Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Šrí Siddharaméšvar Maharaž - Vačan Amruta - kapitola 1

17. 5. 2016 - Aleš

siddharama zivotopisTěžce zasloužené lidské tělo bylo získáno a nyní pro ně existují dvě stezky. Jednou je stezka osvobození (tj. Sebe-realizace) a druhá vede k neustálému pokračování v koloběhu zrození a smrti. Jestliže je dosaženo osvobození, pak se stanete Bohem Bohů. Avšak pokud toto zanedbáte, čeká vás jedno zrození za druhým, např. v těle koně, osla, psa, prasete a další, a tak Nejvyšší Já/Paramátman upadne do cyklu světské existence.

Povinností lidského zrodu je stát se Bohem a získat tak Nejvyšší Blaho. Zvířata stejně jako ptáci jí a spí, ale Poznání Já je možné pouze v ...............

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Konečné dosažení

 Šrí Siddharaméšvar Maharádž

 

Část 1

Vačan Amruta

 

Kapitola 1 – Velikost tohoto lidského těla

Lidské tělo je velmi vzácné. Proto využijte tento život k dosažení Poznání Já. Toto tělo bylo získáno po mnoha útrapách a je získáno pouze po absolvování 8,4 mil. zrodů v jiných živých formách a poté, kdy sloužíte lidským bytostem v těchto zrozeních. Mango vyroste na stromě a je nabídnuto lidem. Stín, který vrhá strom, je pro člověka užitečný, a stejně tak je to s dřevem. Podobně se všechny druhy živých bytostí a rostlin/stromů snaží posloužit lidstvu. Pro všechny další živé bytosti je člověk Bohem.

Těžce zasloužené lidské tělo bylo získáno a nyní pro ně existují dvě stezky. Jednou je stezka osvobození (tj. Sebe-realizace) a druhá vede k neustálému pokračování v koloběhu zrození a smrti. Jestliže je dosaženo osvobození, pak se stanete Bohem Bohů. Avšak pokud toto zanedbáte, čeká vás jedno zrození za druhým, např. v těle koně, osla, psa, prasete a další, a tak Nejvyšší Já/Paramátman upadne do cyklu světské existence.

Povinností lidského zrodu je stát se Bohem a získat tak Nejvyšší Blaho. Zvířata stejně jako ptáci jí a spí, ale Poznání Já je možné pouze v lidském zrození. Proto chcete-li dokázat své lidství, musíte získat Sebe-poznání. Jinak bude platit, že „Jak jste přišli, tak i odejdete, a promarníte toto lidské zrození.“ Proto pátrejte po tom: „Kdo jsem já?“ „Odkud jsem přišel?“ „Proč jsem sem přišel?“ a také „Kam odejdu?“ Jestliže na toto vše přijdete, budete správná lidská bytost. Nepromarněte život v lidském těle bez poznání těchto věcí. Pokud se vám někdy nepodaří sehnat něco k snědku, neutrpíte tím žádnou ztrátu, neboť zvířecí zrození je celé o tom, jak se nažrat. Avšak vy nyní musíte dosáhnout Poznání.

Vykonávejte si své světské záležitosti, ale využijte je k získání Poznání. Neobětujte tento život jen světským věcem. Tělo je jako kůň, ale nevyužívejte ho k získání obyčejného ´koňského poznání´. Buďte jezdcem na koni a získejte Sebepoznání. Jinak se stanete koněm a budete šviháni bičem. Lidé si vás osedlají a povozí se na vás, a když budete mít žízeň, dají vám trávu, a když se budete chtít najíst, postaví před vás vodu. Tyto útrapy musí džíva (individuální tělesné vědomí) snášet jen proto, že nedbá rady světců. Co se musíte naučit od světců? Naučte se je poslouchat a staňte se moudrými. K tomu, abyste se stali moudrými, tu je utrpení ve světě, které je všude před námi. Proto se právě teď v tento okamžik probuďte. Probuďte se nyní!

Pokud se cítíte líní, co se týče získání Poznání, pak jednoho dne zívnete naposled a umřete s ústy do široka otevřenými! Vaše milióny vám budou k ničemu, když budete umírat. Nikdo vás nebude schopen zachránit, ani vaši nejbližší, ani příbuzní. Žena, bratři a další jsou pouze užiteční k prolévání slz. Lidé se zajímají jen o uspokojení potěšení.

Vykonáváte tolik úsilí k tomu, abyste se napili, najedli a užívali si plodů minulých činů, ale nic neděláte pro toto Konečné Dosažení/Paramártha. Kvůli lenosti se cítíte znuděni těmito rozpravami a bhadžány. Když se vracíte domů, co tam budete dělat? Jen se doma chystáte najíst, spát a chrápat. Nebo snad něco dalšího? Zde mluvíme o Poznání, které nás osvobodí od cyklu zrození a smrti. Ale podobně jako podává matka svému nemocnému dítěti hořkou medicínu, i přesto, že dítěti nechutná a rozbrečí se z toho, tak také já mluvím, abych vás zbavil nemoci zvané světská existence, a vy se při tom nudíte a nepřestáváte se dívat na své hodinky, jen abyste zmizeli, neboť máte pocit, jako byste stáli na popravišti/šibenici.

