Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Šrí Siddharaméšvar Maharaž - Vačan Amruta - kapitola 13

25. 10. 2016 - Aleš

Když ten, kdo je bez gun/nirguna poznává toto: „Já jsem nirguna, nejsem džíva s gunami/saguna“, potom tu je získání naší vlastní bezforemné svarúpy. Po tak dlouhou dobu toto Nejvyšší Já trpělo nesčetnými podřízenostmi/svázanostmi a podstoupilo mnohá strádání kvůli ztotožnění se s vnější maskou označenou za ´já´. Tímto způsobem se snažilo čerpat radost. „I když bylo Já samo Králem, nechalo se ovládnout a plnit ubohé služby a uvěřit tomu, že samo sebe zakoušelo, zatímco ve skutečnosti zakoušelo cizince! Avšak po dlouhé době našlo naše já své Já a tento dřívější džíva se rozpustil do nuly. Pro toho, kdo se stal oddaným Gurua, se svět jeví jako j.....

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Nastolení toho stavu po nabytí poznání

Kap. 13

 

„Snažíme-li si to podržet, nedokážeme to;
Chceme-li to opustit, nemůžeme;
Zde a tam, to jediné jest; To je Parabrahman.“

Dasbodh

 

Brahman; co je toto Nejvyšší Já? Jestliže se to snažíme podržet, pak si to necháme ujít, protože ten, koho bychom drželi, by byl naše já; co potom chcete držet? Každý má své vlastní nepřerušované spojení s Brahman. Proto jak se pak můžeme setkat s Brahman, jsme-li sami Brahman? Kde a jak může k tomuto setkání dojít, jestliže naše já zamýšlí setkat se s naším vlastním já? Dojde k tomu vůbec někdy během celého našeho života? Ztratili jste někdy sebe sama? Ne! Pouze když jsou peníze pryč a dům je ztracen, pak máte důvod k nespokojenosti. Avšak zaznamenali jste někdy u nějakého soudu stížnost od někoho, kdo by řekl: „Já jsem se ztratil?“

Popravdě setkávání se sagunou, tedy s vlastní formou Brahman, dochází neustále, aniž by bylo nutné setkání. Jestliže se někdo s ní chce setkat, pak se navzájem minou. A pokud tu nemůže uvnitř našeho Já dojít k zapomenutí sebe sama, pak co je tu třeba si pamatovat? Jestliže se snažíte získat zkušenost Já, potom se stanete malým (pozn. J.N.: Anubhava značí stát se malým; anu - malý, bhava – být, a to je Poznání). Vy jste přirozeně Bůh a jestliže se snažíte něco dělat, potom to pokazíte (pozn. J.N.: bighadata značí něco jiného se stane, tj. bi - další a ghadata – stane).

Zahodit, zapomenout či opustit Brahman není možné. Duch (pozn. J.N.: Bhuta neboli pět elementů) tohoto Brahman je velmi velký (tj. Jeho forma). Když se snažíte to zapomenout, pak se to stane ještě více projevené. Jestliže se vzdáte snahy to pochopit, pak je to pochopeno, a jestliže se pokusíte to pochopit, pak to zmizí, protože to nemůže být vnímáno myslí a přesvědčením/buddhi. Ten, kdo říká, že to poznal, nenavštívil toto město, protože tam není ani poznání, ani nepoznání Brahman. Tam jsi ty a pouze ty.

 

Úžasný čin Poznání

„Nirguna utvořila nirgunu; splnění splněného se stalo.“
Dasbodh

Když ten, kdo je bez gun/nirguna poznává toto: „Já jsem nirguna, nejsem džíva s gunami/saguna“, potom tu je získání naší vlastní bezforemné svarúpy. Po tak dlouhou dobu toto Nejvyšší Já trpělo nesčetnými podřízenostmi/svázanostmi a podstoupilo mnohá strádání kvůli ztotožnění se s vnější maskou označenou za ´já´. Tímto způsobem se snažilo čerpat radost. „I když bylo Já samo Králem, nechalo se ovládnout a plnit ubohé služby a uvěřit tomu, že samo sebe zakoušelo, zatímco ve skutečnosti zakoušelo cizince! Avšak po dlouhé době našlo naše já své Já a tento dřívější džíva se rozpustil do nuly.

