Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

47. Poznání ´já jsem´ miluje sebe sama, a proto můžete rozlišovat mezi dobrem a zlem (Nirupany)

15. 12. 2016 - Aleš

Nejprve přichází vědomí a potom je v něm spatřen svět. Vědomí je nestálé. Ono chce být, existovat. Avšak když ´jáství´ odejde, s tím odejde i svět. Je třeba toto poznat pomocí velmi jemného vnitřního rozlišování. Tento obrovský panoramatický svět je odraz vašeho vědomí. Jako takový je bezejmenný; přesto tu jsou k jeho účelu vytvořeny různé názvy a jména, a díky tomu dochází k činnostem/transakcím. Všechna jména jsou koncepty. Když Parabrahman zůstává v neprojeveném stavu, může nést nějaký název?

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 47

 

Neděle, 30. července 1978

Všechny činnosti po celou dobu života jsou prováděny k zabavení, zabití času. To nejlepší v životě je poznat, kdo jsme. Nastolit světový řád je nemožné. Ti, kdo učí, a ti, kdo se učí, přicházejí a odcházejí/umírají. Náboženství je formováno koncepty svých následovníků, ničím jiným.

Naše vědomí tvoří základ pro veškeré světské záležitosti. Avšak pro vědomí tu žádná základna neexistuje. Vědomí přišlo nezvaně. Zjeví se a poté zanikne. Předtím zde nebyla žádná paměť ´já jsem´, a nyní je tu. Co kromě vědomí vlastníte? Ten, kdo realizoval sebe sama, se nijak nestará o svůj blahobyt.

Bdělý stav, spánek a potravu (k zahnání hladu) nelze ničím nahradit. Žádný zákon pro ně neplatí. Bez nich by nikdo nic neudělal. Realizované bytosti jsou mlčenlivé i přes poznání, které mají. Znají tajemství zrození a proč k němu došlo. Jak vám bylo toto vědomí vnuceno a od kdy? To je nutné pochopit. Dostat se do samádhí značí nechat odeznít mysl se svou pamětí.

Vaše dýchání je důkazem existence samo-Jediné Skutečnosti bez dechu. Slova přicházejí po probuzení ze spánku; proto jste před slovy. Pocit ´já jsem´ je bezeslovní význam našeho vědomí. Jestliže zůstáváte zcela potichu, zakoušíte Já. Je tu pouze jedno Já pro všechny. Prána pracuje také ve spánku. Nemá žádný význam, protože si nijak neuvědomuje svou pulzaci. Probuzení značí pocítit ´já jsem´ bez vyslovení slov.

Tři guny jsou názvy dané třem typům chování. Fungují ve všech živých bytostech. Chování druhých nekritizujte. Ten, kdo pochopí podstatu gun, toto chápe. Lidé s gunami radžas a tamas se budou vměšovat do záležitostí druhých, místo aby pracovali na sobě. Těla mohou být různá, ale vědomí je ve všech stejné. Je bezforemné. Můžete říci, že má příchuť, kvalitu, jež je ´láskou´. Poznání ´já jsem´ trpí sebe-láskou a proto můžete rozlišovat mezi dobrem a zlem. Ten, kdo chápe svou velikost, objevuje toto vědomí jako vše-prostupující. Taková osoba neodsuzuje druhé. Všechny věci jsou prováděny kvůli sebe-lásce. Ten, kdo má oddanost ke všem bytostem a pokládá je za Boha, nemůže k někomu pociťovat nenávist. Jasně ví, že není konatelem.

Držte se faktu, že jste Brahman. Nejprve víte, že ´vy jste´, a poté následují slova. Koho je to informace? Je to informace toho, kdo pociťuje, že ´on je´. Vědomí je vědění; pocit bytí. Všechny činnosti Puruši (nejvyššího Já) a Prakriti (stvoření) jsou založené na vědomí. Ten, kdo dosáhne této úrovně, je míruplný. Vím, že v nepřítomnosti vědomí neexistuje žádné štěstí nebo zármutek. Můžete se vrátit zpět na tuto úroveň?

S plným odhodláním pochopte vědomí, chcete-li poznat, kdo jste. Co je na celém světě důležitější než samotné vědomí? Když dosáhnete tohoto bodu, neutrousíte jediné slovo o druhém. Bez vědomí tu není žádné slovo. Věnujte pozornost vědomí a ničemu jinému. Ten, kdo to nerozpozná, si musí vytrpět mnohá strádání.

Svět je zábavné divadlo stvořené z vaší vlastní existence. Nikdo nedokáže zastavit proces stvoření, udržování a zničení světa. Je to proto, že tu není žádný stvořitel. S nepatrným osvětlením vědomí je stvořen vesmír se svým nekonečným prostorem. Jedná se o zázrak jemného vědomí.

Co je tu jako první? Forma světa nebo naše tělo? Vaše pravá přirozenost je bezforemná, přesto se ztotožňuje s tělem. Stejným způsobem svět vypadá skutečně prostřednictvím smyslů! Kdo je tu nejdřív? Svět nebo ten, kdo vidí svět? Vaše bdění je stejné jako samotný svět.

Nejprve přichází vědomí a potom je v něm spatřen svět. Vědomí je nestálé. Ono chce být, existovat. Avšak když ´jáství´ odejde, s tím odejde i svět. Je třeba toto poznat pomocí velmi jemného vnitřního rozlišování. Tento obrovský panoramatický svět je odraz vašeho vědomí. Jako takový je bezejmenný; přesto tu jsou k jeho účelu vytvořeny různé názvy a jména, a díky tomu dochází k činnostem/transakcím. Všechna jména jsou koncepty. Když Parabrahman zůstává v neprojeveném stavu, může nést nějaký název?

Krišna říká, že je vše-prostupující. Lidé rozlišují kvůli pocitu duality. Buďto (druhé) chválí nebo kritizují. Koncept ´já jsem jako toto´ je základní příčina neštěstí či štěstí. Jestliže zůstáváte s pocitem ´já jsem´, základní vibrací pocitu ´já jsem´, budete zažívat nešťastné okamžiky tak snadno, jako ty šťastné. Vše, co je viditelné, a co se objeví, se vůbec nestalo!

Nelibujte si v lichotkách nebo odsuzování druhých ani za cenu vlastního života. Berte to, jako kdyby tu nebyl žádný další. Dokud pocit ´já jsem jako toto´ neodejde, dualita nezmizí. Musíte pochopit sami pro sebe nejzazší význam svého Já. Potom vám nic nemůže ublížit. Jeden z miliónů se pokusí to poznat. Vědomí toho, kdo to realizuje, v klidu splyne se svým Já. Vědomí se vytratí v znalci. To se nazývá Parabrahman.

Víte, co jste předtím, než znáte cokoliv ostatní. Přesvědčte se, že jste ryzí vědomí. Všechny světské záležitosti budou prováděny spontánně. To je jediný způsob. Zmínka, že něco děláte, je naprosto falešná.    

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.