Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

48. Ve skutečnosti však svět vyvstává s vašim vědomím (Nirupany)

22. 12. 2016 - Aleš

Lidé si myslí, že svět je prastarý. Ve skutečnosti však svět vyvstává s vašim vědomím. To se označuje jako iluze. Není tu vůbec nic, a přesto to způsobuje pohromu! Tak, jako se mění paměť ´já jsem´, stejně tak se mění vše. Jestliže zmizí paměť/pocit ´já jsem´, co tu pak je? Má někdo paměť své smrti? Tak co se stane? Paměť ´já jsem´ zapomene na sebe; to je vše!

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 48

 

Čtvrtek, 3. srpna 1978

Neprojev je bez pohybu. Kde existuje tento neprojev? Uvažujte o tomto bodu. S lehkým rozčeřením ne-projevu dojde k vytvoření malé iluze. Kdyby tu nebyl žádný pocit jáství, byli byste mimo iluzi. Ve své přirozenosti jste věčně neprojeveni. Vědomí v sobě zahrnuje individualitu a znalec vědomí je neprojeven. Jakmile se náhle dozvíte, že ´vy jste´, ihned vás to fascinuje. Je to to samé jako láska. Vaše vědomí bylo stvořeno prostřednictvím nevědomosti. To je prapůvodní iluze.

Životní síla prostupuje každou buňkou v těle. Centrem (pocitu) vědění/vědomí v těle je mozková kůra. Bez vědomí tělo nemá žádnou schopnost vědění. Nikdy neříkejte, že jste tělem. Jste pouze vědění/vědomí. Je to jako světlo. Je to pocit ´já jsem´. Ono vytváří všechny obrazy. Uctívejte jej jako nekonečného a neomezeného Gurua. Protože si myslíte, že jste tělem, očekáváte plody činností třech gun. Konatelství závisí na přítomnosti Boha, takže On je nazván konatelem. Vědomí v nás je Bohem. Každá živá bytost si přeje být nesmrtelná. To je ta největší touha. Plamen, který je zažehnut ve vás, s tělem jakožto palivem/olejem, se nazývá ´universální plamen´. Pocit ´já jsem´ vzplanul a stal se viditelný jako svět. V základech vědomí je neprojevené, nejvyšší Já.

Lidé si myslí, že svět je prastarý. Ve skutečnosti však svět vyvstává s vašim vědomím. To se označuje jako iluze. Není tu vůbec nic, a přesto to způsobuje pohromu! Tak, jako se mění paměť ´já jsem´, stejně tak se mění vše. Jestliže zmizí paměť/pocit ´já jsem´, co tu pak je? Má někdo paměť své smrti? Tak co se stane? Paměť ´já jsem´ zapomene na sebe; to je vše!

Jaký je váš stav, když nevíte, že ´vy jste´? Není tu žádný klam jako ´já jsem´ či ´já nejsem´. Takový stav, kdy nevíte, že ´vy jste´, se nazývá Parabrahman. Paměť neboli pocit individuální pýchy/ega je časově omezený. To je podstata času. Když to pochopíte, stane se z vás, běžné osoby, Džnánin. Někdo prohlašuje: „Já jsem učinil toto“, „Já se choval tímto způsobem.“ Co se stane každé činnosti a jednání, jakmile paměť zmizí? Toto vše jsou názvy dány slovu slovem. Význam/zdroj slova nemá žádnou formu. Když se probudíte ze spánku, a není tu (ještě) žádná připomínka sebe, jste ve stavu Absolutna. Všechny tituly jsou získány, nejsou tudíž něčím přirozeným/skutečným. Pokud si osvojíte jednu větu z těchto promluv a plně ji vstřebáte, je to dostačující.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.