Pro toho, kdo se stal oddaným Gurua, se svět jeví jako jeho vlastní svarúpa. Avšak jestliže někdo vidí očima džívy, pak se objevuje mnoho forem. Svět vypadá jako ten, kdo je vidoucí. Jestliže jste dobrý, svět je dobrý! Když se stanete formou Brahman, potom je „Vše pouze Brahman,“ a jestliže se stanete džívou, potom tu jsou mnohé formy/podoby vzhledem k rozdílnostem. Tudíž buďte Brahman! Sadguru vám udělil třetí oko, „oko Poznání“, a díky tomu bylo odstraněn závoj máji a vize se stala celistvou.

Pět elementů uprchlo a utrpení z nich zmizelo. Devět planet je pryč. A co víc, pan džíva uprchl. Tato opice jedla v džungli jedovaté a hořké ovoce, listy a květy (pozn. J.N.: Ovoce jsou potěšení a bolesti minulých činů, a listy jsou mnohá živá a neživá těla/objekty, a květy jsou smyslové zkušenosti. Džungle je světská existence), ale jakmile potkala Rámu/Sadgurua, z opice se stal Maruti (Hanuman). Maruti měl takovou sílu, že dokázal zvednout nad sebe celou horu a odhodit ji pryč. To znamená, že po řádné myšlence mysl zničí nevědomost a spousty/hory hrubých forem.

Poté, kdy jste získali Poznání, jsou zničeny hříchy a zásluhy nahromaděné po nespočet životů. Když jsou v soudní síni všechny důkazy proti obviněnému shledány za neplatné, neboť vycházely ze snové představy, pak je obžalovaný soudem propuštěn. Podobně po realizaci Čitragupta (pozn. J.N.: bůh, jenž zaznamenává hříchy a zásluhy každé bytosti) a bůh smrti Jama prohlásili, že „Ten, kdo spáchal hřích, byl pouze iluzí a (tudíž) není se Znalcem vůbec nijak spojen!“ Proto je Znalec po probuzení se z iluzorního snu osvobozen od svázanosti karmy a stává se přirozeně Bohem Bohů. Kdo potom ví, komu toto tělo náleží!

Znalec není dotčen karmou. Jakmile dojde k poznání Já, je získáno ovoce všech plodů, a stanete se úplnými a kompletními. Není pak zapotřebí zaplétat se do karmy. Když se někdo stane advokátem, stal by se hlupákem, kdyby znova usedl do školních lavic a zapisoval si látku z tabule! Podobně, kdo bude nadále uctívat s těmito předměty pro půdžu poté, kdy získá Poznání? Proč bude skutečný Bůh dále chodit na poutní místa kamenných božstev? On je kompletní dokonalost/Paripurna. „Já jsem tělo“ a „Já jsem Brahman“ – obě tato ega zmizela. 


„Když tu je myšlenka snu uvnitř snu, pak pochop, že se To stalo touto světskou existencí.“ 
Dasbodh

 

Vy nezrození a nesmrtelní, jste usnuli a snili. V tomto snu jste měli další sen. Tento sen je snem této světské existence. Tam jste odešli ke Guruovi a začali rozlišovat mezi existencí a ne-existencí. Jste-li vnitřně vedeni k tomu, abyste rozjímali o tom, co je skutečné a co falešné v tomto dlouhém snu, pak je to obrovské štěstí.

