Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

U příležitosti dnešní oslavy džajántí Šrí Siddharaméšvara Maharadže uvádíme 36. nirupanu pod názvem ´Zdrojem všeho je láska Já´ od jeho žáka Šrí Nisargadatta Maharadže

12. 8. 2016 - Aleš

Nikoho nezraňujte. Prostě žijte v toleranci. Nabudete tak neomezenou sílu tolerance. Snášejte trpělivě kritiku a obtěžování od druhých. Neoplácejte jim to stejnou měrou. Veškerá hloupost tu je v důsledku sobeckého počínání. Hádky a spory jsou tu kvůli egoismu. S realizací Já vaše ego a sobeckost skončí.

  • Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej,
  • Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Nirupana 36

 

15. června 1978

Blažený klid, který přichází díky milosti Sadgurua, nemůže přijít od ničeho dalšího. Blaženost, ze které se těšíte v okamžiku smrti, je nekonečně větší než největší štěstí, které kdy zažijete během svého života. Okamžik smrti je moment dokonalého života, čas nesmrtelnosti. Žádný klid tu nebude do té doby, dokud nepřijmete toto poznání. Můžete sice o tom s druhými hovořit, ale blažený klid nenabydete. Rozjímejte o Já a nazvěte jej třeba jako Brahman, Guru nebo Bůh.

Každý člověk všude ve světě miluje především sama sebe. Jen málokdo z miliónů lidí pochopí význam pravého Já. Láska Já pečuje neúnavně o tělo, ať už je ošklivé či krásné. Jak meditujete na vědomí? Mělo by to probíhat tak, že mysl bude prázdná, nic si v ní nedržte. Ulehčete si to oslovováním vědomí jako Guru. Chcete všelijakou zábavu, jen abyste zabili čas. Zdrojem všeho je láska Já. Veškeré vaše vztahy a majetek se nakonec rozptýlí. Než se tak stane, pochopte pravé Já. Zkoumání Pravdy prostřednictvím mysli nebude nikdy dostačující. Rozlišování vás k Ní přivede.

Nikoho nezraňujte. Prostě žijte v toleranci. Nabudete tak neomezenou sílu tolerance. Snášejte trpělivě kritiku a obtěžování od druhých. Neoplácejte jim to stejnou měrou. Veškerá hloupost tu je v důsledku sobeckého počínání. Hádky a spory jsou tu kvůli egoismu. S realizací Já vaše ego a sobeckost skončí.

On (Bůh), kterého ve světě nelze nalézt, je nalezen v srdci oddaného. Svět se zdá být mimo vás, ale ve skutečnosti je spatřen uvnitř. Idol v srdci, idol poznání nemá žádnou formu. Je to podobné jako sladkost v cukru. Krišna říká: „Já jsem přítomen ve vašem srdci jako Bhagaván/Zářivé Já. To je vědomí. To je to samé jako ty.“ Slunce poznání ve vašem těle je to, skrze co znáte ´vy jste´. To je ta vrcholná oddanost. Je neduální a nazývá se ryzí láskou. Všechny živé bytosti mají tuto oddanost ve svém srdci, avšak pouze lidské bytosti ji dokáží pochopit. Zaneprázdněná osoba jedná prostřednictvím této oddanosti, ale není si ji vědoma. Oddanost značí lásku ´vy jste´. Byla vytvořena nevědomky. Ochraňuje tělo. Uvědomili jste si, že jste sami čirou láskou? Buďte si vědomi této vrcholné oddanosti a meditujte na ni. V počátečních fázích to je obtížné. Proto se tato oddanost nazývá Bohem či Guruem.

Kdo nyní poslouchá? Není to láska v těle? Ten, kdo zná tuto lásku, přímo dosáhne stavu Paramátman. Protože pokládáte sebe za tělo, musíte čelit den co den potížím. Tělo může být hezké či ošklivé, přesto láska, nevyšší oddanost není nikdy znepokojena. Láska Já v těle provádí oddanost. K tomu, abyste pochopili lásku Já, budete na ní muset meditovat. Pokládejte ji za Gurua. Veškerá vtělení včetně máji a Brahman se od lásky Já nijak neliší. Jsou to jména, pomocí nichž lze pochopit skutečnost. Je tu něco vznešenějšího, než je právě poznání Já?

