Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

54. Vraťte se do stavu, kdy jste neměli žádnou zkušenost čehokoliv (Nirupany)

9. 2. 2017 - Aleš

Když dozrajete s mantrou, která vám byla dána, duchovní poznání začne vyjadřovat sebe samo. Taková je její síla. Vy nebudete nic dělat. Realizace bude hovořit skrze vás. Síla mantry vzroste a dojde k pochopení, že stav Gurua je uvnitř vás. Lidé mají oddanost, milují Gurua, ale nemají nejmenší chuť dosáhnout realizaci Já. Oddanost k Bohu je u nich patrná, ale silná touha po poznání Pravdy tam přítomná není.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 54

 

Středa, 23. srpna 1978

Všechny emocionální stavy přijdou a stejně tak odejdou. Jsou pomíjivé. Dětství samočinně odezní. Má z toho někdo špatný pocit? Rovněž i každý jedinec jednou odejde a Bůh také skoná. Nic nezůstane.

Když dozrajete s mantrou, která vám byla dána, duchovní poznání začne vyjadřovat sebe samo. Taková je její síla. Vy nebudete nic dělat. Realizace bude hovořit skrze vás. Síla mantry vzroste a dojde k pochopení, že stav Gurua je uvnitř vás. Lidé mají oddanost, milují Gurua, ale nemají nejmenší chuť dosáhnout realizaci Já. Oddanost k Bohu je u nich patrná, ale silná touha po poznání Pravdy tam přítomná není.

Jedinec/individualita si myslí, že je malou entitou ve světě, který je všude kolem něho. Skutečnost je však taková, že zkušenost světa je závislá na nás. Nicméně my nemůžeme být objektem smyslů, neboť přirozeně nemůžeme být poznáni smysly. Naše pravá přirozenost je neprojevená. První zkušenost, kterou člověk získá, je pocit ´já jsem´ (pocit Boha). Když v projeveném světě chceme poznat sebe sama, nalézáme Boha; je to proto, že Bůh používá naše tělo a naše jméno. Poté, kdy objevíme Boha, je odhaleno i To věčné. Vy jste věční. Neříkejte, že jste tělo. Vědomí trvá po určité období, jež se nazývá dobou života. Vraťte se do stavu, kdy jste neměli žádnou zkušenost čehokoliv.

Lidé jsou oddáni Bohu, ale nalézt někoho, kdo pátrá po ryzím poznání Já, je vskutku ojedinělé. Bůh (semenné vědomí) je středobod. On spontánně přebírá formu celého světa. S tělesnou totožností (vědomím ´já jsem tělo´) nebudeme schopní poznat, že jsme věční. K čemu je mít okno, tedy prázdnotu v mysli? V hlubokém spánku a rovněž během otravy či omámení je mysl prázdná. Kdo je znalcem této prázdnoty?

Samádhí vyvolává různé zázraky. Zkušenost probuzení kundalíní se tomu také podobá. To vám však nepřinese prožitek Pravdy. Láska, zábava, radost, zisk a ztráta – to vše je jedno a to samé, tedy vědomí. Jakmile se budete duchovně víc a víc prohlubovat, pochopíte, jak vyvstává koncept pocitu bytí a kde mizí. Toto poznání pramení v prožívání Nirvikalpa samádhí, tedy v samo-Jediném (bytí) bez jakýchkoliv konceptů. Tam není prožíván pocit ´my jsme´ či ´my nejsme´. Zbývající druhy samádhí jsou tzv. Savikalpa (bytí s konceptem). V Nirvikalpa samádhí není žádné pozorování.

Odteď se přestaňte pokládat za lidskou bytost. Vy jste nesmrtelné, věčné a dokonalé Parabrahman. Toto pochopení nepřichází z vnějšku. Je známo, protože ono Je. Je to naše pravá přirozenost. Nemůže být nově stvořeno, nemůže být přivoláno a nepotřebujete někam odejít, abyste se s ním setkali. Zůstaňte tak, jak jste ve svém přirozeném stavu bytí. Nenapodobujte Gurua; držte se jeho pravé přirozenosti. Neměli byste jednat prostřednictvím intelektu; jednejte skrze přirozený instinkt.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.