Poté, co si vyslechnete učení od Gurua, získáte zkušenost Aham Brahmasmi („Já jsem Brahman“) a probudíte se z druhého snu; přesto první sen stále zůstal. Jak Toto pochopit? Řeknete-li „Měl jsem zkušenost“, pak jste někdo, kdo má zkušenost. Zatímco vlastní unikátní pochopení samotného Já je toto: „Není tu žádné Já v Já.“ Když mango řekne: „Ochutnal jsem sladkost“, pak to není mango. Podobně „Já jsem Brahman“ je také jemné ego. Bezforemná svarúpa je zcela přirozená a jakýkoliv druh ´jáství´ je tu trnem, který je třeba odstranit. Pokud jsou omezenost a odlišnost odstraněny, stáváte se všeprostupujícím. Stručně řečeno „Já jsem Brahman“ přichází kvůli Poznání, a kvůli vídžňáně neboli ´stavu´ Za/Před Poznáním také odchází, a vy jste potom zcela probuzeni i z prvního snu.

Zakuste to, o čem tu hovořím. Nestaňte se pouhým přehrávačem. Vyslechli jste si to, tudíž uskutečněte šetření a sami přijměte Pravé Poznání. Ti, kdo recitují purány (pozn. J.N.: mytologické příběhy o bozích), prohlašují: „Jakmile vám byla řečena purána, nepokládejte žádné otázky!“ Zde tomu tak není (pozn. J.N.: To znamená, že rozmýšlení/rozjímání je vyžadováno). Já vám tu objasnil „ příběh Já/Átman“. Tedy puránu, která přetransformuje džívu v Brahman. Tuto puránu nebude schopen sdělovat ani Harihara (pozn. J.N.: Višnu/vědění a Maheš/nevědění se sjednotí a zformují jednoho Boha)! Pouze Znalci Brahman budou říkat tuto Nejvyšší Pravdu.

„Když je přesvědčení Já prokázáno, potom tato sláva ´cesty Poznání´ nabude své úplnosti. Někdo poruší jejich ´osamocenost´. To by se nemělo stát.“
Dasbodh

Jestliže bylo vtištěno do mysli zcela pevné rozhodnutí „Já jsem Brahman“, pak přichází dvojí sláva. První je sláva Já svarúpa a další je sláva podmíněného stavu. Nyní je třeba, aby sláva pravého Já byla věčná/nitja, zcela dokonalá/Paripurna, nirandžana, nesmrtelná/amara, atd. To je nabytí této „duchovní síly“, jež je mimo všechny omezující koncepty. Znalci Brahman zůstávají nesmrtelní umístěním svých chodidel na hlavu Času!

Zadruhé tu jsou slávy podmíněného stavu Poznání. To přináší úspěch, slávu (tj. všudypřítomnost) a sílu přirozenosti/svarúpy. Takové „duchovní síly“ jsou bez námahy získány džívou. Kvůli Poznání se dostaví síla, ale nejděte a nehleďte, zda tato síla přišla či nikoliv. „Bez žadonění perly získáte, ale když o ně žadoníte, pak se vám nemusí dostat ani almužny!“

„Já jsem velký jako celý svět/saguna a Já jsem Pánem světa/nirguna.“ To by mělo být nejhlavnějším přesvědčením. Potom se dostaví duchovní síly samy od sebe. Nebuďte netrpělivý s tímto očekáváním: „Síly by měly přijít, nechť už přijdou!“ Netrpělivý ženich si oblékne svatební šat určený pro tuto příležitost (bašing), ale navleče si to do úrovně kolen (pozn. J.N.: Říká se, že když se mladík chce co nejdříve oženit, tak protože je moc mladý, oblečení na svatbu mu je velké, a místo aby mu sedlo v ramenou, šaty mu spadnou ke kolenům). Nedovolte, aby nějaký takový stav nastal. „Já jsem král. O co bych měl žádat?“ Nemějte touhu po něčem. Jen toto je zapotřebí, abyste byli bez žádostí. Měli byste zůstat s tímto pochopením: „Já jsem zcela dokonalé Nejvyšší Já.“

 

