Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

35. Při rozpuštění individuality zmizí strach ze smrti (Nirupany)

28. 7. 2016 - Aleš

Při rozpuštění individuality zmizí strach ze smrti. Jakákoliv totožnost, kterou na sebe vezmete, bude dočasná. Totožnost, která je vám udělena Guruem, naopak zůstane navždy. Realizování zdroje vědomí během života je penězi nezaplatitelné. Neexistuje ve světě nikdo tak štědrý jako ten, kdo nabízí poznání Já. Jestliže realizujete Já, mezi vámi a Guruem přestane být rozdíl. Stanete se nesmrtelní.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 35

Neděle, 11. června 1978

Čím více chápete podstatu duchovnosti, tím méně potřeb budete mít. Když zemře džíva, značí to konec pocitu ´já jsem´. Abyste toto pochopili, měli byste se stabilizovat uvnitř. Vše, za co se pokládáte, skončí. ´Jáství´, které považujete za jisté, nepotrvá.

Stav bdění následuje po stavu hlubokého spánku. Spolu s bděním přišel pocit ´já jsem´. Jakmile je mysl zaneprázdněná denními aktivitami, připoutáváme se k tomu, co říkáme a jak jednáme. Jinak je bytí samo o sobě nepřipoutané. Dokud sobě neudělíme nějaké jméno, nebudou tu žádné aktivity. Ve skutečnosti nikdo nejedná a žádná činnost není v podstatě pravdivá; není tu nic vykonáno.

Brahman je skutečné, když nemá žádný pocit ´jáství´. Lidé musí jednat prostřednictvím mysli do té doby, dokud není vědomí pochopeno. Rozsáhlý vesmír vyvstává z Brahmárandry (otvoru na temeni hlavy). Veškeré poznání vychází z atomu Brahma a tam se nakonec i rozplyne.

Ten, kdo pokládá své vědomí za Gurua, nemusí následovat rituály. Budete-li brát slova Gurua za zákon, karmický cyklus vás nebude svazovat. Vše se děje spontánně. Veškeré konání ve světě je počínáním Boha. Oddaný nerozlišuje mezi sebou a Guruem. Sebe vnímejte jako ryzí vědomí a podle toho jednejte. Prostý oddaný tím, že se drží slov a příkazů Gurua, se stává neomezený. Opakováním mantry, kterou dostal od Gurua, se stane zajedno s Guruem. Když je vnitřní Bůh potěšen, udělí dar Guruovství.

Při rozpuštění individuality zmizí strach ze smrti. Jakákoliv totožnost, kterou na sebe vezmete, bude dočasná. Totožnost, která je vám udělena Guruem, naopak zůstane navždy. Realizování zdroje vědomí během života je penězi nezaplatitelné. Neexistuje ve světě nikdo tak štědrý jako ten, kdo nabízí poznání Já. Jestliže realizujete Já, mezi vámi a Guruem přestane být rozdíl. Stanete se nesmrtelní.

Máte strach ze smrti, která neexistuje. Nikdy tu nebude zkušenost smrti jako taková. Přesto strach ze smrti existuje dál. Víte, že jste probuzeni. Neznamená to, že jste tu byli před probuzením? Toto připomenutí může přijít jedině za toho předpokladu, že jste existovali před tímto probuzením. Elementy země, voda, oheň, vzduch a prostor jsou charakteristické rysy pocitu ´já jsem´. Ty nebudou nikdy schopny vidět Toho, kdo je před touto připomínkou ´já jsem´. Můžete věřit v Boha atd., avšak to nemá žádnou stálou existenci. Pokládáte svou připomínku ´já jsem´ za sebe sama. Je tu tisíce vzpomínek; jsme my těmito vzpomínkami? Všechny činy jsou výsledkem pocitu ´já jsem´, ale my tím nejsme. Přirozeností připomínky je zapomenutí. I připomínka, že ´já jsem Bůh´, jednou skončí. Rozlišujte, rozjímejte o tomto bodě a buďte volní. Zbavte se připomínky ´já jsem´. Totožnost vnímat se jako muž či žena nevychází odjinud než z tohoto připomínání. Co to znamená? Jak se to vůbec vytvořilo? Pokud někdo díky milosti Gurua pochopí tuto záležitost, stane se věčné Brahman. Náleží vaše slova smrtelné lidské bytosti či nesmrtelnému Bohu? Pokud si osvojíte alespoň jednu větu z tohoto rozhovoru, stanete se nesmrtelní.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.