Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Při příležitosti dnešních oslav 35. výročí punjatithi Šrí Nisargadatta Maharadže uvádíme přednášku/nirupanu od tohoto Mistra (38. Nirupana)

11. 9. 2016 - Aleš

Náleží připomínka, že jste muž či žena vám nebo tělu? Je toto připomínka samotného ´vámi´? Ve vědomí začne být vnímáno pět elementů poté, jak pocítíte, že ´jste´. Nevědomostí je, když kvalitě ´já jsem´ dále přidělíte ´já jsem jako toto´ či ´já jsem jako tamto´. Nápravou pro to je pátrání po Já. Protože je obtížné meditovat na vlastní vědomí, uctívejte jej jako Gurua. Můžete si představit, jak Guru stojí nad vámi, a rozprostírá všude kolem světlo. Ale nemůžete si myslet, že vy sám stojíte za sebou. Počáteční stupně meditace si žádají oporu v podobě dvojnosti.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 38

Čtvrtek, 22. června 1978

Přirozenost Paramátman je taková, že Ono nemá žádné přicházení ani odcházení. V současné době máte před sebou dvě těla. Jedno je vaše vlastní a druhé světa. Záležitosti celého světa jsou řízeny koncepty. Dokud jste nerealizovali nejvyšší stav bytí, jste nuceni následovat tradice. Všechny činnosti se dějí prostřednictvím konceptů. Vy jste si naprosto jistí tím, že jste stvořeni; to je založeno na konceptu někoho jiného. Koncepty určují váš stav, který je buď šťastný, nebo nešťastný, a rovněž vaše ideje o zrození a smrti. Toto vše je zábava konceptů. Jsou to koncepty, které konají, zatímco vy si myslíte, že jste konatel.

Podle slov Gurua nemáte žádnou formu a nikdy jste se nenarodili. Uctívejte vědomí, a ne tělo. Vše, za co se budete považovat, nepotrvá. Chováte se podle diktátu své mysli a intelektu. Nemáte odvahu poučit a ovládnout svou mysli a intelekt. Odvaha přijde, jakmile jednáte podle slov Gurua. Vědomí je potěšeno, budete-li si ho neustále připomínat a uctívat. Nakonec se odhalí. Potom budete vědět, co je to ne-dvojnost. V Já není vůbec žádný pocit oddělenosti. Dilema, zda jednat či nikoliv, zmizí. Jakmile jsou spojeny dvě možnosti, nedochází k žádnému konfliktu. Když je vědomí potěšeno, dualita skončí a je tu jednota/úplnost. Pokud tu není žádná duálnost, je tu blažený klid. Aby k tomuto došlo, je třeba se držet slov Gurua.

Kromě vědomí tu není žádný Bůh. Meditujte na pocit ´já jsem´. Tento pocit je tím, kdo medituje. Je to tak jednoduché, jenže lidé kvůli tomu podstupují neuvěřitelná strádání. Měli byste podobně jako Krišna prohlásit: „Toto vše je Já.“ Ten, kdo naslouchá, je vědomí. Nejste si snad vědomi toho, že ´vy jste´? Předtím jste neexistovali a neuvědomovali si své bytí. Nyní víte, že ´vy jste´ a toto vědění je vědomím. Meditujte na své Já, avšak nepokládejte ho za tělesnou formu.

Náleží připomínka, že jste muž či žena vám nebo tělu? Je toto připomínka samotného ´vámi´? Ve vědomí začne být vnímáno pět elementů poté, jak pocítíte, že ´jste´. Nevědomostí je, když kvalitě ´já jsem´ dále přidělíte ´já jsem jako toto´ či ´já jsem jako tamto´. Nápravou pro to je pátrání po Já. Protože je obtížné meditovat na vlastní vědomí, uctívejte jej jako Gurua. Můžete si představit, jak Guru stojí nad vámi, a rozprostírá všude kolem světlo. Ale nemůžete si myslet, že vy sám stojíte za sebou. Počáteční stupně meditace si žádají oporu v podobě dvojnosti.

Vaše totožnost nemá žádnou tělesnou formu. Vše vám bude jasné ve chvíli, kdy si uvědomíte, že tu neexistuje nic než vy. Když tu je Bůh, jste tu vy; kde jste vy, tam je Bůh. Vy nejste závislí na těle či na vědění v těle. Toto si jasně budete uvědomovat bez jakékoliv opory. „Já jsem věčný a jsem takový provždy“. Uctívejte to, skrze co vše znáte. Přirozenost Paramátman nám patří jako naše vlastní existence a je to naše vlastní právo.

Pro toho, kdo se pokládá za fyzické tělo, tu není žádné poznání Já. Já musí být realizováno s plným odhodláním. To je důvod, proč sem chcete chodit. Osud a karma jsou tradiční slova. Jaký osud má ten, kdo ví, že jemné tělo není vůbec narozené? Jestliže toto zmíníte druhým, rozrušíte je.

Ten, kdo je bez duality, nemá žádné zaměstnání/povolání. Nedvojnost nemá žádný záměr či touhu. Neexistuje žádný jiný důkaz pro ne-dvojnost kromě tohoto ´Já jsem To´. Váš pocit konatelství s vámi nezůstane. Džnánin nemá touhu žít. Nemá žádný takový koncept.

 

Konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.