Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

42. Musí zde být neotřesitelná víra v Gurua (Nirupany)

20. 10. 2016 - Aleš

Tak obrovský svět je obsažen v mikroskopickém vědomí! Toto přesvědčení přichází se slovy Gurua. Četba/studium mnoha knih je k ničemu. Přinese to pýchu a s ní potřebu urážet druhé. Všechny problémy skončí, jestliže se sami stanete slovy Gurua. Nikdy nezapomeňte na tato slova Gurua: „Brahman je věčné.“

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 42

 

Neděle, 9. července 1978

S nikým ve světě nesoupeřte. Ponechte takové věci stranou. Vaše oddanost k slovům Gurua nesmí selhat. Pravá oddanost není duální. V takové oddanosti neexistuje žádný strach a žadonění. Klidu ve spojení se světskými událostmi nikdy nenabudete. Jakmile je dosažena realizace Já, pak již nikdy není ztracena. Opusťte své tělesné vědomí typu ´já jsem muž´ nebo ´já jsem žena´. To, co nemá žádnou barvu, žádný design, nemá ani žádná očekávání. Jestliže plně chápete své slabé stránky, stanou se vašemi silnými stránkami. Do svých čtyřiceti let se stále něco učte. Tímto způsobem se vám dostane určité podpory, povzbuzení a nadšení k životu. Nakonec jednou hrdě řeknete: „Já nic nevím.“

Zmiňovat se o názvu nirguna/neprojev si žádá relativitu. Nirguna může být rozpoznána jedině tehdy, když tu je guna. Co se stane, když tu není žádná guna? Guna značí vědění, jež přišlo nevyžádaně jako pocit ´já jsem´. Je to vědomí, které naslouchá. Když zde není žádný pocit ´já jsem´, nazývá se to nirguna. Když se osoba stane zajedno se svým vědomím a zapomene na sebe sama, dostane se jí realizace Já. Stejné vědomí je ve formě pěti elementů. Je ve formě našeho pocitu bytí. Znalec vědomí je bez jakýchkoliv charakteristik/gun. Když se vědomí stane osvícené, cítíte ´já jsem´. Jenže vaše vědomí se ztotožnilo s tělem. Jediný způsob, jak odstranit tělesné vědomí, je držet se pevně slov Gurua.

Ten, kdo vstřebal má slova, si nebude na nic stěžovat. K tomu, abyste vstřebali má slova, musíte meditovat v osamění na vědomí. Je-li vědomí pročištěné, ustoupí do neprojeveného stavu a tam je věčný klid. Nechali jste se okouzlit vědomím a přijal tělo za sebe sama. Je velmi obtížné zlomit tento zvyk. Když si to vyslechnete, žijte svůj život dle libosti. Není zapotřebí provádět rituály. Mezi námi nejsou žádné rozdíly. Vidím vás jako bezforemné, zatímco vy se pokládáte za tělo. Z nirguny/neprojev je vytvořeno mnoho projevených forem/charakteristik. To je třeba pochopit, zatímco je dosud přítomné vědomí/satva guna v těle. Jinak se bude znova a znova rodit. Uctívejte toto vědomí s láskou a oddaností a ono bude pročištěno. Potom bude jasně chápat fungování třech gun. Poznáte, že jste nekonatel, a nastane zde věčný mír. Projev vašeho vědomí se nazývá zrozením. Je také označen jako jemné tělo.

Zvyk tělesného vědomí se navzdory intenzivnímu úsilí nezlomí. Dokáže to jedině ten, kdo se drží bez selhání slov Gurua. Opakováním mantry ´Já jsem ryzí Brahman´ se stanete neomezení. Musí zde být neotřesitelná víra v Gurua. Jeho slova se sjednotí s vaším dechem. Poté se přemění v radost vašeho pocitu ´já jsem´. Guruova slova napravují jemné tělo.

Ten, kdo nemá žádné tělo, nemá ani nějaké vzpomenutí či zapomenutí. Držte se tohoto: „Slova Gurua jsou mou pravou přirozeností.“ S každým nádechem se tohoto držte. Skutečnost, že naší přirozeností je Nirguna, nebyla nikdy zapomenuta, tudíž není nutné si ji připomínat. Oddaný vyznavač slov Gurua je oddaným své vlastní pravé přirozenosti. Věčné Já existuje a je neměnné. Nepokoušejte se Toto Já svým intelektem nějak měnit. Poté, kdy máte ve svém srdci oddanost ke svému Guruovi, nebudete nadále pociťovat dualitu. Nejvyšší stav popsaný Guruem tu je přirozeně přítomný. Žádná opatření nejsou zapotřebí.

Vaše víra v Gurua musí být absolutní, chcete-li vnést do svého vědomí důstojnost. Pak je takové hodnotné vědomí pokladnicí životní síly. Brahman je Pánem slov a obsahuje celý vesmír. Velký zázrak je ukryt uvnitř semene. I obrovský strom vyroste z malého semene! V Nirguně byla guna latentní. Vše, co bylo ve zlatém lůně skryté, vyšlo napovrch, a zároveň byl spatřen svět.

Nikdy nezískáte poznání Já, pokud uvalíte své tělesné vědomí na Gurua. Žijete-li s vírou, že vaše (bezforemné) vědomí a Guru jsou jedno a to samé, realizaci Já získáte.

Tak obrovský svět je obsažen v mikroskopickém vědomí! Toto přesvědčení přichází se slovy Gurua. Četba/studium mnoha knih je k ničemu. Přinese to pýchu a s ní potřebu urážet druhé. Všechny problémy skončí, jestliže se sami stanete slovy Gurua. Nikdy nezapomeňte na tato slova Gurua: „Brahman je věčné.“

Vědomí se rozšíří a nakonec se zcela vyhladí. Fakt, že ´Já jsem mimo tělo´ se bezeslovně projeví. Není zapotřebí na to dohlížet. Tato skutečnost je prostá, přímá a přirozená. Jedinou překážkou je zvyk tělesného vědomí.

K tomu, abyste nabyli přesvědčení, že jste se nikdy nenarodili, byste měli poznat, co je tím, co je zrozené a odkud se to zrodilo. Stejně jako je uvnitř semene strom, je i uvnitř vás latentně (universální) vědomí. Guru to objasní a poté se to stává všeprostupující. Viděl snad někdo konec prostoru? Ne. Proč je tomu tak? Je to proto, že je prostor formován rozpínáním vašeho vlastního světla. Uskutečňujte duchovní úsilí z opravdové a upřímné nutkavosti. Jeho Veličenstvo, Guru, zabije vaši individualitu. Strom společně se svými plody, květy a větvemi vstoupí opětovně do semene.

Guru řekl, že jste všude přítomní. Musíte tomu zcela stoprocentně věřit. Realizace Já je osvobozením. Není třeba odcházet do nebe. Vy jste tím, co popsal Guru. Ničím jiným se netrapte. Duchovní pravda se nijak netýká těla. Je jedno, zda jste muž či žena. Pamatujte si to.

 

 

Konec přednášky  

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.