Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

43. Poznáte pravdu, až když umřete? (Nirupany)

3. 11. 2016 - Aleš

To je příběh samotného Paramátman, kterým jste. Vy se ale nechystáte opustit svůj zvyk ztotožňovat se s tělesným vědomím. Bdělost je čas. Nicméně v čase je obsažena dualita. Proto se musíte stát svým vlastním důkazem neduálního Absolutna. Tam se nesetkáte s někým dalším. Vy znáte mysl; vy (tudíž) nejste mysl. Naděje, touhy, vášně jsou přirozeností času. Přesto lidé říkají ´Já vykonávám to a to´ nebo ´Já dělám to a to´. Je zde nějaký rozdíl mezi očekáváním a vášní? S obřady a rituály vyměníte kovovou celu za celu ze zlata.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharameshvar Maharadž Ki Džej

Nirupana 43

 

Čtvrtek, 13. července 1978

Mysl je druh horečky. Tato horečka vás přepadla nevědomě. Vše, co děláte, způsobuje utrpení. Vykonáváte všechny své činnosti, abyste snesli (v klidu) mysl. Když začne existovat tělesná forma, je vnímán pocit ´jáství´. Mysl je stvořena z tohoto pocitu bytí. V hlubokém spánku je odpočinek. Po probuzení běháte sem a tam a děláte to, od čeho čekáte, že vám způsobí dobro. Proč je tomu tak? Je to snaha, jak snést horečku zvanou mysl.

Existuje několik jmen určených pro mysl. Je to např. prána (životní síla), Brahman apod. Čím jste byli, když tu nebyla žádná mysl? Co jste byli předtím, než vznikla mysl? Byli jste dokonalé Brahman. Byli jste před vznikem jakéhokoliv konceptu, před existencí, před vznikem třech gun. Parabrahman je vždy známé všem živým bytostem. Do té doby, kdy jste nepocítili mysl, tu nebylo nic zapotřebí. Nebylo zde poznání pocitu ´já jsem´ či ´já nejsem´. Když pochopíte, že uctívání Brahman atd. je vtipem, horečka ve formě mysli zmizí.

Popravdě řečeno namáháte se pro dosažení svého dobra jen proto, že jste zmateni falešnou představou. Vše, co je spatřeno, není vaše pravá přirozenost. To, co bylo nehnuté, se trochu pohnulo a vytvořilo snový svět. To ve skutečnosti znamená, že jste stvořitel. Vize, která stvořila svět, je sama o sobě neskutečná. Zdá se, že se v tomto snu uskutečnilo mnoho věcí, ale po pravdě řečeno bylo něco někdy vykonáno? Může si někdo přisvojit konatelství této tělesné formy?

Žijete jako tělo, proto se chováte jako někdo, kdo je ovládán časem. Nevíte, že čas byl stvořen z vás. Pocit ´já jsem bdělý/á´ je čas. Kdo udržuje tento vesmír s jeho sluncem, měsícem a hvězdami?  Je tím To Samojediné, které toto vše rovněž vidí. Krišna řekl: „Já udržuji vesmír.“

Čas je určité období. Pocit ´já jsem bdělý/á´ je časem. Potom přijde mysl jako vědění ´já jsem´. Tento pocit zaplnil vše. Avšak toto je dočasná fáze. Krišna říká: „Já jsem pozoroval tuto fázi a to je způsob, jak jsem se stal stvořitelem vesmíru.“

Čas je ve své podstatě spojen s třemi gunami: satva, radžas a tamas. Čas ovládá lidi prostřednictvím jejich tužeb. Kdo vykonává činnosti? To, co je Samojediné, provádí vše. Stane se nespočtem/mnohým a pohybuje se prostřednictvím touhy do té doby, dokud tu je zkušenost času. Co je mysl? Mysl je pocit ´já jsem bdělý/á´. Když mysl zmizí, nezná nic. Jména božstev nejsou nic než jména mysli.

To je příběh samotného Paramátman, kterým jste. Vy se ale nechystáte opustit svůj zvyk ztotožňovat se s tělesným vědomím. Bdělost je čas. Nicméně v čase je obsažena dualita. Proto se musíte stát svým vlastním důkazem neduálního Absolutna. Tam se nesetkáte s někým dalším. Vy znáte mysl; vy (tudíž) nejste mysl. Naděje, touhy, vášně jsou přirozeností času. Přesto lidé říkají ´Já vykonávám to a to´ nebo ´Já dělám to a to´. Je zde nějaký rozdíl mezi očekáváním a vášní? S obřady a rituály vyměníte kovovou celu za celu ze zlata.

Pouze po příchodu mysli žádáte jídlo, domov, ženu apod. Nazýváte to ´touhou´. Přesto však to je podstata samotného času. Rozpoznejte horečku mysli. Mysl se také nazývá Brahman (projev), který každým dnem realizuje milióny zrození. Všechny činnosti ve světě jsou výsledkem podstaty času. Říkat o někom, že je velkou osobností apod., je podstatou času. Čas je základem celého vesmíru. Avšak vy jste před vznikem času (neprojeveni). Přesto tělesné vědomí ne a ne odejít. Nemusíte se všeho vzdávat. Musíte to pochopit. V těle je obrovská záře světla. Světlo, které vychází z vašich očí, proniká sluncem a měsícem. Toto oslňující intenzivní světlo je pohlceno Absolutnem, které spolyká milióny sluncí. Husté temně modré Absolutno (spatřené se zavřenýma očima) je tak rozsáhlé, že si v něm hraje nespočet světů, jako kdyby to byly malé kamínky.

Když si vyslechnete tyto promluvy, měli byste si pro sebe říci: „Je tomu skutečně tak?“ Poznáte pravdu, až když umřete? Tento svět je tak rozsáhlý, a přesto je vidoucí/subjekt světa menší než atom! Abyste toto učení pochopili, uctívejte To, čím posloucháte toto vše. Co jste věděli předtím, než vás překrylo/přepadlo vědomí? Čím více snížíte své touhy a naděje, tím více budete šťastnější.

Guna značí vědomí, které vás náhle přepadlo. Ve vědomí si hraje nekonečný počet vesmírů. Kdo je toho znalcem? Kdo je před vědomím? Je to vidoucí nebo to viděné? Jestliže tu není vidoucí, mohou zde být viděné objekty? Milostí Gurua odejde myšlenka, že ´čas je moje velká smrt´. Když prána opouští tělo, neříkejte: „Já umírám.“ Jinak budete muset podstoupit opětovné zrození v nové formě. Bhausaheb Maharadž (Guru Nisargadatta Maharadžova Gurua) zatleskal, když jeho prána opustila tělo. Nechtěl tím říci něco jako: „Já jsem Átman, Já jsem nezničitelný?“

Osvobození je získatelné, zatímco je zde tělesná schránka. Mohou osvobození získat i zvířata? Kdy dojde k dalšímu zrození? Poté, kdy skončí jeden sen, může následovat okamžitě ten další, jestliže musí přijít. Nezapomeňte, že ten, kdo se nebojí smrti, žije po mnoho let.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.