Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

53. Nejzazší Pravda je tato – Já nejsem ani forma, ani jméno (Nirupany).

2. 2. 2017 - Aleš

Ztotožňujete se se jménem, které je vám uděleno, a to je důvod, proč musíte snášet urážky. Jestliže přestanete být hrdí na toto (své) jméno, nebudete sužováni těmito nadávkami. Osvobození značí, že tu již není pocit bytí. Nejzazší Pravda je tato – Já nejsem ani forma, ani jméno. Vědomí je stejné, a je jedno zda se jedná o hmyz či nejvyšší božstvo. Jakmile z vás má vědomí radost, je s vámi spokojeno i Brahman. Zbylé slovní/načtené poznání je zcela neužitečné. Doposavad jste používali své vědomí k tomu, abyste si připomínali další věci. Nyní jej používejte k tomu, abyste vzpomínali na vědomí samotné.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 53

 

Sobota, 19. srpna 1978

Prostě meditujte na fakt, že znáte ´já jsem´. Vaše vědomí musí být realizováno. Zaslouží si všechno to úsilí a pokání. Je třeba praktikovat tuto meditaci po dlouhou dobu, abyste se stabilizovali v tomto vědomí. Nezapomeňte, že nemáte žádnou formu. To, co je vše-prostupující a vše-projevené, je ve skutečnosti vaší formou. Označuje se jako Brahman. Jakmile je toto pochopení stabilizováno, pak nic dalšího není zapotřebí praktikovat. Poté To, co nikdy neumírá, nemá žádné kvality a co je bez iluze, bude volné. Nazývá se to Parabrahman.

Měli byste mít oddanost ke Guruovi. Bhadžány a aráti (zpěv oddaných písní) jsou symboly vaší lásky ke Guruovi. Abyste byli stabilizovaní, praktikujte meditaci; přirozeně tak získáte poznání vlastního Já. K tomu, než lidé byli schopni zapnout vypínač a rozsvítit tím světlo v místnosti, předcházelo mnoho těžké práce. Stejně tak ti, kdo v dávných dobách dosáhli Pravdy, museli podstoupit mnohá pokání. Nyní je to pro nás volně dostupné. Pokud jste vstřebali toto sdělení, které jste si ode mne vyslechli, zůstane vám nějaká otázka nezodpovězená? Jediným nástrojem k osvobození je vaše vlastní vědomí. Uvědomte si to a nabídněte ho Brahman.

Dokud jste zapleteni v jakémkoliv jiném druhu vzpomínek, nemůžete duchovně dozrát. Neustále rozjímejte o tom, co ´jste´, a ne o tom, co znáte. Nezabořte se do přemýšlení nad penězi, bohatstvím, slávou, blízkými osobami apod. Držte se svého vlastního Já. Středem všech věcí ve světě je vaše vědomí. Navzdory faktu, že Nejvyšší Já má milióny jmen, přesto není poskvrněno jediným jménem. To bezejmenné Já ale nelze bez jeho označení vyhledat.

Ztotožňujete se se jménem, které je vám uděleno, a to je důvod, proč musíte snášet urážky. Jestliže přestanete být hrdí na toto (své) jméno, nebudete sužováni těmito nadávkami. Osvobození značí, že tu již není pocit bytí. Nejzazší Pravda je tato – Já nejsem ani forma, ani jméno. Vědomí je stejné, a je jedno zda se jedná o hmyz či nejvyšší božstvo. Jakmile z vás má vědomí radost, je s vámi spokojeno i Brahman. Zbylé slovní/načtené poznání je zcela neužitečné. Doposavad jste používali své vědomí k tomu, abyste si připomínali další věci. Nyní jej používejte k tomu, abyste vzpomínali na vědomí samotné. 

Jaký druh sádhany/praxe budete uskutečňovat? A jak ji poté, co jste si toto vše vyslechli, budete provádět? Jakmile je vědomí zcela pochopeno, budete vědět, že je podporou všeho, co tu je. Bude také poznáno, co je dobré a co špatné. Vědomí je zdroj všeho, co tu je. Bez něho zde nic není. Je nekonečné a neomezené. Když jste s někým spokojeni, dáte mu vše, co je třeba. Jaký bude výsledek, jestliže jste spokojeni se svým Já? Nejste již nadále individualita s myslí a intelektem. Jste úplností/vším. Mája se projevila jako existence a energie. Ona vás zastrašuje a vyhrožuje vám. Jako taková však nemá ani špetku pravdy. K tomu, abyste získali takové poznání, musíte praktikovat oddanost. Nekonečný vesmír existuje kvůli vědomí.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.