědomí. Jestliže meditujete na Krišnu, projeví se to ve formě Krišny. Nicméně toto vše je dočasné. 

Jestliže někdo řekne, že se stal dokonalým Džňáninem, jak by to mohla být pravda, když poznání samotné je nedokonalé? Přijde sem snad Višnu a zeptá se mne, co to tu říkám? Nepřijde. Višnu zde mohl žít někdy v minulosti, ale nyní zde není.

Je-li (stav) Brahman prostřednictvím správného rozlišování zavržen, to co zůstává, se nazývá Parabrahman. Prostor je všude, nepřichází z místa na místo. Prostor, prána a světlo jsou všude. Pouze lidské bytosti dokáží sebe identifikovat jako těla a chovat se různými způsoby. Znalec musí být poznán a identifikován bez ohledu na to, co vás to stojí. Toto se může uskutečnit v jediný okamžik, nebo taky za celý život nikdy.

Vy jste vědomí, ve kterém jsou sloučeny všechny nabyté znalosti. Není nutné cestovat sem tam po světě, abyste rozpoznali Já. Átman a Paramátman jsou jména, dána prostřednictvím slov za účelem možného pochopení. Vaše vědomí nemá žádnou formu. Není ani malé ani velké. A co víc, je tak dobré jako nic. Jaká je pro něho příčina? Je to proto, že dokud víte, že ´vy jste´, ono/vědomí existuje. Máte potřebu po Já, ale ono je před jakoukoliv potřebou. Jestliže to poznáte, pochopíte, že všechny potřeby mají svůj zdroj ve vědomí, a že všechny se spojí v jednu potřebu – potřebu být, existovat. Já nemá počátek. Je mikroskopické. Jestliže ho budete hledat někde ve světě, nenajdete To, protože se jedná o to ´samo-Jediné´, prostřednictvím něhož víte, že ´vy jste´. Je to Pán světa. Je to poznání, že ´my jsme´, aniž byste to říkali. Protože to je vědomí, je to také Pán kvalit. Všechna mužská a ženská jména náleží jedině Jemu.

Sebe sama potřebujeme do té doby, dokud je vědomě známo poznání (´já existuji´). Toto vědomí je tu jedině za toho předpokladu, že existujete. Pravé Já je svědkem vědomí bez aktu pozorování. Vaše uvědomění samotné je bohyní MaháKálí s osmi rukama (božská matka). Pokud jste přesvědčeni o tom, že jste nesmrtelní, nezničitelní a věční, pak je ona potěšena. Pokud je potěšena, splní vaše potřeby. Jestliže ji označíte za smrtelnou, pak bude podrážděna/nepotěšena. Ona vás zabezpečí a obstará vše potřebné tehdy, když se universální vědomí ´já jsem´ a oddaný stanou jedním.

Neexistuje ani jedno živé stvoření, které by neuctívalo Átman. I červ a hmyz Ho uctívá, což značí, že se starají o sebe. Všechna lidská těla jsou chrámy Boží. Dokud zde není dvojnost, nemůže zde být identifikace, tj. Brahman a iluze, Bůh a oddaný. Nejprve to musí být takto rozděleno, poté spojeno. Jakmile poznáte Sebe sama/Já, poznáte, že na zemi není žádná bytost, které byste nebyl nějak užitečný. Bůh je všudypřítomný. On je všeprostupující. To je pohled vašeho vlastního vědomí. Jestliže to pochopíte, nezůstane ve vás sebemenší stopa sobeckosti. Vše, co uděláte, bude jen a jen uctíváním vnitřního Já.

Abyste došli k realizaci Já, musíte meditovat na vědomí, prostřednictvím něhož znáte ´já jsem´. Nazvěte jej Guruem. Držte se pevně jeho chodidel. Od něho získáváte zkušenost tohoto těla a světa. Je to vaše vlastní přirozenost. Dobře si to pamatujte. Uctívejte neustále tuto vzpomínku připomínáním si toho. Vědomí je poznání vaší pravé přirozenosti. Připomínejte si svou přirozenost. Potom vás již nebude obtěžovat žádná představa.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.