Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

31. Krišna říká: „Díky oddaným zpěvům jsem se projevil. Bez oddaného nemohu být projeven (Nirupany)

9. 6. 2016 - Aleš

Poté, kdy si vyslechnete Guruovo učení, musíte být bez myšlenek. Přilněte k jednoduchému přesvědčení ve svém srdci, že vaše přirozenost je v souladu s Guruovým slovem (učením). „Všechny živé bytosti jsou podněcovány Mnou, ne slovně, ale skutečně, protože všechny viditelné formy jsou odrazem Já. Mé atomické vědomí prostupuje celým světem. Svět začne existovat až poté, kdy se projeví mé atomické vědomí.“ V hlubokém spánku počal neklid a tento rozruch se projevil v podobě vesmíru. Pocit ´já jsem´ vytvořil kosmické panorama. Je to zdroj všech světců a Džňáninů. Jakmile se bdělý stav vrací do hlubokého spánku, všechna božstva se rozplynou ve stavu spánku.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 31

Čtvrtek, 25. května 1978

Zde mluvíme pouze o tom, proč potřebujeme své pociťování bytí a jaký skutečný užitek pro nás má. Nebavíme se zde o minulosti či budoucnosti. Vše, co je známé, jednou skončí. Každý cítí, že by měl ´být´, ale tento pocit bytí nepotrvá navždy. Koncept, že ´my jsme takoví, jak se jevíme´, je hluboce zakořeněný a měl by být odstraněn. Měli bychom si uvědomit skutečnost, že nejsme tím, čím se jevíme být, ale že jsme tím, jak (z jakého ´postoje´) zříme. Víra, že zemřeme, je falešná. Poznané se stane neznámým. My jsme ve své přirozenosti to ´neznámé´. Stejně jako se vypaří voda nebo zapadne slunce či dohoří lampa, neznamená to, že to zemře. Pochopte, že smrt je něco podobného.

Měli byste se pokládat za ryzí vědomí, a ne za tělo. Vše, co závisí na paměti, nepotrvá věčně. Cokoliv poznané bude zapomenuto. Ten, komu se děje vědění, je vždy v klidu. My neumíráme, ale vše, co je poznáno, se stane neznámé. Nebude to patrné. Neznámé se nazývá Bůh, Brahman apod. To vše je jen tržiště plné jmen. Všechny činy jsou prováděny díky jménu. Považujte své vědomí za Boha, který je bezforemný, a uctívejte ho tak, jak učí Guru.

Všechny činy jsou pouhou zábavou. Druhy zábavy se časem mění. Životní síla je jedna. Vzhledem k rozdílnostem ve formě se každá forma liší jedna od druhé. Každý světec má jiné modely chování. Je zde spousta lidí, ale každý člověk je jiný.  Avatáři (inkarnace) jsou stejní. Přesto se Ráma liší od Krišny. Dny mají odlišné názvy, ale slunce je stejné. Tato hádanka bude postupně vyřešena a nakonec zde nezbyde jediná stopa po egu.

Ten, kdo má pochybnosti ohledně oddanosti ke Guruovi, bude mít potíže. Guru je vaše vlastní Já. Toto Já (vědomí) nás překrylo přirozeným způsobem; poté je přirozeným způsobem realizováno a zůstává ve svém přirozeném stavu (stavu siddhy). Řídí aktivitu těla, avšak tělo ho nedokáže kontrolovat. Žádné další dědice nemáte. Vy jste svým vlastním dědicem. Vy jste Brahman, vy jste mája a vy jste ´já jsem´. Prostřednictvím slov jsme Brahman, avšak ve své podstatě to je naše vlastní Já.

Připomínejte si Gurua a stále k němu chovejte oddanost. Pokud mne někdo vyslechne či si přečte mé promluvy a zapamatuje si pět šest vět, nebude mít zapotřebí podstupovat další praxi v duchovní činnosti.

