Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

33. V tomto světě není nic, co by bylo pravdou, tudíž není zapotřebí dodržovat zásady a nařízení (Nirupany)

14. 7. 2016 - Aleš

To, co zde již bylo, došlo k poznání, že ´Ono je´. To se nazývá zrození. Jméno mája je dáno zrození. Mája je chováním gun. Jejich zdrojem je vědomí. Je to vědění, vytvořené v okamžiku zrození. Zrození s sebou přináší pocit bytí. Vy jste před tímto poznáním. Toto vše je zábava vašeho vlastního vědomí. Vše, co vnímáte, znáte či si představujete, ve skutečnosti nejste. Ten, kdo to ví, je Já. Tvoření, udržování a rozpad vědomí se děje na podkladě nejvyššího Já. Všechna božstva jsou projekcí vědomí. Je to výsledek činnosti guna máji. Bez vás by to nebylo, vy jste oporou toho všeho. Mája značí prožívání vědomí. Umírání neznamená odchod ze světa; je to podobné západu slunce. Nikdo nemá smrt jako takovou. Zápalka je látkou k hoření. Když shoří, neznamená to, že plamen zemřel.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 33

 

Úterý, 6. června 1978

Co je zapotřebí k tomu, abyste rozpoznali své Já? Je to mysl? Znalcem mysli je vědomí. Pravé Já může být poznáno jedině prostřednictvím vědomí. Zde intelekt není k užitku. Intelekt je esencí kolektivní mysli. Vědomí musí být realizováno prostřednictvím vědomí, které je před myslí.

Říkáte, že znáte tok mysli, a přesto se myslí necháte unášet. Tato mysl je klam. To značí, že zde není přesvědčení o tom, co jste, a dokud nenabydete plně toto přesvědčení, bude tu strach. Nesmírná velikost celého světa je uvnitř/v srdci lidské bytosti, která však nepřijme výzvu si to uvědomit. Považuje se totiž za tělo a trpí a prožívá neštěstí. Všichni velcí světci světa se stali významnými proto, že meditovali na své vlastní vědomí. Vaše vědomí se samo odhalí a osvojí si tuto nesmírnou velikost.

To, co zde již bylo, došlo k poznání, že ´Ono je´. To se nazývá zrození. Jméno mája je dáno zrození. Mája je chováním gun. Jejich zdrojem je vědomí. Je to vědění, vytvořené v okamžiku zrození. Zrození s sebou přináší pocit bytí. Vy jste před tímto poznáním. Toto vše je zábava vašeho vlastního vědomí. Vše, co vnímáte, znáte či si představujete, ve skutečnosti nejste. Ten, kdo to ví, je Já. Tvoření, udržování a rozpad vědomí se děje na podkladě nejvyššího Já. Všechna božstva jsou projekcí vědomí. Je to výsledek činnosti guna máji. Bez vás by to nebylo, vy jste oporou toho všeho. Mája značí prožívání vědomí. Umírání neznamená odchod ze světa; je to podobné západu slunce. Nikdo nemá smrt jako takovou. Zápalka je látkou k hoření. Když shoří, neznamená to, že plamen zemřel.

Zjevné přesvědčení o tom, že vaše tělo je Skutečnost/Já, je to, čemu se říká mája/iluze. Tato mája má nespočet názvů, jí samotné byl dán status božstva. V tomto světě není nic, co by bylo pravdou, tudíž není zapotřebí dodržovat zásady a nařízení. Svět je vymyšlený/fiktivní. Vědomí se ve světě přemísťuje jako pocit bytí. Zakoušené vědomí není de facto skutečné. Jakýkoliv význam vycházející z pocitu ´já jsem´ je neskutečný. Například říkat: „Já jsem takový a onaký. Já jsem udělal to a to apod.“ – toto je neskutečné. Jakmile odejde vědomí, svět také zmizí. Vědomí a svět nejsou oddělené. Práce je skončena v případě toho, kdo jasně zná vlastní Já. Vědomí musí znát pouze toto – forma, která je představována a poznána prostřednictvím vědomí, není vaší pravou přirozeností. Vědomí je označení pro Gurua, a Guru znamená vědomí. Nejsou odděleni. Pocit ´já jsem´ nebyl znám a nyní je poznán. Tento pocit je prapůvodní mája. Ten, kdo se odevzdal plně Sadguruovi, nevidí rozdíl mezi Bohem a stéblem trávy. Mája značí sebe-lásku. Vše, čeho vědomí dosáhne, nemůže být nikdy úplné/dokonalé. Je to neúplné proto, že to je neskutečné. Tento postoj je vytvořen u toho, u koho se chce Paramátman projevit. Proto si neustále připomínejte slova Sadgurua. Staňte se zajedno se svým vědomím. Olej z lampy zmizí, jakmile lampa dosvítí. Podobně se rozptýlí po celém světě vaše vědomí, a pak zmizí. Co zůstane? Ryzí přirozenost Skutečnosti/Paramátman. Provádějte nadále mentální (tiché) opakování mantry. Potom ve vašem srdci náhle zažehne intenzivní plamen Guruovství a odkryje vám, jak vyvstává a uhasíná, a tak bude odhalena vaše pravá přirozenost.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.