Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

123. Světci jsou inkarnacemi Boha (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

5. 10. 2016 - Gabriela

SiddhaMěli byste se snažit udržovat a nadále rozvíjet pocit, že jste Brahman. Nenechte vaši „Osamělost“ vyrušit. Dejme tomu, že nebylo dosaženo toužených výsledků, není to rovněž Brahman? Vše, co vaše mysl říká, je chybné. Vše viděné a také to, co bude viděno, je falešné. Síla toho, kdo má naprostou víru v „Já“, se stává velmi mocnou. Musíte mít nehybnou víru v Gurua a v Boha. To znamená, že byste měli věřit, že jste Brahman, nebo alespoň musíte mít víru ve svého Gurua. Není-li zde víra, vše je zbytečné. Dokonce, i když dosáhnete poznání Bezforemného Boha, neměli byste upustit od praktikování meditace a uctívání ztělesněného Boha (Saguna Brahman). Přesněji řečeno, obojí by mělo být dále rozvíjeno, abychom poděkovali našemu Guruovi, který nám udělil Duchovní Poznání. Jinak zde bude stav mysli, ve kterém není ani Oddanost, ani Poznání. Bude tu jen pýcha na „poznání“ či „duchovní úspěch“, a kvůli této pýše je zmařen skutečný vývoj.

123. Světci jsou inkarnacemi Boha

Síla těch, kdo byli skutečnými inkarnacemi Boha, není oslabena dokonce ani po smrti jejich těla. Vracejí se kvůli tomu? Nikoli. Takto to není. Oni byli zcela osvobozeni, přesto lidé díky jejich síle nabývají na místech, které světci navštívili, nebo tam, kde opustili tělo (mahásamádhí), stále božské zkušenosti. Nicméně to ale neznamená, že se vrátili zpět na svět. Dokonce, i když byli tito Světci naživu ve svém těle, děly se zázraky.

Nicméně je důležité poznamenat, že Světec se nenechává do těchto zázraků vtáhnout. Lidé nabývají zkušenosti podle své víry či přesvědčení. Je pravda, že Bůh pomáhá věrnému oddanému. Bůh je někdy dokonce spatřen i ve snu. Podobně se ve snech objevuje i mnoho věcí a nespočet zvířat. Vidíte-li ve snu vlak, bude si toho vlak vědom? Rozhodne se vlak vstoupit do vašeho snu? Ne, takto to vůbec není. Ve snu se může objevit jakákoliv osoba či věc. Tato osoba či předmět si nejsou vědomi, že vstoupili do něčího snu. Nicméně moudří, kteří tyto věci znají, nám říkají, že dochází k zvláštním událostem dokonce i po smrti některých Světců. Proč se tyto věci dějí? Protože Světci získali velké zásluhy, a tím, že poznali Boha, se stali Bohem. Kdokoliv jim v ryzí víře nabízí Oddanost, může nabýt zkušenosti dle své víry. V tomto případě pochybnost zmizela, a proto musíte mít důvěru v „Jednu Jedinou Věc“. Jakmile máte pevné přesvědčení, že jste Skutečné Bytí, pak vaše síla narůstá. Lidé nabízejí Oddanost tomu, kdo dosáhl „Nepřetržitého Sjednocení s Vesmírem“ a mohou zakoušet mnoho zázraků.

Díky narůstající zkušenosti a pevnému přesvědčení byste si měli být vědomi, že jste Brahman. „Já jsem Brahman“ (Ahambrahmasmi) je Největší Pravda. Jestliže vše je Brahman, proč potom vy nejste Brahman? Pokud je vše Bůh, nejste vy také Bůh? Jestliže kdokoliv řekne vaše (Boží) jméno, budou jeho problémy vyřešeny. Tudíž nemáte zapotřebí nic dělat. Nepohrávejte si s představivostí. Každý nabude výsledky podle své víry a přesvědčení. O co se musíte strachovat? Ten, kdo si ničeho nežádá, obdrží perly, ale ten, kdo má touhy, nezíská nic. Sílu nemůže nabýt ten, kdo žebrá. Avšak ten, kdo říká: „Nic nechci“, získá všechny síly, i když si je nežádal. Ti, kdo nejsou oddanými, si přejí mít síly, zatímco oddaný nikoliv, jelikož dosáhl naplnění života. Stáváte se Světcem, abyste vyléčili někoho z horečky? Opravdu se staráte o svět? Stali jste se Světcem, abyste navýšili majetek či (počty) dětí druhých? Získáte-li věčný život, „Já“ nic neztratím! Proč bych se měl obávat, pokud se stanete velmi bohatými?