Krišna říká: „Díky oddaným zpěvům jsem se projevil. Bez oddaného nemohu být projeven. Vydal jsem se celý tomu, kdo Mi je oddán. Ať mám jakákoliv jména, jsou to jména Mých oddaných. Všechny chrámy jsou zasvěceny těm, kdo mi prováděli oddanost. Oni neumírají. Jejich sláva se rozprostřela. Jejich jména povznesou svět.“ Dokud svět a oddaný existují jako skuteční, do té doby jsou zázraky také skutečné.

Krišna říká, že realizované vědomí je nutný předpoklad k tomu, abych se stal projevený. Totéž (jako vědomí) se nazývá ´Guru´. Krišna vyjádřil nejzazší duchovní Pravdu. Vždy říkal: „Já jsem dokonalé Átman.“

To, co využívá pět elementů, je Átman. Ono osvětluje prostor. Je bez jakékoliv poskvrny, bez připoutanosti, vždy a stále živé. Uděluje veškerou Svou hodnotu pravému oddanému. Oddanost musí být bez očekávání. Adept musí být oddaný, chce-li realizovat Boha. Buďte uvědomělí. Jakmile přijde moment posledního výdechu, mějte plnou víru ve vše, co vám Guru řekl. Nabídněte své tělo s prohlášením: „Já nejsem tělo. Činnost pěti elementů se děje díky Já.“ To budete vědět pouze prostřednictvím oddanosti ke Guruovi.

Nemluvte o nikom zle. Takový postoj musí přestat. To je velmi důležité.

Každá živá bytost získala pocit existence. Tento pocit je samo-zářný. Tato zářnost přišla spontánně. Ten, kdo nabídne tuto víru (pocit bytí) Guruovi, obdrží na oplátku to samé. Guru říká: „Přijměte své vědomí jako dar ode mne a využívejte ho bez slov, stejně jako víte, že jste muž nebo žena, aniž byste to říkali.“ Považujte své vědomí za Boha neboli Gurua. Odejměte ho z těla a směřujte ho k Já. Nejvyšší stav bytí se nazývá Sadguru. Projevené vědomí, které se ve světě přemísťuje (prostřednictvím lidských bytostí) se nazývá Šrí Guru. Naše vědomí je posvátný pohled (Daršan) Gurua. On je bezforemný. On motivuje všechna těla. On se projevil jako mé vlastní vědomí.

Pokud má oddaný plnou víru, Bůh se inkarnuje a pomůže mu. Tato forma byla přijata vašim vlastním Já. Kromě Něho tu není jiné božstvo. Pokud se držíte Guruova slova, budete chápat, že kvalita/podstata vaší vlastní přirozenosti je to pravé štěstí. Vaše vědomí je Sadguru. Je to ne-dvojná oddanost, která říká s přesvědčením: „Já jsem Bůh“. To je pravý stav. Je velmi obtížně dosažitelný, avšak jakmile to je pochopeno, je to snadné. Všechna božstva a bohové použili mou životní sílu, mé vědomí. Jsem Zcela dokonalý. To by mělo být vaše přesvědčení. Džňánin nepotřebuje žádné potvrzení.

Poté, kdy si vyslechnete Guruovo učení, musíte být bez myšlenek. Přilněte k jednoduchému přesvědčení ve svém srdci, že vaše přirozenost je v souladu s Guruovým slovem (učením). „Všechny živé bytosti jsou podněcovány Mnou, ne slovně, ale skutečně, protože všechny viditelné formy jsou odrazem Já. Mé atomické vědomí prostupuje celým světem. Svět začne existovat až poté, kdy se projeví mé atomické vědomí.“ V hlubokém spánku počal neklid a tento rozruch se projevil v podobě vesmíru. Pocit ´já jsem´ vytvořil kosmické panorama. Je to zdroj všech světců a Džňáninů. Jakmile se bdělý stav vrací do hlubokého spánku, všechna božstva se rozplynou ve stavu spánku.

Oddanost by měla být doprovázena vírou. Počáteční víra ´já jsem´ by měla být náležitě pochopena. Poté bude celá hádanka vyřešena. Oddanost prohlašuje: „Já jsem životní síla – vědomí. Toto vše je díky mému vlastnímu světlu.“ Tiše (bez myšlenek) byste se z toho měli těšit.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.