Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

28. Nic není ve vašich rukou (Nirupany)

12. 5. 2016 - Aleš

Trpělivost, víra a odhodlání jsou nutností. Spojení se světcem je to samé jako spojení s klidem. Toto spojení je před vědomím. Čitánanda (Vědomí-Blaženost) má pocit dvojnosti. To je potěšení. To je pohyb. Tento pocit je zde, když víte, že ´vy jste´. V nedvojnosti není žádná guna/kvalita. Proto zde není přítomna blaženost. V nejvyšším stavu není vědění. Když nevíte, že ´vy jste´, tehdy je tu trvalý mír. To, co bylo vytvořeno, zmizí. Než se tak stane, získejte Seberealizaci. Ve vědění nelze najít klid. Mysl samotná je nepřítomností klidu. Ono/Absolutno tu bude i poté, kdy miliónkrát vyjde a zapadne Slunce. Jak všemocné To musí být! Tato síla je vaše, nevíte-li o sobě (před projevem vědomí neznáte sebe). Projevení slova znamená projevení prostoru. Fakt, že ´vy jste´, je vyvstání času.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 28

Sobota, 13. Května 1978

Běžná slova Džňánina jsou naplněna esencí Véd. Nic není ve vaši moci. To, co se má stát, se stane, pokud se to má stát. Ztotožnění s mužem či ženou jsou skvrny, které znečišťují vědomí. Je třeba je vymazat. Nic dalšího není potřeba dělat. Vy jste již dokonalí. Každé jméno si žádá formu a každá forma si žádá jméno; světské záležitosti jsou závislé na jménech a formách. Jakmile zde není ztotožnění se s tělem, ať už mužským nebo ženským, pak vztahy příčiny a následku přestanou mít nad vámi moc. Co je potom třeba pozbýt?

Jaký požitek měli světci v Himalájích z toho, že zde žili po tisíce let? Netěší se ze svého vědomí nebo prostě třeba ze sladkého spánku?

Moje trvání samádhí je nekonečné. Já jsem v samádhí věky věků. V této době tu je určité vědění. Co lze označit za své Já, jestliže tu chybí slova? Vše závisí na tom, za co se pokládáte. To je důvod, proč jsou slova všemocná. Když se Indové doma koupou, obvykle říkají ´Džaj Ganga´, ´Džaj Ganga´. Je voda v potrubí opravdu přivedena až z Gangy? Vaše samotná slova jsou Gangou. Ten, na koho je voda nalita, je Tím, kdo činí Gangu posvátnou. On nemůže být nikdy objektem Sám pro sebe. On si není vědom toho, že ´existuje´.

Jakmile si je někdo jistý tím, že není ani mužem ani ženou, je Já. Bude zde potom existovat osobní zisk či ztráta? Minulé inkarnace, které uctíváte, si neuvědomují vaší oddanost. Krišna a Ardžuna v současné době neznají jeden druhého.

Trpělivost, víra a odhodlání jsou nutností. Spojení se světcem je to samé jako spojení s klidem. Toto spojení je před vědomím. Čitánanda (Vědomí-Blaženost) má pocit dvojnosti. To je potěšení. To je pohyb. Tento pocit je zde, když víte, že ´vy jste´. V nedvojnosti není žádná guna/kvalita. Proto zde není přítomna blaženost. V nejvyšším stavu není vědění. Když nevíte, že ´vy jste´, tehdy je tu trvalý mír. To, co bylo vytvořeno, zmizí. Než se tak stane, získejte Seberealizaci. Ve vědění nelze najít klid. Mysl samotná je nepřítomností klidu. Ono/Absolutno tu bude i poté, kdy miliónkrát vyjde a zapadne Slunce. Jak všemocné To musí být! Tato síla je vaše, nevíte-li o sobě (před projevem vědomí neznáte sebe). Projevení slova znamená projevení prostoru. Fakt, že ´vy jste´, je vyvstání času.

Nezasekněte se na tom, co vám bylo vysvětleno či co jste se naučili. Nakonec to stejně budete muset odhodit.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.