Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

40. Ten, kdo praktikuje oddanost, definitivně získá prodloužení života (Nirupany)

29. 9. 2016 - Aleš

Byli jste narozeni bez toho, abyste to věděli. Vědění vyvstalo po zrození těla. To je výsledek přirozenosti času. V hlubokém spánku jsou programovány aktivity následujícího dne. Tento program je nahrán a chování se děje dle toho. Abyste toto pochopení učinili za své, buďte zajedno se svým bytím. Musíte to realizovat vy sami.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 40

Čtvrtek, 29. června 1978

Pouze Paramátman zná přirozenost času. Ostatní, kteří se ztotožňují s tělem, se stávají obětmi času. Všechna jména náleží času. Když se dozvíte, že ´vy jste´, je to zrod času. Je to čas, který je zrozen, ne dítě. Pro toho, kdo má realizaci Já, je pohyb hodin a čas jedno a to samé. Pro nevědomou osobu značí zkušenost času mnohá trápení. Pro Džňánina čas skončil. Nevědomá osoba žije v domnění, že je tělem. Je chycena v čase.

Prostě si toto vyslechněte. Není zapotřebí provádět nějaké speciální rituály. Vše, co zde uslyšíte, si plně uvědomte, a poté bude vaše meditace fungovat. Vaše bytí předchází meditaci.

Tělo je závislé na čase. Vědomí v embryu je latentní. Vynoří se ve formě bytí. Latentní vědomí se pomalu začne rozrůstat. Jestlipak embryo zakouší čas? Nezná své tělo. Po narození se začne ztotožňovat s tělem. Je tu zkušenost času. Začne poznávat matku. Rozpozná její hlas.

Růst těla je výsledkem času. Nemůžete se o to snažit. Síla a slabost přicházejí podle přirozenosti času. Proto pochopte průběh času. Vše, co říkáte, je výsledek času. Ten, kdo zná čas, nemá ani zrození, ani smrt. Bez vědomí nevíte nic. Nevíte ´já jsem´ či ´já nejsem´. Čas je pohyb, jenž je také vědomím. Jak dlouho je zakoušen čas je trváním vašeho života. Vy jste podporou času. Znalec času není v čase. Zdroj stvoření času nemá žádný název. Můžete ho označit jako Paramátman či Parabrahman. Čas vám ukazuje svůj vlastní film; vaše zrození je jeho součástí. Skryté vědomí vyjde z dělohy. Je udržováno časem. Byli tu lidé, kteří znali tři časová období – minulost, přítomnost a budoucnost. Jsou stále tu. Avšak kdo je znalcem času? Když je lidem řečeno, že znalcem času je Paramátman, řeknou: „Ano, my tomu rozumíme.“ Víte, že vy sami jste znalcem času? Ten, kdo je za/před časem, nemá vůbec žádné zrození. On není zrozen z výtažku pěti elementů. On ví, že není výtažkem v embryu.

Byli jste narozeni bez toho, abyste to věděli. Vědění vyvstalo po zrození těla. To je výsledek přirozenosti času. V hlubokém spánku jsou programovány aktivity následujícího dne. Tento program je nahrán a chování se děje dle toho. Abyste toto pochopení učinili za své, buďte zajedno se svým bytím. Musíte to realizovat vy sami.

Čas má všechny tyto názvy: slunce světa, slunce Já, slunce vesmíru atd. Tímto sluncem je vaše vlastní vědomí. Jakmile jste zajedno se svým Já, je to slunce poznání. Slunce značí čas. Všechna tato jména jsou dávána vašemu vlastnímu vědomí. Je to slunce Já. Různé názvy jako např. vědomí, životní síla, poznání Já, láska atd. jsou dána samotnému bytí. Buďte oddáni tomuto vědomí. Udělte mu status Gurua. Rozjímejte o něm, projevte mu nejvyšší úctu. Vše ostatní, co uděláte, bude pozřeno časem. Rozpoznejte slunce, které zná čas, a poté vám čas bude sloužit.

Učiňte slib, že budete praktikovat oddanost. Ten, kdo praktikuje oddanost, definitivně získá prodloužení života. Nemůžete obelhat nejvyšší Já. Pokud je toto prodloužení vašeho života zneužito, výsledkem bude pohroma/neštěstí.

Džíva nepochopí toto poznání do konce života kvůli klamu máji. Nemusíte přísahat či učinit rozhodnutí, že budete realizovat Paramátman. Ono je Svědkem tohoto rozhodnutí. Buďte uvědomělí. Neustále si připomínejte, komu máte být oddáni a proč. Nezapomeňte, že poznání ´vy jste´ je Guru/Bůh.

 

Konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.