Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

39. Vaše pravá přirozenost je před vědomím (Nirupany)

15. 9. 2016 - Aleš

Nikoho nezraňujte. Jestliže tu je neshoda/rozkol, prostě to ignorujte. Tělo jednoho dne stejně zemře. Proč bychom tedy měli podrývat slova Gurua? On nám udělil naprosté ujištění. Jaký smysl má pak život, jestliže tomu nevěříte? Kolísavé chování a podvádění není na duchovní cestě dovoleno. Musíte být stálí. Veškerá praktická jednání se zakládají na přijatých názorech. Pravda je jedna, ale lidé ji vyjadřují vlastním způsobem dle názorů, které přijali. Podle toho získají patřičné zkušenosti. Síla skromnosti vám umožní, aby se stalo to, co řeknete. Princip je jediný, ale na základě něho vzešlo tisíce názorů. To je síla máji. Krišna říká: „Bez máji nemohu být ani zmíněn.“ Mája provádí všechny aktivity, ale Puruša (Já – Paramátman) je vždy tichý. On je nekonatelem.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 39

Neděle, 25. června 1978

Měli byste mít pevné pochopení své vlastní přirozenosti. Vaše řeč by měla být podpořena pevným přesvědčením o tom, o čem hovoříte. V jednom verši se praví: „Bůh podněcuje vše, co říkám. Nemluvím já, ale Bůh skrze mne.“

To, co tu probíráme, je projevené vědomí. Neprojev je před slovy, oddaností a láskou. Učení Gurua byste si měli neustále po celou dobu bdění připomínat bez ohledu na to, jaká činnost je prováděna. Je-li během bdění prožíváno samádhí, znamená to, že tu nejsou žádné starosti a myšlenky.

Nikoho nezraňujte. Jestliže tu je neshoda/rozkol, prostě to ignorujte. Tělo jednoho dne stejně zemře. Proč bychom tedy měli podrývat slova Gurua? On nám udělil naprosté ujištění. Jaký smysl má pak život, jestliže tomu nevěříte? Kolísavé chování a podvádění není na duchovní cestě dovoleno. Musíte být stálí. Veškerá praktická jednání se zakládají na přijatých názorech. Pravda je jedna, ale lidé ji vyjadřují vlastním způsobem dle názorů, které přijali. Podle toho získají patřičné zkušenosti. Síla skromnosti vám umožní, aby se stalo to, co řeknete. Princip je jediný, ale na základě něho vzešlo tisíce názorů. To je síla máji. Krišna říká: „Bez máji nemohu být ani zmíněn.“ Mája provádí všechny aktivity, ale Puruša (Já – Paramátman) je vždy tichý. On je nekonatelem.

Ti, kdo vědí, že jsou Brahman, jsou opravdovými brahmíni. Lidé tvrdí, že znají Brahman, a přesto se drží svého ega. Začnou učit a vykládat své názory. To je opět hra máji. Bylo zde mnoho světců, ale každý byl ve svém chování jiný.

Koncept „já jsem Višnu“, „já jsem Brahma“ přijde, až když se objeví pocit ´já jsem´. Co bylo já předtím, než se přihodilo toto ´já jsem´? Nikdo o tomto nepřemýšlí. Mája dělá cokoliv chce tím způsobem, že na sebe přebírá vhodné formy. Vytvořit zdání a rozklad je charakteristický rys máji. Puruša je pouze přihlížející divák. Kdyby tu nebyla mája, nebyl by zde zmíněn Puruša/Absolutno. Jaké poznání jste měli o sobě, kdy tu nebyla žádná zkušenost iluze? Veškeré vaše získané poznání je iluzorní. Není to nic stálého. Je to viditelné, vnímatelné, ale není to Pravda. Puruša je nekonající. Vše, co je spatřeno a vnímáno, je tu díky barvě máji. Puruša je znalcem máji.

Někdy jsou světci pyšní na svou realizaci. Tato pýcha se stane pro ně překážkou, která je nutí žít po tisíce let. Vše, co je poznáno, nebude nikdy stálé. Proč? Protože mája je iluzorní. Máju nebudete schopni zahnat a zbavit se ji ani pokáním prováděném po tisíce let. I když tu existují různé náboženské tradice, stavy spánku a bdění jsou stejné pro všechny. Kvůli navršení iluze někteří nahromadí zásluhy a jiní více hříchů. Poté, kdy tělo zemře, tu nezůstane žádná vzpomínka na to, co jste dnes dělali. Jak potom zužitkujete tuto zásluhu? Znovuzrození je názor těchto světců. Poznání založené na názorech je intelektuálním poznáním. Je to iluzorní. Není to poznání Já. Je dočasné. Trvá tak dlouho, dokud trvá tělo. Může zde být vědomí bez těla? 

Máte něco, co vlastníte? Máte vědomí, které je v těle. Vědomí je závislé na potravinové esenci. Dokud je tělo zdravé, cítíte, že jsou vaše myšlenky správné. Žádné ´já´ a ´ty´ tu není poté, kdy tělo zemře. Ale poznejte to již dnes. Tato dvojnost tu nebyla a ani nyní tu není. Je to iluzorní. Toto vše není vytvořeno, přesto se to přemísťuje. Neexistuje něco jako realizovaný světec. Nikdo nežije a nikdo neumírá. Toto vše je iluze. I světci jsou někdy omámeni z její síly. Jinak by zde neexistovalo tolik názorů.

Nejdůležitější věcí je naše vědomí. Ono sem přišlo na několik dní jako host. Nakonec odejde. To, co tu původně nebylo, se navrátí do tohoto původního stavu. Jak a v jakém svazku se chystáte ochránit vědomí? Jestlipak jste tímto vědomím? Může někdo říci: „Byl jsem tu před vědomím“? Je to pouze vědomí, které je vytvořené.

Hřích a vína – to jsou jen slova. Když začnete s rozlišováním/vivéka, slova se vytratí. Jedině nejvyšší Já ví, jak získalo slovo zkušenost slova. Ostatní jsou otroky slov. Každý člověk je otrokem mysli a intelektu. Vaše pravá přirozenost je před vědomím. Dokážete ochránit toto vědomí? Nyní k tomu použijte rozlišování.

 

Konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.