Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

41.Všechny vaše zkušenosti jsou neskutečné (Nirupany)

6. 10. 2016 - Aleš

Zdrojem štěstí a smutku je váš pocit ´já jsem´. To, co způsobuje největší lítost, je také prostředkem věčného štěstí. Jakmile znáte své vědomí, individualita tu nadále nebude. Ale kdo je tím, kdo toto pozoruje? Je to neměnný, Samo-jediný Sadguru. Mějte toto naprosté přesvědčení. On je stejný v hlubokém spánku, bdělém stavu a samádhí. Není tu nic dalšího než On/To. Je úplná zkušenost, kterou zakoušíte, nějak odlišná od vašeho vědomí? Již jste obdrželi poštovní poukázku, ale peníze z ní jste si na poště ještě nevyzvedli. Vaše poznání vám přišlo, ale vy jste dosud nepřevzal tuto zásilku. Ať už se ve světě odehraje jakákoliv velká věc, je to přesto jen kus informace. Jestliže tu není žádné vědomí, k čemu je to? Kdo jiný než Bůh by mohl mít takové přesvědčení? Byl pro vás Bůh skutečný či falešný tehdy, když jste neměli vědomí? Toto poznání je vaše vlastní. Nikdy neztraťte z dohledu svaté vědomí, které naslouchá tomuto poznání. Jsou tu milióny hledajících; kolik z nich realizovalo Já?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 41

 

Čtvrtek, 6. července 1978

Rozdíl mezi Bohem/´On´ a Já skončil; ani jedno ve skutečnosti neexistuje. Pocit individuality byl rozpuštěn. Universální pocit prostupuje vším. Není tu ani dualita typu ´On´ a ´Já´, ani jejich jednota. Pokud tu je jedno, pak tu musí být i to druhé. Ale jestliže tu není jedno, jak tu může být to další?

Potěšení a bolest, obojí by mělo zmizet. Má-li nějaká věc využití, přináší radost. Dokud tu je individualita, je tu radost a smutek. Přijde-li neštěstí, trpíte; když přijde štěstí, jste radostí bez sebe. Odkud přicházejí takové zkušenosti? Vycházejí z vašeho vědomí. Jaký je důkaz o tom, že je někdo realizovaný? Individualita je zcela vykořeněna. Je tu pak nepřítomnost smutku a štěstí. Vaše vědomí realizuje, že je universální. Jakmile vás toto poznání skutečně navštíví, pak zde nebude žádná individuální totožnost.

Zdrojem štěstí a smutku je váš pocit ´já jsem´. To, co způsobuje největší lítost, je také prostředkem věčného štěstí. Jakmile znáte své vědomí, individualita tu nadále nebude. Ale kdo je tím, kdo toto pozoruje? Je to neměnný, Samo-jediný Sadguru. Mějte toto naprosté přesvědčení. On je stejný v hlubokém spánku, bdělém stavu a samádhí. Není tu nic dalšího než On/To. Je úplná zkušenost, kterou zakoušíte, nějak odlišná od vašeho vědomí? Již jste obdrželi poštovní poukázku, ale peníze z ní jste si na poště ještě nevyzvedli. Vaše poznání vám přišlo, ale vy jste dosud nepřevzal tuto zásilku. Ať už se ve světě odehraje jakákoliv velká věc, je to přesto jen kus informace. Jestliže tu není žádné vědomí, k čemu je to? Kdo jiný než Bůh by mohl mít takové přesvědčení? Byl pro vás Bůh skutečný či falešný tehdy, když jste neměli vědomí? Toto poznání je vaše vlastní. Nikdy neztraťte z dohledu svaté vědomí, které naslouchá tomuto poznání. Jsou tu milióny hledajících; kolik z nich realizovalo Já?

