Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

24. Staňte se tak drobní, že vás nikdo nespatří (Nirupany)

14. 4. 2016 - Aleš

Kdo se o koho stará? Není to vědomí starající se o sebe sama? Vědomí se rozpustí ve stavu Paramátman. Není ovlivněno časem. Po realizaci Já tu nezůstane ani stopa po egu v podobě představ typu ´Já jsem jako toto, já jsem jako tamto.´ Držte se Guruových slov: „Já jsem samo-zářné, ryzí vědomí.“ Potom se můžete zapojit do různých světských aktivit.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 24

Čtvrtek, 20. dubna 1978

Je to malá věc, znáte-li toto ´vy jste´? Není to tak, že vy sami to znáte? Spojte se se svým vědomím. Poznejte, jaký zázrak se stane! Duchovnost je prostá. Zbytek je samá zábava. Slovo neboli myšlenka, která vyvstává ve vaší mysli, bude mít na vás zajisté nějaký účinek. Je jasné, že je vše neskutečné, takže co zde pal má být zrušeno/popřeno? I když ve světě není nic, je tu stále patrný přelud/klam!

Je velmi obtížné dostat možnost vyslechnout si tento druh poznání. Mít ho v oblibě je ještě důležitější. Jen ten, kdo má své poslední zrození, přijde ke mně.

To, co není stálé, se nazývá etapa/fáze. Samádhí je taktéž fáze. To, co je uctíváno všemi lidmi a To, co je uctíváníhodné, je totéž, co vaše Já. Bylo by nešťastné, kdybyste to nepřijali. Oddanost značí spojení. Buďte zajedno se svým poznáním pocitu bytí. Potom je úloha splněna. Všechny metody, filosofie a rituály jsou k ničemu. Získání speciálních sil prostřednictvím různých jógických cvičení je na překážku. Vytváří to falešnou pýchu.

Dokud je v mysli strach, nemůže tu být oddanost. Džňána značí realizaci. To je také oddanost. Víte, co přivedlo toto vědění k vědomí? Jakmile vědomí opustí tělo, vše tím skončí. Krišna říká: „Oddanost ke Mně nelze praktikovat prostřednictvím džapy či pokání, lze ji praktikovat jedině následováním Guruových slov.“ To je nejvyšší oddanost. Guruova slova jsou: „Ty nejsi tělo; ty jsi vědomí v těle.“

Kdo se o koho stará? Není to vědomí starající se o sebe sama? Vědomí se rozpustí ve stavu Paramátman. Není ovlivněno časem. Po realizaci Já tu nezůstane ani stopa po egu v podobě představ typu ´Já jsem jako toto, já jsem jako tamto.´ Držte se Guruových slov: „Já jsem samo-zářné, ryzí vědomí.“ Potom se můžete zapojit do různých světských aktivit.

Během doby před usnutím si připomeňte slova Gurua. V hlubokém spánku tu není tělesné vědomí; proto je zrušena totožnost (s tělem). Začne poté, kdy se probudíte. Bůh je tam, kde jste vy. Kde je Bůh bez oddaného? Zůstaňte se svým vlastním Já. Nenechte se ovlivnit druhými. Praktikujte ne-dvojnou oddanost, jež není časově omezená. Je bez ega. Budete vědět, jak došlo k stvoření pěti elementů skrze vědomí, skrze vás. 

Potichu opakujte svou mantru. Meditace by měla být zaměřena na vlastní přirozenost (Já). Mysl se pomalu stane ryzí. Bezforemné vědomí bude odkryto a vaše pravá přirozenost bude pochopena. Do té doby mohou být rituály praktikovány. Časem poznáte, že jste zde spontánně. Bůh není větší než Sadguru. Když budete realizovat své vědomí, budete realizovat úroveň Brahman.

Mysl se vždy drží porovnávání. Ponechte velkolepost ostatním. Staňte se tak drobní, že vás nikdo nespatří. Přesvědčení, které následuje po neustále rostoucí oddanosti k Paramátman, je vyjádřeno slovy: „Já jsem bezforemné, ryzí Brahman.“ To, co zde posloucháte, je popis ryzího poznání.

S oddaností ke Guruovi dojdete k poznání, že vy jste To. Buďte pevní ve svém odhodlání, že jste bezforemné, ryzí vědomí.

 

 

konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.