Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

32. Viděli jste svět předtím, než jste se narodili? (Nirupany)

16. 6. 2016 - Aleš

Mája je to, co je spatřeno, vnímáno, představováno, oblíbeno a poznáno. Nic z toho však nepřetrvá. Já je základ všeho, co se přihodí ve vědomí. To, co je poznáno, se časem stane neznámé a tomu se říká smrt. Je zcela zřejmé, že pět elementů je vším, co tu je. Každý z elementů si ve mně hraje. Probuzení z hlubokého spánku je také hybná síla pěti elementů. Jedná se o sílu sattva guny, která vyživuje radža gunu a tama gunu. Nejdůležitější věcí je pochopit, že ne já, ale svět, který vidím, je zrozen. Prostřednictvím této schopnosti/poznání je vše viděno. Pocit probuzení je zrozením světa.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 32

Neděle, 28. května 1978

 

Formou vědomí (´já jsem´) je prostor. Budete mít nějaké potřeby, když jste stejně bezforemní? Přijměte prostor za svou totožnost. Držet se neustále této totožnosti se nazývá duchovní odříkání/pokání. Nevnášejte do toho lidství. Jakmile si to uvědomíte, bude zde potřeba vlastnit rodinu či dům?

Jaký nástroj k tomuto šetření máte k dispozici? Není tím potřebným nástrojem poznání, že ´vy jste´? To je hlavní kapitál, jenž se rozšířil do celého světa ve formě pěti elementů. Krišna také učil toto poznání různými způsoby. Jaký byl Jeho kapitál? Nebylo tím Jeho vědomí? Většina lidí má toto vědomí poskvrněné koncepty hříchu a zásluh. Když spatříte božstvo či přízrak, vidíte to ve světle svého světla. Většina učitelů doporučuje rituály a obřady. Nezmíní tato samo-zřejmé fakta. Pokud tu je přesvědčení, že prostor je naše forma, pak zisk či ztráta přestane existovat, ne?

Znalec vědomí je před vědomím. To, co je před vědomím, nelze slovy popsat. Existence-vědomí-blaženost (sat-čit-ánanda) je kvalita vědění. Toto je však stále objektivní. Znalec není objektem. Můj hovor je takový proto, neboť jsem spatřil sat-čit-ánandu ve své odhalené formě.

Poznání ´já jsem´ je blaženost. Dokud toto nezakusíte, nebudete schopni pochopit své Já. Nepřetržité kritizování a komentáře mysli ustanou ve chvíli, kdy se stanete stabilizovaní ve svém Já.

Strach vás dosud neopustil; to znamená, že je uvnitř ukryt malý hřích. Totožnost s tělem je hříchem. Vaše vědomí pracuje skrze pět kanálů, tj. prostřednictvím pěti smyslů (dotek, sluch, zrak, chuť a čich). Vědomí jste vy; držte se ho. Pochopili jste to? Připomínat si vědomí je meditací. Jeho významnost/hodnota bude postupně narůstat. Věnujte pozornost velikosti tohoto poznání. Třebaže je tak nepatrné/atomické, přesto pohlédněte, jak ohromné je stvoření, které z něho vzešlo. To, co je již zde, není zapotřebí někde hledat. Nezaměňte to s nesnází tělesného vědomí. Dokud nezačnete pokládat své bytí za Boha, nic z toho nepochopíte. Nebylo zde toto bytí tím, co říkalo ´já jsem Krišna, Višnu, …´? Místo abyste uvěřili faktům, věříte v iluzorní věci. To je v důsledku iluze. Chcete-li vypudit tuto iluzi, věnujte pozornost svému jemnému vědomí. Je tak velké jako celý vesmír.

Když se probudíte z hlubokého spánku, je to vědomí (Já), které se probudí, ale vy se hned začnete pokládat za muže či ženu. Potom však čelíte smrti. Dokud nepřijde vlastní zkušenost, nesdělujte poznání, které jste si zde vyslechli. Záplava světla tohoto atomického vědomí je tak obrovská, že se stala celým vesmírem. Je to to samé, prostřednictvím čehož sebe vnímáte jako hříšného či ctnostného člověka. Poznáte-li jen jednou pravdu/skutečné a iluzi/neskutečné, je to dostačující. Potom přestává mít smysl neustálé meditování a upadání do samádhí.