Je tu stále více utrpení, protože se ztotožňujeme s tělem. Zakoušet radosti a lítosti je podstatou těla a mysli. Jestliže víte, že nejste tělo, pak tu není žádné utrpení. V hlubokém spánku není žádné ztotožnění s tělem, mužem či ženou, proto tu není žádná zkušenost štěstí či lítosti. Přesto je mysl nadále aktivní a pokládá se za tělo. To je falešná představa. Pokud tu není žádná mysl, pak nic nelze pozorovat. Je třeba, abyste přijali svatá chodidla Gurua, čímž zastavíte mysl. O svém narození nemáte žádné povědomí, pouze jste se o něm doslechli. Minulost a budoucnost, jak je projektována myslí, není vaše. Mysl určuje minulost, přítomnost a budoucnost a přiměje vás chovat se podle toho. Mysl vám nakuká, že jste prošli milióny zrody, ale vy přitom nemáte poznání ani jednoho z nich. Máte alespoň poznání svého současného zrození? Všechny vaše zkušenosti jsou neskutečné. Tento podvod budete schopni pochopit na základě přesvědčení, že nejste ani tělo, ani mysl. Náboženství vzniklo prostřednictvím tradic. Je tu nějaké náboženství prosté dogmat? I Džňáninové musí následovat tradice do té doby, než dojde k překročení určitého stupně.

Rozlišujte. Bez rozlišování tu není pochopení. Dokud tu není pochopení, není tu klid. Vy jste znalcem mysli. Znalec je před/za tělem a myslí. Když si uvědomíte, že nejste to, co vám říká mysl, budete chápat, proč je Átman nezrozené. Jen málokdo se obrátí dovnitř a realizuje to sám v sobě a není omezen pouze informacemi, které si vyslechl od druhých. Postupně se naučte rozlišovat. Uvědomovat si slova Gurua vás uschopní rozlišovat.

Jakmile je spojení s myslí přerušeno, spatříte prázdno. K tomu, abyste pročistili mysl, musíte si neustále po dobu bdění připomínat mantru. Poté dostanete svou mysl pod kontrolu. Věnujete-li pozornost své pravé přirozenosti, mysl zmizí; dostane se do úplnosti/celku.

V dokonalém stavu není zkušenost blaženosti. Tento ´stav´ nelze pozorovat. Pozorovali jste něco před svým narozením? Jsou tu velcí učenci, ale dokáže někdo z nich vystoupit z omezenosti mysli? Všude, kde je mysl, je i prána/vitální síla. Kde je prána, tam je vědomí. Jakmile si uvědomíte přirozenost mysli, životní síla se rozpustí. Radost a blažený klid tohoto momentu je unikátní. Dostaví se tomu, kdo zná Já. Stejně jako je konceptem to, že jste narozeni, tak je konceptem i hrůza ze smrti. Mysl se vám odevzdá v případě, je-li vaše opakování mantry nepřetržité. Sdělí vám, co potřebujete vědět.

Když prána opustí tělo, prožívá nějakou bolest? Prána uskutečňuje všechny světské činnosti, ale vy říkáte, že jste konatelem těchto činností. Je tu mysl, není-li tu prána? Když tu není mysl, není tu ani bolest. To znamená, že mysl převzala formu těla. Když prána odejde a tělo zemře, kam odchází Átman? Na to lze odpovědět poté, kdy máte jasno o Já. K tomuto účelu je podle rad světců zapotřebí opakovat mantru.

Jaká je vaše totožnost bez prány? Kdo je mužem a kdo ženou bez prány? Tělesné vědomí přináší radosti, trápení a nakonec obávanou smrt. To vše je hra konceptů. Zahodíte-li koncepty, dojde k oslavě osvobození přímo v tomto těle. O ty, kdo se vzdají závislosti na mysli a rozpoznají/realizují Já, bude zajisté postaráno. Budou zaopatřeni jídlem a vším potřebným. Neustále si připomínejte Gurua a tak opustíte mysl a budete svobodní. Udržujte neustálé opakování mantry. Naučte mysl/tj. pránu říkat: „Moje pravá přirozenost je nezničitelná a věčná“. Mysl zmizí; poté tu bude jen projevené Brahman (myšlenky zmizí a ryzí vědomí se rozzáří).

 

 

Konec přednášky

 

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.