Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

46. Není-li tu žádná zkušenost jediného slova během bdění, potom právě toto je vaše pravá přirozenost. (Nirupany)

8. 12. 2016 - Aleš

Zná vaše tělo vědomí? Tělo je materiální objekt. Bez prány je tělo jen mrtvolou. Vědomí v otvoru Brahmárandra zná pocity radosti a zármutku. Kdo si uvědomuje vědomí? Je-li toto jasně pochopeno, radost a zármutek odejdou a zavládne vrcholný klid. V těle není nic než ryzí Brahman. Ten, kdo zná vědomí, pocit ´já jsem´, je znalec. Znalce nelze nijak definovat. Vědomí v těle je samotný Bůh. Ono zná Brahman zcela přirozeně. Vědomí má formu prostoru, vody, ohně, vzduchu a země; přesto to není nic než vědomí. Je to naše vědomí, které jedná prostřednictvím pěti elementů. Nemá totožnost jakožto muž či žena.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 46

Neděle, 23. července 1978

Dokud jsou prána a tělo pospolu, je tu vědomí. Když prána opustí tělo, vědomí zmizí. Co ztratíte (zesnutím těla)? Nejprve tu je vědomí a poté je vnímáno tělo. Ten, kdo zná vědomí, se nazývá Džnánin. Vaše vědomí je semenem vesmíru.

Být beze slov znamená být v samádhí. Prostřednictvím intelektu Skutečnost/Parabrahman nepotkáte. Co jste měli předtím, než jste se cokoliv naučili? Pouze bdělý stav a spánek. Ostatní (všechny koncepty) je založené na tom, co jste si vyslechli. I hrdé prohlášení: „Já jsem hledající Pravdu, já se chystám vzdát se (světa)“ atd. musí odejít. Ten, kdo řídí světské aktivity, je universální povahy.

Jediným smyslem lidského těla je realizovat Brahman. Proto mají všechny sochy, které uctíváme, lidskou formu. Slovo a existenci slova lze vnímat jedině prostřednictvím lidského těla. Slovo značí Brahman (projevený princip), existence znamená vědomí a Brahman je proto vnímán skrze lidské tělo. Avšak kvůli tělesnému vědomí člověk zůstává člověkem. Jestliže je ´já´/ego od těla dáno stranou, pak obsahuje jen ryzí Brahman. Brahman je vědomí a vědomí je Brahman. Ironie je v tom, že ego pojalo tělo za sebe sama a snaží se poznat Skutečnost/To. Tělesné vědomí je třeba opustit.

Zná vaše tělo vědomí? Tělo je materiální objekt. Bez prány je tělo jen mrtvolou. Vědomí v otvoru Brahmárandra zná pocity radosti a zármutku. Kdo si uvědomuje vědomí? Je-li toto jasně pochopeno, radost a zármutek odejdou a zavládne vrcholný klid. V těle není nic než ryzí Brahman. Ten, kdo zná vědomí, pocit ´já jsem´, je znalec. Znalce nelze nijak definovat. Vědomí v těle je samotný Bůh. Ono zná Brahman zcela přirozeně. Vědomí má formu prostoru, vody, ohně, vzduchu a země; přesto to není nic než vědomí. Je to naše vědomí, které jedná prostřednictvím pěti elementů. Nemá totožnost jakožto muž či žena.

Smyslem těla je poznat Brahman. Chybou je, že to samé Brahman se ztotožňuje s tělem. Bez lidského těla sebe sama poznat nemůže. Nicméně Brahman sebe přijímá jakožto tělesné vědomí. Pětice tělesných smyslů je založena na slyšení/slovo, vidění/forma, dotyku, chuti a čichu. Tyto smysly ve vašem těle fungují díky vibraci Brahman. Proto má lidské tělo velký význam. Nepromarněte ani jeden okamžik, aniž byste se nevěnovali své pravé přirozenosti.

Probuzené vědomí je obrazem Paramátman. Je snadné pro toho, kdo ho rozpoznává jakožto Boha, a stává se s ním zajedno. Držte se této Pravdy. Neustále si připomínejte, že vědomí je vaší pravou přirozeností (přirozené Brahman). Toto Brahman je chvalořečené nespočtem jmen.

Jakmile vědomí vyraší, převezme formu dítěte. Vlastníte něco jiného než vědomí? Je to světlo. Vždy si pamatujte, že toto je vaše pravá přirozenost. Ten, kdo má toto poznání, je Paramátman. To je důkaz, že Ono/Paramátman je. Pokud toto chápete, pak tu není zapotřebí pokání/strádání.

Totožnost s tělem je příčinou rozruchu a zmatku. Není-li tu žádná zkušenost jediného slova během bdění, potom právě toto je vaše pravá přirozenost. Vaše vědomí je zlaté lůno, skrze které byl stvořen svět. Prostřednictvím početí se neprojev stává projevem. Váš každodenní život, žena, děti nejsou nic než zábava. Různé duchovní metody jsou také zábavou.

Dokáže někdo pocítit, že je jeho tělo posvátné? Jestliže se vy sami nebudete cítit posvátní, pak jak to mohou cítit ostatní? Jste-li přesvědčeni o tom, že jste ryzí vědomí/´já jsem´, pak k vám lidé budou přicházet, aby obdrželi váš svatý pohled. Když se stanete přesvědčeni díky slovům Gurua o tom, že jste ryzí Brahman, ryzí vědomí, pak budete cítit, že se vaše tělo stalo posvátné. Když nabydete uvědomění/realizaci, lidé budou přirozeně chtít mít váš daršan. Jak může umřít ten, kdo je samotnou ´duší smrti´?

Největším negativním faktorem náboženství a největším hříchem je falešná víra, že tělo je vaší pravou přirozeností. Vašim náboženstvím je přebývat jako Já. Musíte mít přesvědčení o své pravé totožnosti. Je třeba, abyste rozpoznali svůj vztah se svým vlastním Já. S pravidelným opakováním mantry dojde ke změně mysli a chování. Tělo slouží jako potrava pro toto vědomí. Mysl proudí z prány, životní síly. Jakmile si toto vše plně uvědomíte, pak na samotném sklonku života jasně sledujete, že vy neumíráte, ale prána opouští tělo. Osvícená bytost nemá žádné naděje, touhy a vášně. Proto nemá žádnou smrt. Okamžik, kdy se projev stává ne-projevem (v době takzvané smrti), je tou nejvíce nepopsatelnou událostí. Avšak nevědomý jedinec řekne: „Já umírám“, ještě než prána opustí tělo. To je proto, že nepoznal svou pravou přirozenost.

Okamžik smrti světce je velmi posvátný. Je posvátnější než východ slunce. Z tohoto důvodu je oslavováno jejich výročí odchodu z těla. Rozhodněte se nyní, kým chcete být během umírání. Myšlenka v okamžiku smrti rozhodne o budoucnosti. Kromě myšlenky „Já jsem dokonale blažený klid“ by zde neměla být žádná jiná myšlenka. Váš stav bude podle toho, za co se pokládáte. To platí nyní a bude platit i potom.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.