Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

49. Pravdu bez milosti Gurua není možné dosáhnout (Nirupany)

29. 12. 2016 - Aleš

V písmu se praví, že zneužití věčné Skutečnosti/Paramátman vede ke smrti a následně k dalšímu zrození. Džíva/jedinec žije, aby zemřel. Co je smrt? Víte, že životní síla opustí tělo. Znamená to tedy, že ´vy´ zemřete? To, co zakoušíte nyní, nepotrvá, neboť to závisí na dechu. Když je ustálena víra v Gurua, budete vědět, co je smrt. Nepoužívejte oddanost k Bohu, pokání či chvalozpěvy k tomu, abyste za to na oplátku něco získali. Pochopte, že tu jste před počátkem/prvním dnem, kdy jste začali vše pozorovat. Bdělost přichází ráno s rozbřeskem, takříkajíc. Ten, kdo se probudí, je tu před bděním. Pravdu bez milosti Gurua není možné dosáhnout.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 49

 

Neděle, 6. srpna 1978

Je třeba se oprostit od potřeby vědomí, zatímco je dosud v těle. Právě díky milosti vnitřního Já jste inspirováni oddaností a věnujete se duchovní stezce. Stáváte se pak tišší a zbožní/posvátní. S tímto uvědoměním neuděláte nic zlého.

Touha dojít k realizaci Já vás přivede ke Guruovi. Realizace se stane snadnou ve společnosti jeho slov a díky neustálé pozornosti na význam slov/učení Gurua. Nejvyšší Já, které je jinak nedostupné, je tam přirozeně (k dispozici). Toto nejvyšší Já je dokonalé, úplné a neměnné. Pravda takto dosažená, nemůže být myslí analyzována. Přirozenost světce nelze poznat pomocí intelektu. Toto bytí, prostřednictvím něhož je poznání dosaženo, je neustále lidmi překrýváno. Jak tam potom může být nějaká sebeúcta? Svět se ve společenství světce objevuje takový, jaký je, tedy v pořádku. Nezůstává tu žádné dělení na dobré a špatné. Pro mne život nemá žádný zisk či ztrátu. Život a smrt jsou individuální koncepty. Individualita je vytvořena podle toho, za co se pokládá, že je.

Svět se pohybuje díky síle slova, ale slovo nemůže odhalit/vyznačit pravdu. Uvnitř neprojeveného principu vyvstává pocit bytí a v tomto pocitu je vytvořen svět. Ve světě je chaos. Kdo je tu před tímto chaosem? Není On, jenž to poznává, stále zde? Znalec slova je před slovem. To, co je před slovem, je požehnání Sadgurua. Žák odevzdá své bytí Sadguruovi a On mu vrátí to samé jako požehnání. Uděluje věčnou neporušenou přirozenost, jež je v podstatě vaše. Poté, kdy prošetříte Já, stáváte se klidní, zatímco ostatní jsou zaneprázdněni naplňováním svých žádostí.

V písmu se praví, že zneužití věčné Skutečnosti/Paramátman vede ke smrti a následně k dalšímu zrození. Džíva/jedinec žije, aby zemřel. Co je smrt? Víte, že životní síla opustí tělo. Znamená to tedy, že ´vy´ zemřete? To, co zakoušíte nyní, nepotrvá, neboť to závisí na dechu. Když je ustálena víra v Gurua, budete vědět, co je smrt. Nepoužívejte oddanost k Bohu, pokání či chvalozpěvy k tomu, abyste za to na oplátku něco získali. Pochopte, že tu jste před počátkem/prvním dnem, kdy jste začali vše pozorovat. Bdělost přichází ráno s rozbřeskem, takříkajíc. Ten, kdo se probudí, je tu před bděním. Pravdu bez milosti Gurua není možné dosáhnout.

Váš pocit ´já jsem´ je před slovy. Řeč značí mysl, která znamená pránu. Pocit ´já jsem muž´ nebo ´já jsem žena´ přichází pouze poté, kdy se objeví slova. My jsme před řečí, bdělostí a spánkem. To, co je před spánkem, bdělostí a řečí, je vaše pravá přirozenost. Tuto Pravdu poznáte ve společnosti světce. Poté, kdy Bůh zapomene Své Božství, zůstává To, co je přirozeností světce (vaše pravá přirozenost). Skutečný klid je tu jen když paměť ´já jsem to a to´ skončí. Pravá přirozenost, která je před pamětí, je tu stále. Na základě tohoto rozpoznejte, co se liší od pravé přirozenosti.

 

 

Konec přednášky  

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.