Málokdo z miliónů medituje na lásku Já. Prostřednictvím lásky Já či oddanosti budete schopni poznat svou úplnost. Kvůli komu se lopotíte, trpíte a snášíte těžkosti? Není to pro tuto lásku? Meditujte na lásku Já a rozpoznejte ji jako Boha. Má tisíce jmen. To, co je uctíváno a oslavováno, je právě samo zářná láska v těle. Jen zřídkakdy někdo realizuje, že je sám touto lásku Já a to je prožívání, kde se Paramátman projevuje. Láska Já je poznání Já, které je ve své podstatě neomezené Brahman. Jak dlouho bude tato láska Já trvat? Do té doby, dokud tu je vědomí v těle.

Adept realizuje lásku Já následováním učení Gurua. Toto přijetí a následování vám přinese věčnost. Pro někoho takového se pak vesmír, jenž je nekonečný, zdá být tak malinkatý jako sezamové semínko. Může platit, že neznáte tuto lásku Já, ale bez ní neexistujete. Krišna říká: „Já jsem v srdci, ale nejsem nalezen bez patřičné oddanosti.“ Lidé uctívají vnější pozlátka a zcela se jim obětují. Jen málokterý oddaný se věnuje přímo vědomí. Tato oddanost funguje v každé bytosti jako láska vaší vlastní přirozenosti. Láska, která vás ráno probudí, je láska Já. Adept, jenž tuto lásku Já realizuje, dosahuje dokonalosti. Tato láska je přirozeně ukryta v těle; vnímá sama sebe. Jakmile si ji uvědomíte, vaše práce je u konce. Bez ohledu na to, jak se snažíte, stejně jí nemůžete ani podržet, ani opustit. Tudíž je stejná jako podstata Gurua.

Proč se lidé zkrášlují? Není to kvůli lásce Já? Nicméně tato láska je dočasná. Dojde k oddělení od těch, které nazýváte ´mí blízcí, mí příbuzní´. Láska Já se nestará o nic dalšího. Je bez připoutanosti. To, co jste se dozvěděli, zajisté jednou zmizí. Vy jste láskou, která je bezforemná, bezejmenná a nezničitelná. Podržte si to v mysli. Jakmile ji poznáte, pět elementů se vám podvolí. Lidé nejsou schopni pochopit hluboké tajemství duchovní pravdy. Každý se těší z mnoha různých věcí. Jaké potěšení jste získali z prožívání vašeho vědomí? Milovat někoho druhého je cizoložstvím. Nemilujte druhé se svou láskou Já. Milujte lásku samotnou. Cizoložným oddáváním se vám může dočasně splnit vaše přání, ale nebudete šťastní. Celý svět je vskutku plný vaší lásky a je vytvořen z vaší lásky. Davy lidí na ulici jsou v podstatě láskou v tělesné formě. Je to primární iluze neboli mula mája/základní iluze. Její konání hýbe celým světem. Láska funguje skrze těla všech živých bytostí. Nicméně ji chybně identifikujete, když ji pokládáte za těla/formy.

Můžete meditovat na božstvo, ale uvědomte si, že meditující je láskou Já. Zkušenost této lásky vám přišla nevyžádaně; vše závisí na této lásce. Pokud ji potěšíte, uvědomíte si, že jste věční a dokonalí. V současné době ji dokážete vnímat jen ve formě pěti elementů; šestým elementem je Bůh. Lidé udělují lásce jména, jen aby dosáhli pravé Lásky/Pravdy prostřednictvím pojmenované lásky. Provádíte mnoho rituálů, abyste rozpoznali tuto lásku ke svému vědomí – ´já jsem´. Pokud tato láska odhodlaně uctívá samu sebe, bude stejná jako uctívání všech božstev a bohů. Jména bohů a božstev jsou jména lásky. Jsou ztělesněním lásky.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.