Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

44. Bez existence tohoto atomického vědomí nemá svět, živá bytost, či Brahman vůbec žádnou podporu. (Nirupany)

10. 11. 2016 - Aleš

Vždy rozjímejte o tom, co jste si vyslechli. To je tím nejdůležitějším uctíváním. Jaká bude potřeba po Bohu, nebude-li zde posluchač? Uctívejte vědomí ve svém srdci. Budete-li úspěšní ve svém rozjímání, vaše vznešenost/hodnota se odhalí. Zůstat v bdělém stavu bez myšlenek je největším uctíváním. Během vykonávání si svých aktivit byste neměli pocítit ´já jsem takový a takový´. Dejte stranou své vědění a uctívejte svou pravou přirozenost.

Nirupana 44

 

Neděle, 16. července 1978

Správně pochopit život je pravou podstatou duchovnosti. Nejprve jsme pocítili potřebu postarat se o sebe. Důsledkem toho vyvstalo mnoho potřeb. Cílem je poznat, kde přesně si stojíme v tom všem, a zda se tam nachází nějaká trvalá Pravda.

Životní stupně podléhají změně. Před narozením tu žádné stupně nebyly. Dokonce ani ztotožnění s mužem či ženou nepotrvá. Náboženství, Bůh atd. jsou léčiva pro tyto stupně. Víte, že žádný stav bytí není trvalý. Přesto kvůli klamu pokládáte stavy za skutečné. Opravdový adept pozná podstatu těchto stupňů. Elementárním stavem je poznání ´já jsem´. To je základní stupeň, a ten je skličující.

Sami musíte poznat, co je tím neměnným ´tam´. To neměnné nelze nalézt v bdělosti, ani ve spánku či v samádhí. Naše vědomí samotné není stálé. Když skončí, řekneme, že je člověk mrtvý. Ten pak již neví, že ´on je´. Uvědomte si, že žádná paměť netrvá navždy, a buďte svobodní. Pocit ´já jsem´ tu nebude navždy v jakékoliv formě či pod jakýmkoliv jménem. To, co bylo vytvořeno, zcela jistě skončí.

Životní síla nemá žádné vědomí sama o sobě. Když získá formu, je (v ní) vytvořen pocit bytí. Forma je pak pocitem bytí. Pro toho, kdo pozná svou pravou přirozenost, bude tato hádanka vyřešena. Ostatní hovoří na základě úvah/domněnek. Hlavní připoutaností je váš pocit bytí. Uvědomte si, že vy a vaše vědomí jsou oddělené. Nemělo by tomu tak být?

Nezískali jste (nyní) poznání svého pocitu bytí? A není pravda, že jste toto poznání předtím neměli? Říká se, že svět je iluzí. Proč je tomu tak? Důvodem je to, že váš pocit bytí nepřetrvá.

Vědomí je semenem světa. Když vyraší a expanduje, stane se prostorem. Semeno značí: „To, co nebylo předtím viděno, je nyní spatřeno.“ Světlo vědomí značí světlo slunce a měsíce. Je to jako sen rozbřesku uprostřed noci. Bdělost je jako tento sen. Semeno značí dualitu. Semenná kvalita universálního vědomí (Božského vědomí) je přítomná ve všech bytostech.

Sadguru je označení pro toho, kdo sebe sama dokonale zná. On také ví, jak a proč je toto nedokonalé vědomí stvořeno. Krišna řekl: „Vše, co je, jsem jen a jen Já Sám. Přesto jsem od toho všeho odlišný.“ Krišnova rozprava v Gítě je vskutku unikátní. Je velké štěstí být schopen si ji vyslechnout. A za ještě větší štěstí je považováno to, když je adept schopen nad tímto do hloubky rozjímat.

Největším tajemstvím je vědomí. Věřte jen jemu. Ten, kdo to pochopí, nebude mít znovuzrození. Lidé uctívají božstva k osobnímu uspokojení. Avšak trvalým uspokojením je vaše vlastní pravá přirozenost. Vy sami to můžete dosáhnout. Ten, kdo se pokládá za tělo, nemůže být nikdy spokojený.

Vždy rozjímejte o tom, co jste si vyslechli. To je tím nejdůležitějším uctíváním. Jaká bude potřeba po Bohu, nebude-li zde posluchač? Uctívejte vědomí ve svém srdci. Budete-li úspěšní ve svém rozjímání, vaše vznešenost/hodnota se odhalí. Zůstat v bdělém stavu bez myšlenek je největším uctíváním. Během vykonávání si svých aktivit byste neměli pocítit ´já jsem takový a takový´. Dejte stranou své vědění a uctívejte svou pravou přirozenost.

Obraz Gangy stékající z hlavy Pána Šivy symbolizuje duchovní poznání. Dokud neuvěříte tomu, že jste neustálí, věčné se vám bude vyhýbat. Věčnost nemůžete nikdy zapomenout. Ustavičné rituály nejsou schopné odkrýt Pravdu. Mohou vás ještě více sevřít. Vše, co vidíte a vnímáte, nepřetrvá. Když si plně uvědomujete, že nejste ani muž, ani žena, budete před/za vědomím. Jakmile je realizováno Já, vše se stane posvátné. Koupel ve svaté řece neodstraní vaší nevědomost, a ani ji neodstraní mantra či duchovní pokání. Spojení s někým, kdo přebývá ve slovech Gurua, je dostačující. Je to poznání, prostřednictvím něhož je znám spánek a bdělý stav. Je to světlo, které osvětluje slunce a měsíc. Toto světlo je jen a jen vaše, ne však vaše jako lidské bytosti. Ono patří vědomí. Existuje v srdci každé bytosti. Je to vědomí vnímající ´já jsem´ v těle. Není nic úžasnějšího než toto poznání. K tomu, abyste se ztotožnili s významem těchto slov, je zapotřebí naprostá víra v Gurua. Jeho slova je třeba brát jako zákon. Kdo takto přebývá ve slovech Gurua, získává beztělesné vědomí. Krišna řekl: „Toto je má pravá přirozenost.“ Ona je mimo vaši paměť. Ani tělo, ani uši nemají schopnost/sílu toto poslouchat. Je to právě pravá přirozenost, která to poslouchá prostřednictvím uší. Ona zná samádhí, přesto samádhí nezná jí. Dosáhnout toto s naprostým přesvědčením je vše, čeho je třeba.

Žádný rituál nemůže nikdy odhalit vaši pravou přirozenost. Všechny metody jsou tělesné povahy. Bez existence tohoto atomického vědomí nemají svět, živé bytosti, či Brahman podporu ke své existenci. Esencí veškerého poznání je Já. Těsně před usnutím si řekněte: „Já jsem čistě jen ryzí vědomí.“ Prováděním mnoha různých metod nenaleznete to, co je již přirozeně zde.

Kdo rozpoznává vědomí? Není jim ten, kdo zná čas? Krišna říká, že vědomí, které toto vše zná, je Jeho pravá přirozenost. Když tu je přesvědčení, že vaše zrození není skutečné, přestanou nadále vyvstávat různé koncepty. Ten, kdo zná vše dočasné, je věčné, dokonalé Brahman. Pravý oddaný není nikým a ničím spoután. Může provádět rituály, ale není jimi spoutáván, je mimo ně. Uctívat Boha značí být přesvědčen o tom, že Bůh není nic než my sami. Jestliže tu není žádná saguna/projev, jak by mohla být zmíněna nirguna/neprojev? Tudíž obojí tu není.

 

Konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.