Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

26. Vy jste Já; nepřichází vůbec v úvahu to získat (Nirupany)

28. 4. 2016 - Aleš

Nemluvím k vašemu tělu. Ani vy byste neměli mluvit z pozice těla. Nechte tělo být. Udržujte ho zdravé. Nyní poznejte, kdo jednou opustí tělo. Vězte, že nejste tělo, ale znalec těla. Věnujte tomu plnou pozornost. Podržte si v mysli, že jste světlo v těle a poté jednejte. Vědomí je lampa, zdroj světla. Vidíte nebe/prostor díky tomuto světlu (vědomí) či jste spatřeni díky přítomnosti slunce a nebe/prostoru? Rozjímejte a rozeznejte to. Jděte zpět ke Zdroji, který je před prostorem. Má vaše zření nějaké skvrny? Má v sobě prostor nějaké díry? Není samotné světlo vašich očí světlem Já? A je toto světlo ženského či mužského rodu? Protože ho spojujete s konceptem těla, způsobuje to strach ze smrti. Chováte plané naděje a očekáváte tolik věcí. Proč ale neprahnete po Zdroji? Viděl někdo umírat světlo Já?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 26

Čtvrtek, 27. dubna 1978

Celý vesmír si hraje v jedné buňce vašeho jemného těla (semenné vědomí). To, co je spatřeno se zavřenýma očima, je tmavomodré Absolutno. Je to stín jemného těla. Jedinec s tělesným vědomím toto pochopit nemůže. Nejprve ze všeho musíte získat vědomí Boha (universální vědomí) prostřednictvím meditace. Musíte mít toto přesvědčení: „Já nejsem individualita, ale já jsem Bůh.“ S přeměnou intelektu dojde k zmizení ega. Vše, co hledáte, je již ve Zdroji přítomné. Kvůli nepochopení se To stává meditujícím. Co je tím nejcennějším k uctívání? Není jim poznání ´vy jste´, vaše vědomí? Pouze Paramátman existuje; nic jiného neexistuje.

To, co se nazývá zrodem, je ve skutečnosti zrozením třech gun. Střed gun nemá žádnou dualitu. Lampa potřebuje olej, aby hořela. Podobně vědomí předem vyžaduje existenci Paramátman. Dokud má džíva (jedinec) prožitky z vykonání něčeho dobrého či špatného, stav Paramátman tu dosud není přítomen. Vaše vědomí je esencí sladkosti. Je to důkaz existence Paramátman.

Co můžete udělat vy sami? Můžete spát? Můžete se sami probudit? Můžete vykonat velkou či malou potřebu? Proč je tu pak pýcha na konatelství? Životní síla se svými třemi gunami je sama indikátor (ukazatel stavu) Paramátman. Kvůli máji (iluzi) si každý džíva (jedinec) myslí, že je zodpovědný za (iluzorní) činy ve světě. To není pravda. Dětství a mládí přišly a nyní jsou pryč. Co z toho zůstalo s vámi jako vaše já?

Bude vaše vlastní společnost trvat navždy? Důvodem pro tuto situaci je hra iluze. Přirozenost Paramátman budete znát tehdy, když bude koncept ´já jsem tělo´ prokázán za falešný prostřednictvím vlastní zkušenosti.

Nemluvím k vašemu tělu. Ani vy byste neměli mluvit z pozice těla. Nechte tělo být. Udržujte ho zdravé. Nyní poznejte, kdo jednou opustí tělo. Vězte, že nejste tělo, ale znalec těla. Věnujte tomu plnou pozornost. Podržte si v mysli, že jste světlo v těle a poté jednejte. Vědomí je lampa, zdroj světla. Vidíte nebe/prostor díky tomuto světlu (vědomí) či jste spatřeni díky přítomnosti slunce a nebe/prostoru? Rozjímejte a rozeznejte to. Jděte zpět ke Zdroji, který je před prostorem. Má vaše zření nějaké skvrny? Má v sobě prostor nějaké díry? Není samotné světlo vašich očí světlem Já? A je toto světlo ženského či mužského rodu? Protože ho spojujete s konceptem těla, způsobuje to strach ze smrti. Chováte plané naděje a očekáváte tolik věcí. Proč ale neprahnete po Zdroji? Viděl někdo umírat světlo Já?

Toto vše si musíte vyslechnout od Sadgurua. Osvobození přichází skrze naslouchání. Nelze ho realizovat prostřednictvím pokání či džapy. Jakmile jsou pochopena a pamatována slova Sadgurua, dokonalost následuje bez sebemenšího úsilí. Skrze mantru, kterou jste obdrželi, jste byli požádáni odkrýt Božství, které dříme uvnitř vás. Vy jste Já; nepřichází vůbec v úvahu to získat.

Světlo vašeho Já je bez nejmenší poskvrny. Je tu pouze světlo. Jak zde může být smrt? Kdo nyní naslouchá? Posluchačem je vaše Já. Když vědomí zapomene na sebe samo, zavládne klid.

Temně modré Absolutno viděné se zavřenýma očima se podobá prostoru. Není v něm žádné přerušení. Je vše-prostupující. Následujte oddaně to, co Guru sděluje, a budete realizovat, že jste vědomí. Jakmile zmizí modrý stín, zůstává tu prázdnota. To vše je pozorující stav bytí. Je to čtvrtý stupeň: „Já jsem vše, co vidím.“ Vaše vědomí je chuť (vůně) Absolutna. Absolutno obsahuje nekonečné množství vesmírů. Mnozí možná porozuměli stavu Brahman na intelektuální rovině, ale z miliónů lidí jen výjimečně někdo následuje Sadgurua. Neexistuje větší štěstí než mít poznání Já.

Pokládáním se za tělo jste spáchali velký hřích. Potom to samé Absolutno se pro vás stává velkou smrtí při posledním výdechu. Kdo jiný než On (Sadguru) je tu v okamžiku smrti? Učiňte své vlastní rozhodnutí, vyberte si mezi smrtí a věčností. Nebuďte závislí na druhých. Musíte uctívat toto vědění/vědomí, které si vyslechne/přečte slova (učení) Gurua. Spatříte nespočet vesmírů hrajících si uvnitř vašeho vědomí. Není tu žádné jiné božstvo kromě poznání Já. Neexistuje větší neštěstí než neuvědomění si Poznání Já, jež samotné je ´stav´ Paramátman – domov osvobození.

Jestliže někdo má slova zapíše a bude o nich přemítat, získá stav Paramátman bez úsilí.

 

konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.