Hodnota lidského života a mluveného slova není prostě pochopena. Ale v okamžiku smrti je tato hodnota dostatečně poznána. Pokud například umírá velmi bohatý člověk, a je u něho doktor, který může jeho život ještě o patnáct minut prodloužit jen proto, aby něco (např. místo úkrytu nahromaděných peněz) pronesl, jeho příbuzní jsou ochotni připlatit tisíce rupií za těchto patnáct minut a pár pronesených slov. Nyní si z tohoto příkladu vypočítejte a pochopte hodnotu tohoto promarněného života, který trávíte hovory o ničem. Tím si lze uvědomit, že tento drahocenný život je zahozen, nedojde-li k Sebe-poznání.

Žít a stát se nesmrtelným

Toto zrození v lidském tělo nesmíte vyčerpat ve světských záležitostech, a být jako stále dokola chodící vůl s klapkami na očích zapražený do mlecího zařízení. Lidské tělo je třeba využít k dosažení nesmrtelnosti. Takže neprožijte svůj život jen k tomu, abyste zemřeli. „Na pohřební hranici hoří kosti jako kupa dřeva a vlasy jako otep slámy.“

Nežijte pro tento druh smrti, ale zemřete a získejte ´stav nesmrtelnosti´. Jednoho dne zemřete a odejdete, ale co za to dostanete nazpět? Džíva/tělesně vědomí na oplátku získává 8,4, miliónů zrodů! Tam vás nikdo nepřijde osvobodit! Proto, místo abyste žili jen pro to, abyste umřeli, žijte pro to, abyste se stali nesmrtelnými. Vždy myslete na to - „Proč jsem se narodil?“ Jinak „on přišel z lůna a odešel do rakve.“ Nedovolte, aby to takto proběhlo.

Každá lidská bytost je lhostejná k své povinnosti, a tou je přeměnit člověka/nara v Boha/narajána. Místo toho se zaplétá v nespočtu problémových záležitostí, čímž promarní toto lidské tělo, které je cenné jako zlato. Každý by měl získat tento Nejvyšší Klid. Tomu se říká Nejvyšší Dosažení Puruši/Znalce neboli Átman.

Povím vám příběh o jednom pijanovi. Po jeho vyslechnutí buďte probuzeni. Jednou si vyšla parta spolu se svým přihlouplým kamarádem popít nějaký alkohol. Svého přítele pak opili do němoty. Když viděli, že je totálně namol, začali předstírat pláč. Potom sténavě volali na opilce: „Ó, co máme dělat! Když vidíme tvou zoufalou situaci, jsme hluboce zarmouceni. Právě jsme navštívili tvůj dům a tam se dozvěděli, že tvá žena ovdověla.“ Když to opilý pijan uslyšel, propadl v silný pláč a říkal každému: „Moje žena se stala vdovou. Běda mi. Velký žal padl na mne!“

Měli byste si uvědomit, že tento legrační příběh se nevztahuje jen na toho opilce. Každá lidská bytost se potácí v tomto opileckém omámení. Třebaže jsme ve své přirozenosti Sat Čit Ánanda (Existence, Poznání a Blažený Klid), přesto neustále kňučíme: „Jak získám štěstí? Věříme tomu, že jsme se ocitli ve velkých problémech, úpěnlivě žadoníme a prosíme Boha žalostným hlasem: „Prosím tě, smiluj se nade mnou.“ Uvěřili jsme tomu, že jsme jen bezvýznamnými tvory, ale náš pravý skvostný stav není vůbec takový. Kvůli omámení vínem nevědomosti říkáme: „Já jsem smrtelník.“ Tento chybný koncept byl přijat a musí být z vaší mysli zcela zahozen. Musíte stát pevně opřeni o přesvědčení Já. Nemějte absolutně z ničeho strach. Mějte přesvědčení: „Já jsem Já, ryzí, neměnný, věčný, a Světlo všech světel.“

Platí, že „Toto veškeré stvoření není nic než nevědomé bloudění mrtvol.“ Neboť žít v nevědomé formě je totéž co smrt. Komu sloužíme a kdo je konzument? Tyto věci (vám) nejsou známy. Toto Nejvyšší Já/Paramátman uvnitř těla utvořeného z pěti elementů slouží a nese ranec nahromaděných hříchů a ctností a stalo se tímto životem nevědomosti.

Ale ten, kdo poznal sama sebe, se vzdal tělesného přesvědčení/buddhi, a pouze on učinil tento život významný. Předchůdci sedmdesáti dvou generací čekali a sledovali. Jsou naplněni štěstím, neboť přišla Realizovaná bytost/džňáni, která je povznese. To je jediný důvod, proč jsou podávány sladkosti, když se narodí syn. (syn/putra je termín z védanty, označující toho, kdo přijde k Sadguruovi a prostřednictvím Jeho učení se „narodí“ syn, ne však tělo, ale Já/Átman). Sláva Poznání Já je nezměrná a září jako měsíc při úplňku mezi statisíci hvězdami.

Ten, kdo získal Nejvyšší Poznání Brahman, je vskutku požehnaný. Jeho matka a otec jsou také požehnáni, protože se jim narodil ten, kdo povznese jejich rodinu. Jinak tu bude stovka fakanů, jako byli Kuruovci (hmotné síly a objekty tužeb). K čemu jsou? Potom tu jsou ti, kdo získají tituly po absolvování vysokoškolského studia, ale to jim je dobré jen k naplnění jejich žaludku. Ti, kdo získali Poznání Brahman, nejen že osvobodili sami sebe, ale povznesli rovněž své předky a ukázali cestu následujícím generacím. Ti jsou vskutku požehnáni!

 

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Konec 1. kapitoly

 

Další kapitoly z knihy ´Konečné dosažení - 1. díl Vačan Amruta´ budou postupně přidány
v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.