Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 51/2 – Přijměte To, co nemůže být zapomenuto a sami Tím buďte

19. 4. 2016 - Aleš a Gabriela

Vaše vědomí má velkou potencialitu. Obsahuje miliony vesmírů. Jestliže si nejsme vědomi, není tu nic. Vše se zjeví s vědomím, proto vědomí obsahuje vše. Ten, kdo opustil tělo, ale nemohl být spatřen, je tím, koho se nedotýká ani zásluha či hřích. Jak by mohly? Ten, kdo opustil tělo, je jemnější než prostor. Žádná špína ho nemůže poskvrnit. Átman neboli Já je tímto, jestliže beztělesné Átman je jako videhi/bez formy. Jak se může přihodit pozorování bez vědomí? Když tělo zesne, ustane taktéž pozorování.

Musíte prošetřit vědomí. Když tu je vědomí, je tu Bůh, je tu svět. Je tu Guru, jenž není tělem, ale ryzím vědomím. Bez vědomí tu není nic. Oddanost ke Guruovi považujíce ho za tělo vám nedovolí transcendovat vaší tělesnou totožnost. Vaše víra v něho jakožto nekonečné a nezměrné Parabrahman vás přemění v To. Uctívejte vědomí a ne idol. S vyvstáním dětského vědomí počne veškerá vaše identita. Jakmile tato dětská nevědomost odejde, nic nezůstane.

Oddanost Bohu nebo Guruovi opomíjejíce vaše pravé já, je zbytečná. Víme, že jsme, aniž bychom se snažili si to připomínat. Nepotřebujeme za tímto účelem nějakou připomínku. Ten, kdo následuje svého Gurua, a zůstává jako Já, bude realizovat Já, které je kompletní. Musíte trvat na tom, že naleznete/odkryjete svou pravou ´formu´ a ´jméno´ s tím, že odmítnete tu existující formu a jméno jako falešnou.

Jak pravil můj Guru, tělo je nahromaděná potravinová forma. Jméno, které mi udělili druzí, je také neskutečné. Já nemohu být potravou, kterou konzumuji. Mé vědomí je kvalita výtažku potravy. Jestliže nejsem potravinové tělo, nejsem ani vědomí. Jsem znalcem vědomí, které je satva gunou neboli kvalitou potravinového výtažku. Třebaže jsem za všemi kvalitami, mé chování je kvůli vědomí.  

Jaká je má pravá forma a vzhled? Když zesne tělo, životní dech a jeho jazyk/mysl rovněž zmizí. Vědomí se stane ne-vědomím neboli nirgunou. Lidé to označují jako smrt, ale nikdo neviděl vědomí, jak opouští tělo. Ten, kdo zesnul/odložil tělo, je prohlášen za mrtvého. Ve skutečnosti nikdo neumírá. Potravinami vyživované tělo zesnulo/zemřelo a mysl zmizela.

Vaše vědomí má velkou potencialitu. Obsahuje miliony vesmírů. Jestliže si nejsme vědomi, není tu nic. Vše se zjeví s vědomím, proto vědomí obsahuje vše. Ten, kdo opustil tělo, ale nemohl být spatřen, je tím, koho se nedotýká ani zásluha či hřích. Jak by mohly? Ten, kdo opustil tělo, je jemnější než prostor. Žádná špína ho nemůže poskvrnit. Átman neboli Já je tímto, jestliže beztělesné Átman je jako videhi/bez formy. Jak se může přihodit pozorování bez vědomí? Když tělo zesne, ustane taktéž pozorování.

Jen výjimečný žák se drží Guruových slov: „Ty nejsi tělo.“  Realizuje Parabrahman, aniž by prováděl nějaké pokání či předříkával mantry. Átman, jež není tělem, je nepopsatelné. Ono nezakouší zrození ani smrt. Džňánin neboli realizovaná bytost toto ví.

Kniha Dasbodh popisuje toto vše. Sebe poznání je plně popsáno v této knize. Ten, kdo čte Dasbodh, získá své vlastní poznání o tom, jaký je ´čtenář´ této knihy. Átman je bezčasé, avšak lidská existence je časově vymezená, to znamená, že počne v určitý okamžik a skončí po uplynutí doby v jiný okamžik. Zrození je zjevení bdělého stavu, spánku a vědomí. Činnosti tu jsou díky třem kvalitám/gunám. S vědomím počne idea všech náboženství.

Výjimečný žák se pevně drží Guruových slov a nalézá sebe jako beztělesného a nezměrného. Realizuje To, co nebylo nijak dotčeno rozpadem vesmíru. Pravý žák není to, co je naživu a co hovoří. On nikdy, tedy ani jednou nezakouší zrození a smrt. On splyne s Guruovou milostí a realizuje své pravé Já. Nezapomeňte na Guruova slova a zapomeňte na vše, co lze zapomenout. Přijměte To, co nemůže být zapomenuto a sami Tím buďte. 

konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.