Úžasný čin Poznání


Vše je Brahman a to jediné je vaše bezforemná svarúpa. Proč jsou Ráma a Krišna Bohové? Protože pochopili toto: „Ve světě není nic jiného než Já/Átman, a tak vše je má vlastní forma.“ Přebývali a jednali s tímto pochopením. To jediné byl jejich kapitál a to jediné byla příčina jejich Božství. Když si koupíte dojnou krávu, pak se tím také namane mléko. Stejným způsobem se díky pochopení, že „já jsem všude“, dostaví sláva v podobě úspěchu, věhlasu a síly (pozn. J.N.: Nejsou to slávy v světském smyslu, ale jejich duchovní obdoby) automaticky. Ten, kdo má pochopení „Vše je Já/Átman“, je inkarnací Boha. Poznání Brahman učiní ze sluhy Pána Šivu/Šankara. To, co bylo v práně (pozn. J.N.: Nepřipoutané Já pojme pránu za sebe sama a poté se drží tělesného vědomí.) a bylo zrozeno v pekle, se stalo Pánem/Bohem!

Závěrem řeknu, že vám bylo sděleno toto kompletní učení. Zůstaňte nyní s tímto pochopením: „Já jsem spontánní přirozené Nejvyšší Já.“ Jestliže je někomu dáno mango, ale on ho odmítne slovy: „Ono zraňuje můj jazyk, když ho jím,“, pak mi řekněte, co lze dělat! Když dozrálo pochopení saguna, pak tu není potřeba praxe jako je džapa (opakování mantry), tapas (pokání). Když jsou šaty vyprané a čisté, není zapotřebí je prát! Když tu je Samojediný Bůh, proč To pročistit? „Já jsem neustále otevřený a vždy vzkvétající.“ (pozn. J.N.: Sadodíta: sada – vždy, udita – vzkvétající/na vzestupu). Znát to, je uctívání/púdža Toho. Poté, kdy se stanete Pánem/Bohem, je váš záznam hříchů a zásluh vymazán. Nechť je Bůh Bohů kdekoliv, pro Něho neplatí příznivé ani nepříznivé místo. Když vyrazí Král na lov, i tehdy zůstává Králem. Pro něho neexistují zákony, ale naprostá svoboda!

Štěstí je pro Šivu a utrpení pro džívu. Saturn trápí pouze ty, kdo jsou nevědomí (pozn. J.N.: Věřit v předzvěst o tom, že se blíží neštěstí). Ale nikdo nemůže pohlédnout na Boha/Pána zlým okem. Kamkoliv Pán odejde, tam bude přítomen pouze Blažený Klid a víc a víc Klidu. Tam úspěch a věhlas zaplaví vše neomezeně. Všechna božstva světa jsou mu k službě. Avšak plod je získán podle přesvědčení, a to je nevyhnutelný princip.

Proto nezapomeňte na své vlastní Já. „Já jsem Nejvyšší Já, a vše se hýbe díky mému svolení.“ Rozšiřte takové Sebe-přesvědčení a nesestupujte z trůnu Krále. „Král sedí na trůnu a jeho svrchovaná pravomoc je bez námahy vykonávána.“ To znamená, že se stane to, co vyslovíte. Osm duchovních sil se svalí k vašim nohám.

Mé instrukce budou užitečné podobně jako strom plnící přání. Oceán Poznání byl smíchán, až vznikl nektar, který byl podán k napití oddaným Gurua. Jestliže jednáte podle toho, co jsem řekl, potom tu jsou stále má požehnání. Stejně jako se kojenec nemusí domáhat nakojení od své matky, tak není zapotřebí žádat Gurua o požehnání. Ale pokud porušíte nařízení, potom vaše prokletí stihne právě vás. Budiž! Milost Gurua je závislá na vašem dodržování vlastních povinností. Jestlipak student, který pečlivě studuje ve škole, prosí kantora, aby mohl projít při zkouškách?

Vše, co bylo zapotřebí sdělit, bylo řečeno. Nyní zajisté bude světlo vašeho přesvědčení/buddhi vést vaši loď k cíli, a vaše oddanost sklidí ovoce Poznání Brahman.

 

Konec 13. kapitoly a závěr první části knihy

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Další kapitoly z knihy ´Konečné dosažení - 1. díl Vačan Amruta´ budou postupně přidány v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.