Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

NAVNATH SAMPRADÁJA (poslední část knihy Já jsem To)

2. 5. 2016 - Martin

Hinduismus zahrnuje množství sekt, vyznání a kultů a původ většiny z nich se ztrácí v nedohlednu. Tradice Nath Sampradája, později známá jako Navnath Sampradája (Navnath Sampradája, čili tradice Devíti Mistrů (nava = devět; natha = mistr; sampradája = tradice)), je jednou z nich. Někteří badatelé se domnívají, že tato tradice má svůj původ v učení mytologického Riši Dattatréji, který je považován za současnou inkarnaci božské trojice Brahmy, Višnua a Šivy. O neobvyklých duchovních schopnostech této legendární postavy jsou zmínky v Bhagavata Puráně, v Mahábháratě a také v některých pozdějších Upanišadách. Jiní mají zato, že Tradice Devíti Mistrů je odnoží hathajógy.

Ať už je ale původ této tradice jakýkoli, její učení se v průběhu staletí rozrostlo do mnoha větví a v různých částech Indie získalo rozličné formy. Někteří Guruové Sampradáji kladou důraz na bhakti, oddanost; jiní na džňánu, poznání; další zas na jógu, spojení s Nejvyšším. Ve čtrnáctém století přichází Svátmaráma Svámí, velký hathajógin, který „temnotu rodící se z mnohosti názorů“ ničí světlem lampy svého slavného díla „Hathajóga Pradipika“.
Podle některých učených komentátorů předkládají Nath Guruové teorii, že veškeré stvoření je zrozeno ze zvuku (náda), božského principu, a ze světla (bindu), materiálního principu. Nejvyšší Skutečnost, z níž tyto dva principy vyvěrají, je Šiva. Osvobození znamená podle nich ponoření duše do Šivy  prostřednictvím procesu nazývaného lája (rozpuštění) , což je rozpuštění lidského ega, pocitu jáství.
Nicméně Nath Guruové ve svých každodenních instrukcích svým žákům jen zřídka používají metafyzické pojmy, které v jejich učení objevili učenci. Ve skutečnosti je jejich přístup zcela nemetafyzický, jednoduchý a přímočarý. I když jedním z tradičních rysů této tradice jsou obřady uctívání a také zpívání posvátných hymnů a bhadžanů, samotné učení zdůrazňuje, že Nejvyšší Skutečnost může být realizována jedině z hloubi srdce.
Nath Sampradája začala být známa jako Navnath Sampradája, když kdysi v dávné minulosti stoupenci této tradice vybrali devět prvních mistrů jako vzory svého vyznání. Názory na konkrétní jména devíti mistrů se liší. Nicméně nejpřijímanější seznam je tento:
1. Matsyendranath, 2. Gorakhnath, 3. Džalandharnath, 4. Kantinath, 5. Gahininath, 6. Bhartrinath, 7. Revananath, 8. Čarpatnath, 9. Naganath.
Z těchto devíti Mistrů měli Gahininath a Revananath mnoho následovníků v jižní Indii, včetně Maháráštry, státu, odkud pochází Šrí Nisargadatta Maharádž. Revananath prý založil odnož tradice a vybral si Šrí Kadsiddhéšvara Maharádže jako svého hlavního žáka a následovníka. Ten inicioval Guru Lingam Džangama Maharádže, jehož žákem byl Šrí Bhausaheb Maharádž, který založil v rámci tradiční větve nové hnutí s názvem Inčgiri Sampradája. Mezi jeho žáky byli Amburao Maharádž, Girimaléšvar Maharádž, Šrí Siddharaméšvar Maharádž a známý filosof R.D.Ranade. Šrí Nisargadatta Maharádž je přímým žákem a nástupcem Šrí Siddharaméšvara Maharádže.
Na tomto místě je třeba poznamenat, že i když je Šrí Nisargadatta Maharádž oficiálně současným Guruem Inčgiri Sampradáji, odnože Navnath Sampradáji, zjevně nepřikládá důležitost různým kultům, směrům a tradicím, včetně své vlastní. Tazateli, který se chtěl připojit k Navnath Sampradáje, odpověděl:
„Navnath Sampradája je jenom tradice, je to systém učení a praktikování. Není to nějaké vyjádření úrovně vědomí. Pokud přijmete učitele z linie Navnath Sampradája jako svého Gurua, stanete se její součástí.
To, zda patříte k Navnath Sampradáje je jen otázkou vašeho vlastního cítění a přesvědčení. Koneckonců, všechno je to pouze verbální a formální. Ve skutečnosti tu není ani Guru, ani žák, ani teorie, ani praxe, ani nevědomost, ani osvícení. Všechno záleží jenom na tom, za koho se považujete. Musíte poznat, kdo opravdu jste. Sebepoznání nelze ničím nahradit.“
Učení Nath Sampradája nabízí hledajícímu královskou cestu k osvobození, cestu, v níž se sjednocují všechny čtyři proudy bhakti , džňána , karma a dhjána . Adinath Bhairava, který je považován za inkarnaci Pána Šivy, ve svém životopise nazvaném „Nathlingamrita“ říká, že cesta, kterou ukazuje Nath Sampradája, je nejlepší ze všech a vede přímo k osvobození.

KONEC KNIHY JÁ JSEM TO.


překlad Martin Vinkler
další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.