Sebe sama jste rozdělili na kousky. Proto vás obtěžují myšlenky. Věnujte pozornost faktu, že jste toto vše ve své úplnosti. ´Jáství´ může být pochopeno jedině v bdělém stavu. Vaše ryzí vědomí je tu před jakýmkoliv konceptem. Pravda je náhle vnímána jako ´já jsem´, a ihned poté začne existovat celý vesmír. Pokud se poznání vašeho vědomí rozpustí v Pravdě, lidé se za vámi začnou hrnout všude, kam půjdete.

Mája je to, co je spatřeno, vnímáno, představováno, oblíbeno a poznáno. Nic z toho však nepřetrvá. Já je základ všeho, co se přihodí ve vědomí. To, co je poznáno, se časem stane neznámé a tomu se říká smrt. Je zcela zřejmé, že pět elementů je vším, co tu je. Každý z elementů si ve mně hraje. Probuzení z hlubokého spánku je také hybná síla pěti elementů. Jedná se o sílu sattva guny, která vyživuje radža gunu a tama gunu. Nejdůležitější věcí je pochopit, že ne já, ale svět, který vidím, je zrozen. Prostřednictvím této schopnosti/poznání je vše viděno. Pocit probuzení je zrozením světa.

Zrození značí vědění ´já jsem´. S tímto věděním/poznáním je stvořen svět. Jakmile je narozeno toto vědomí, svět je individuálními těly spatřován spolu s jejich radostmi a starostmi. Dokud to nezačnete v meditaci prošetřovat, nebude tato hádanka vyřešena. Svět je zrozen spontánně. Rozpusťte své vědomí v tomto bodě. To je přirozenost Boha.

Vědomí – prosté poznání vašeho bytí (prostě být) – je Guruem, Pánem pánů. Ten, kdo věří tomu, že vědomí je tělo a mysl, je ztracen. Individuální pocit ´já jsem´ je (mylně) vnímán prostřednictvím mysli. To dobré a to špatné je poznáno skrze hodnocení, které vychází z mysli. Jenže vy nejste mysl.

Jak skutečný může být prožitek, jenž vychází skrze dech? Viděli jste svět předtím, než jste se narodili? Svět je zrozen spolu s vámi. ´Jáství´ v lidském těle je místem zrození světa. Když vyvstane vědomí, jedině pak je zrozen svět! Pro vás není žádné zrození či smrt. Vědomí nestvořilo individualitu, ale vytvořilo úplný svět. Tělesné vědomí je na překážku. Jinak je snadné toto pochopit. Tělesné vědomí doručilo To Samojediné dokonalé do spárů smrti/času. Má pak vyměřenou dobu trvání dnem odchodu! Vy jakožto Sadguru/Já jste nebyli nikdy narozeni (je to pouze tělo neboli iluze, jež je zrozena). Vy jste důkaz slov Sadgurua. „Já jsem vskutku Ono Samojediné, které mi bylo Guruem sděleno, že jsem. Ať už tělo zesne či žije, já jsem důkaz toho, co jsem si vyslechl od svého Gurua, a důkazem mého přesvědčení je má víra v Sadgurua.“

Jakmile je jako neskutečný prokázán jak džíva, tak Šiva, pak Paramátman spočívá/zůstává jako Svědek. Ryzí vědomí je realizováno díky mému posvátnému obětování. Koncept ´já jsem´ se rozpustí. Ten, kdo je před takovým konceptem, nemůže být zničen. Dokud má vědomí touhy, buďte na pozoru. Ne vy, ale iluzorní vědomí způsobilo zrození světa. Potřebujete k tomu, abyste pohnuli tímto iluzorním světem, nějakou sílu? Jestliže někoho zasáhnou má slova, stane se pak Siddhou!

 

konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.