Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 51/1 – Všichni světci realizovali „to nejzazší“ otevřením základny vědomí

12. 4. 2016 - Aleš a Gabriela

nisargadatta nirupanyKniha Dasboadh je určena pro toho, kdo se zcela odevzdá „Já“. Označuje se jako Das (služebník), tedy jako ten, komu je předáváno toto duchovní poznání. Naše vědomí neboli sebeláska je náznak našeho „Já“. Átman není pouze slovo značící něco od nás odděleného. V důsledku našeho Átman jsme si vědomi. Žádné Átman znamená nepřítomnost vědomí, nepřítomnost světa. Všechny naše duchovní knihy popisují původ vědomí. Dasboadh napomáhá hledajícímu nabýt přesvědčení o tom, jak se vědomí objevilo z Absolutna. Četba a pochopení Dasboadhu značí poznat jeho vnitřní význam. Hledající musí poznat, co je to toto vědomí, když zde nebylo; jak se objevilo a co způsobilo jeho vyvstání.

Audio 51/1

Kniha Dasboadh je určena pro toho, kdo se zcela odevzdá „Já“. Označuje se jako Das (služebník), tedy jako ten, komu je předáváno toto duchovní poznání. Naše vědomí neboli sebeláska je náznak našeho „Já“. Átman není pouze slovo značící něco od nás odděleného. V důsledku našeho Átman jsme si vědomi. Žádné Átman znamená nepřítomnost vědomí, nepřítomnost světa. Všechny naše duchovní knihy popisují původ vědomí. Dasboadh napomáhá hledajícímu nabýt přesvědčení o tom, jak se vědomí objevilo z Absolutna. Četba a pochopení Dasboadhu značí poznat jeho vnitřní význam. Hledající musí poznat, co je to toto vědomí, když zde nebylo; jak se objevilo a co způsobilo jeho vyvstání. Ten, kdo intenzivně touží po věčném klidu, musí naprosto následovat slova Gurua a musí žít tato slova „Ty jsi vědomí, ty jsi „Já“. To vede k Seberealizaci způsobené přeměnou. Žák si musí neustále připomínat živá Guruova slova – „Ty jsi dynamické vědomí, „Já““. Ten, kdo má plnou víru v Gurua jakožto Absolutno, realizuje „Já“.

Mimo vědomí neexistuje žádná realizace. Dokonce ani trojice Brahma, Višnu, Mahéš nemohou existovat mimo vědomí. Všechna jména a formy jsou vyjádřením tohoto vědomí. Všichni světci realizovali „to nejzazší“ otevřením základny vědomí. Za nepřítomnosti vědomí zde není pět elementů, ani tři kvality (guny) a ani Prakrti/kosmická substance a Puruša/kosmický duch. Kromě Absolutna („Já“) se vše neustále mění. Z naší vlastí zkušenosti víme, že se pořád měníme – dětství, mládí, stáří. Naše totožnost „jsem jako toto“ se časem měnila. Je v této naší totožnosti něco hodnověrného? Co však jsme ve skutečnosti a nepřetržitě? Pokud bychom žili 125 let, zůstane naše totožnost nezměněna? Silný mladý muž dokáže bojovat se slonem, ve stáří však nemá dost síly na to, aby zvedl svou lžíci. Nyní se musíte zamyslet nad tím, zdali máte nějakou totožnost, která zůstává beze změny a je hodnověrná. Žádná totožnost vám nebude dělat společnost dlouhou dobu. Všechny představované totožnosti toho, kdo žije dlouhý život, ho opustily a učinili ho na sklonku života nešťastným. To, co zůstane na konci, je dětské vědomí neboli nevědomost. Může slyšet, mluvit nebo vidět; je naživu, dokud svědek dětského vědomí nevyschne. Když tento svědek odejde, lidé řeknou, že dotyčný je mrtvý. On si však není vědom smrti.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.