Měli byste se snažit udržovat a nadále rozvíjet pocit, že jste Brahman. Nenechte vaši „Osamělost“ vyrušit. Dejme tomu, že nebylo dosaženo toužených výsledků, není to rovněž Brahman? Vše, co vaše mysl říká, je chybné. Vše viděné a také to, co bude viděno, je falešné. Síla toho, kdo má naprostou víru v „Já“, se stává velmi mocnou. Musíte mít nehybnou víru v Gurua a v Boha. To znamená, že byste měli věřit, že jste Brahman, nebo alespoň musíte mít víru ve svého Gurua. Není-li zde víra, vše je zbytečné. Dokonce, i když dosáhnete poznání Bezforemného Boha, neměli byste upustit od praktikování meditace a uctívání ztělesněného Boha (Saguna Brahman). Přesněji řečeno, obojí by mělo být dále rozvíjeno, abychom poděkovali našemu Guruovi, který nám udělil Duchovní Poznání. Jinak zde bude stav mysli, ve kterém není ani Oddanost, ani Poznání. Bude tu jen pýcha na „poznání“ či „duchovní úspěch“, a kvůli této pýše je zmařen skutečný vývoj. Opakování mantry (džapy) a meditace na učení, které jsme obdrželi od svého Gurua, by neměly ustat. Ten, kdo zanechá uctívání Boha s formou, se stane všude neúspěšným. Dokud se neodvděčíte (službou a uctíváním) Guruovi, vaše poznání je neplodné. Poznání Brahman nepřináší štěstí tomu, kdo se vzdá Oddanosti ke Guruovi. Satguru velmi laskavě uděluje Sebe-Poznání a Sílu tomu, kdo se stane Jeho Oddaným. Ten, kdo zanechá tuto Oddanost, tak dokonce i když může mít Sebe-Poznání, stává se neúspěšný.

Světec Kanva musel být půl dne nedotknutelným (nejnižší kasta) a dalšího půl dne Brahmínem (nejvyšší kasta), protože obdržel Božské Poznání od svého Gurua podvodně. Jiných druhů poznání lze dosáhnout zaplacením nějakých poplatků, ale Sebe-Poznání je dáno Guruem zcela zdarma. Tudíž byste neměli přestávat s Oddaností ke Guruovi.

Oddanost je poplatek, jenž vás osvobozuje od závazku vůči Němu. Zkušenosti budete mít podle své víry, ale Satguru se o to vše nestará. On je dokonalý, bez poskvrny. Každý obdrží ovoce dle své víry. Oddaný Satgurua bude zajisté úspěšný. Zpěv oddaných písní (bhadžanů) a instrukce vaší školy (tradice Sampradája) musí být následovány. Oddanost k Satguruovi je nabídka Bohu. Máte-li Oddanost, obdržíte také jídlo. Necháte-li Boha o hladu tím, že budete zanedbávat Oddanost, nezískáte konečné ovoce. Popravdě vůbec nezáleží na tom, zda se zapomenete najíst, ale nikdy se nevzdejte Oddanosti. Nepotkáte nikoho, kdo by vám řekl, abyste zpíval ve chvále Boha, či Gurua. Ale kráčíte-li hladoví, mnozí vás budou žádat, abyste si vzali nějaké jídlo. Ten, kdo zpívá bhadžany, nezapomíná na meditaci a rozhodně si připomíná svého Gurua. Ten, kdo prokazuje službu Guruovi dnem i nocí, zajisté potká Paramátman. Toto je síla přesvědčení.

Večer, 24. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.