Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

50. Hrouda špíny (tělo) vypadá nádherně jen díky světlu Boha, uvnitř (Nirupany).

6. 1. 2017 - Aleš

Není možné, abyste si toto vyslechli a byli z toho nadšeni předtím, než se (toho) stanete hodni. Ostatní lidé odsud odejdou bez zájmu. V podstatě bez milosti vnitřního Já nebudete mít v oblibě poslouchat tyto přednášky. U některých dojde k vytvoření této hodnoty již při narození, jiným přijde v průběhu života.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

Nirupana 50

 

Čtvrtek, 10. srpna 1978

 

Máte problémy, protože vidíte sebe jako tělo. Všechny světské živočišné druhy jsou tělesné podstaty, ne pravého Já. Kdyby tu nebylo tělo, jak byste vypadali? Chcete vstoupit do nebe a vzít si s sebou tělo, za které se pokládáte. To není možné.

Vědomí pozoruje vše. Kdo pozoruje vědomí? Není pravda, že jste svědkem vědomí? Má mysl neboli prána nějakou formu? Existuje nějaká forma pro vědomí? Dokud tu je olej, knot hoří. Vědomí je tu do té doby, dokdy tu je tělo.

Bdělost, která se dostaví ráno po probuzení, je ryzím pocitem ´já jsem´. Zůstává s vámi, dokud neusnete. Je ve své přirozenosti prostorem. Nazývá se Brahman neboli Bůh. Okamžitě poté začne myšlenkový proces. Tělesné vědomí převládne a začne docházet ke všem činnostem. Dokud nenabydete náležité hodnoty, nebudete schopni pochopit toto mé sdělení.

Kde jsou mysl, intelekt nebo vědomí? Kdy jsou přítomné? Pouze když tu je prána, ne? Můžete jíst, když tu není žádná prána? Nezapomeňte, že jste Svědek toho všeho. Jaká bude vaše pozice poté, když se oddělí tělo a prána? Jak můžete být pránou, když ji rozpoznáváte? Dokud tu je jednota prány a těla, cítíte, že ´vy jste´. Ve skutečnosti když mluvíte, je to prána, která mluví.

V okamžiku smrti se prána rozpouští do prostoru, tělo se smísí s pěti elementy, ale znalci se nic nestane. On nebyl nikdy zrozen, proto nemá žádnou smrt.

Není možné, abyste si toto vyslechli a byli z toho nadšeni předtím, než se (toho) stanete hodni. Ostatní lidé odsud odejdou bez zájmu. V podstatě bez milosti vnitřního Já nebudete mít v oblibě poslouchat tyto přednášky. U některých dojde k vytvoření této hodnoty již při narození, jiným přijde v průběhu života.

Když se ráno probudíte, ještě než nastartuje myšlenkový proces, jste ryzí Brahman. Jakmile začne být mysl činná, spatřujete sebe jakožto muže či ženu. Mysl sebe vidí jako tělo a jedná podle dojmů, které ji přicházejí. Bez ní nemůžete nic udělat. Poznání ´já jsem´, které se ráno probudí, je bezforemným vědomím a vaší pravou přirozeností. Starejte se o své tělo, ale nemějte za to, že jste tělem. Ani vaše paměť nemá formu, jak ji potom může mít vaše samo-zářné vědomí?

Paměť věci není věc samotná. Podobně paměť vaší formy není vaší pravou přirozeností. Různá božstva jsou ozdobami vašeho pocitu ´já jsem´. Pokud někdo bude o těchto rozpravách uvažovat, jeho pocit ´já jsem´ se stane vše-prostupující. Meditujte na meditujícího. Bez vědomí to není možné. Vědomí jsou chodidla Gurua. Plamen vědomí je zapálen, protože se spaluje esence těla.

Nejprve tu je potrava, potom se objeví lidské bytosti. V těle každé živé bytosti je životní síla a vědomí, obojí vyvstává současně. Žádná činnost není bez vědomí možná.

Držte se chodidel vlastního vědomí, považujte jej za Boha. Opakujte jeho jméno. Toto vědomí je vaše pravá přirozenost. Místo chození do kostela mějte svůj vlastní svatostánek uvnitř a k němu vzhlížejte. Je možné, aby měl Bůh nějaký význam a důležitost, nebude-li zde vaše poznání ´já jsem´? Dosud jste o tom pouze slyšeli. Nyní to musíte sami dosáhnout/realizovat.

Pokud nejste schopni dělat něco dalšího, tak alespoň vzdávejte poctu bdělosti, která přichází ráno s probuzením. Podobně večer vzdejte poctu spánku a odevzdejte se mu. Podržte si v mysli, že vaše vědomí je Bůh. Alespoň si připomínejte, co jste zde zaslechli/přečetli. Když to budete praktikovat, vaše životní situace se změní a dokážete se vyhýbat problémům.

Uctíváním Boha se stáváte Bohem a jste zbaveni zármutku. Den za dnem budete mít méně a méně potíží. Žádná radost netrvá věčně, ale štěstí realizace Já je trvalé. Vědomí uvnitř vás zná vše. Váš intelekt je k ničemu.

Vaše vědomí spontánně/automaticky snímá snímky všeho, co děláte a vnímáte. I ty nejmenší detaily jsou zaznamenány. Dokud není realizováno Já, účinky (všeho zaznamenaného) jsou postaveny před vámi a vy jim musíte čelit. Díky praktikování oddanosti k Bohu se vyhnete špatným věcem/činnostem. Všechny potíže skončí, jakmile žijete ve spojení se světcem, a jednoho dne si uvědomíte, že jste ve své podstatě Bůh. Meditujte v ústraní na ´já jsem bezforemné, zářné, ryzí vědomí´. Životní síla jedná skrze tělo. Vědomí to pozoruje. Je to Bhagaván, samo-Jediné Zářné To, které nejedná. Neztotožňujte To s tělem. To by byl hřích. Bdělost spontánně vyvstane ráno s probuzením. Jste zoufalí proto, že považujete své bdění za tělo. Hrouda špíny (tělo) vypadá nádherně jen díky světlu Boha uvnitř. Světlo nemá žádnou barvu. Je to vaše sebe-láska. Je to forma Boha.

Bůh pomáhá tomu, kdo říká, že není tělem. Jestliže tu není příčina k zakoušení (individuálního) bytí, může tu být nějaká příčina k smrti? Tělo nepotrvá stále. Proto pochopte toto sdělení/učení nyní: můj Guru je vždy se mnou jako mé vědomí. Není tu bez něho možná žádná řeč, žádný pohyb. Třebaže má tisíce jmen, On je mou pravou přirozeností.

Zdrojem oddanosti je vaše vědomí. Kdo koho uctívá? Uctíváte své vědomí, zatímco pokládáte sebe za tělo. To způsobilo dualitu a s ní tu je smrt. Aniž byste vyřkli slovo, řekněte: „Já jsem bezforemný a jemnější než prostor. Můj pocit ´já jsem´ je přirozeností Boží.“ Nejmenší přítomnost Boha je o velikosti úplného vesmíru.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.