Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

52. Neustálé připomínání/opakování mantry je meditací (Nirupany)

27. 1. 2017 - Aleš

Vědomí je Bohem poznání – tím největším Bohem. Nepovažujte ho za tělo. Pochopíte, že vaše vědomí hýbe všemi těly ve světě. Átman značí naše vědomí. Guru vám udělil přirozenost Paramátman. Uctívejte Gurua, abyste se stali Paramátman; nikoliv za účelem získat jídlo, ošacení či štěstí. Pouze výjimečně někdo udržuje přesvědčení, že chce být Bohem.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 52

 

Čtvrtek, 17. srpna 1978

Pokud jste přesvědčeni o tom, že tu neexistuje žádná budoucnost, nebudete mít vůbec žádný strach. Je pravda, že vy (vědomí) jste svět, ale svět vám neposkytne odpověď na vaše otázky. Musíte si ji zajistit vy sami. Nalezněte sami To, co je neměnné. Nic nepovažujte za jisté, samozřejmé.

Pozorování je dvojího druhu. Je tu naše vědomí, které nejprve pozoruje, a za druhé tu je Svědek, který pozoruje naše vědomí. On jasně ví, že slovo a jeho význam nemají vůbec žádnou hodnotu. Jeho lze nalézt sedícího v klidu beze slov. Díky slovům je možné si vyslechnout poznání, avšak ve společenství světce spočíváte v nesmírném klidu, jenž je před slovy. Chybné myšlení odpadne.

Ve světě existuje mnoho druhů naslouchání. Skutečným nasloucháním je poznání Já. Poznáním je myšleno rozpoznání Boha. Předtím, než poznáme Boha, musíme rozpoznat sami sebe. ´My´ značí vědomí v tělesné formě. Je třeba poznat toto ´já jsem´. Poznání světa také závisí na našem vědomí, na poznání ´já jsem´. Co vám dává existenci? Není to vědomí? Vědět to a znát svou pravou přirozenost se nazývá realizace.

Abyste měli přímé (vlastní) poznání, musíte uctívat své vědomí. Považujte ho za Brahman. Je třeba rozpoznat a pochopit protiklady toho dočasného ´já´ a ´Já´ věčně trvajícího. Oddanost ke Guruovi vám dá kuráž k dosažení tohoto pochopení. K tomu, aby se to stalo skutečností, byste se měli odevzdat svému vědomí jako by to byl váš Guru. Ten, kdo se odevzdal Guruovi, aby poznal Já, získá tu samou významnost, jakou má Guru.

Jestliže následujete tato slova Gurua: „Tělo není naší přirozeností; nesmírně cenné vědomí v těle je naší přirozeností“, stanete se realizovanou bytostí. Opakování mantry, meditace a zpěv oddaných písní (bhadžánů) vám přinese tak významnou hodnotu, kterou si nelze představit. Uctívejte Gurua pomocí oddaných písní/bhadžánů ve chvíli, kdy vás přepadnou velké potíže, a vězte, že budou zajisté zahnány. Díky oddanosti ke Guruovi získáte neomezenou sílu. Semeno, zaseté Sadguruem, vyraší. Jedná se o životní sílu, inkarnovanou čajtanju. Neustálé připomínání/opakování mantry je meditací. Lidé i přesto, že jsou oddáni Guruovi, nejsou kvůli světským pokušením/přitažlivostí ke světu, schopni dosáhnout významnosti (statusu) Gurua.

Vědomí je Bohem poznání – tím největším Bohem. Nepovažujte ho za tělo. Pochopíte, že vaše vědomí hýbe všemi těly ve světě. Átman značí naše vědomí. Guru vám udělil přirozenost Paramátman. Uctívejte Gurua, abyste se stali Paramátman; nikoliv za účelem získat jídlo, ošacení či štěstí. Pouze výjimečně někdo udržuje přesvědčení, že chce být Bohem.

Vaše vědomí je Bůh. Obrázková galerie Jeho světla je světem. Bůh je vaše vnitřní Já. Není třeba si to opakovat s růžencem ve své ruce. Musíte se plně věnovat Zdroji. S rozšířením semenného vědomí snadno spontánně pochopíte, co je trvalé a co dočasné. Modlete se ke svému vědomí jako ke Guruovi; poté Ho budete hodni. Tělo je prostředek k oddanosti. Pochopte, že tělo není vaší přirozeností.

S radostí vykonávejte své každodenní rodinné záležitosti, zatímco si budete připomínat slova Gurua. Neustále kontemplujte na své vědomí. Nic jiného kromě vašeho vědomí neudržuje svět na živu. Bez Boha neexistujete a Bůh neexistuje bez vás. Nebuďte zmateni připoutaností k rodinnému životu. Neodchylte se od své vlastní přirozenosti. Formou Boha je vědomí a nic jiného. Neustále si to připomínejte. Tyto záležitosti, které tu probíráme, nesdělujte každému na potkání. Pokud si připomínáte jen jednu větu z těchto promluv a přijmete ji za vlastní, budete snadno očištěni/napraveni.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.