Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

23. Okamžik smrti je momentem velkého štěstí (Nirupany)

7. 4. 2016 - Aleš

To, co tu slyšíte, je jasné a jednoduché. Mějte naprostou víru v Guruova slova. S ní se stanete Brahman. Paramátman ani neví, že Ono je. To neznamená, že spí. Když prohlásíte, že jste měli dobrý spánek, kdo byl svědkem tohoto spánku? Kdo zná ´já jsem´? Jaký je potom význam slov ´On se probudil´? Jak je to možné? To je výsledek máji. Každý z nás zná odpověď na tyto otázky, ale vy nevěříte, že tomu tak je. Svírá vás tělesné vědomí.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 23

Neděle, 16. dubna 1978

(Oslava narození Bhausaheba Maharadže – Gurua Maharadžova Gurua)

To, že jste se zde shromáždili v tak velkém počtu, je sláva oddanosti k Bhausahebovi Maharadžovi. Pokud nedokážete ocenit velikost Guruova učení, pak je vše ostatní zbytečné. Toto učení má svou významnou hodnotu a proto vám je sděleno. Pokud budete přesvědčení o jeho naprosté vzácnosti, pak díky tomuto přesvědčení dojde k odstranění vaší nevědomosti. Pevná víra v Guruova slova uděluje poznání Já. Vy jste Parabrahman, v němž je mysl rozpuštěna a nezůstává zde nic. Parabrahman je Samojediné. Není ani Guruem, ani žákem, ani Bohem.

Oddanost u většiny lidí je motivována naplněním jejich potřeb ve světě. Takový oddaný nemůže realizovat Já. Alespoň před spaním si připomínejte: „Já jsem Paramátman“. Vy jste Paramátman. Ono Paramátman je označeno mnoha jmény. Mělo mnoho inkarnací a mnohem víc jich ještě bude mít. Vy jste Átman všech těchto inkarnací.

Slovo Átman značí Já. Vše, co se stane ve světě, je kvůli Mně. Já musím být před vším, co se stane, přítomen. Proto vy jste universální Já. Vy jste Paramátman, které není ani spoutané, ani osvobozené. Avšak vy jste místo Něho přijali tělesné vědomí. Jste připoutáni ke své tělesné totožnosti.

To, co tu slyšíte, je jasné a jednoduché. Mějte naprostou víru v Guruova slova. S ní se stanete Brahman. Paramátman ani neví, že Ono je. To neznamená, že spí. Když prohlásíte, že jste měli dobrý spánek, kdo byl svědkem tohoto spánku? Kdo zná ´já jsem´? Jaký je potom význam slov ´On se probudil´? Jak je to možné? To je výsledek máji. Každý z nás zná odpověď na tyto otázky, ale vy nevěříte, že tomu tak je. Svírá vás tělesné vědomí.

To je cesta uvnitř vědomí. Vy jste znalec toho všeho, neboli jste před vědomím jako pasivní svědek. To, že znáte pocit ´já jsem´, je ve skutečnosti hlavní překážkou. K tomu, abyste odstranili tuto překážku, nejprve věřte, že tomu tak je. Vaše bytí neboli váš pocit ´já jsem´ je zablokování/překážení. Je to Samotný Bůh. To je způsob uctívání, který byste měli praktikovat. Jakmile je Ono (vědomí ´já jsem´) potěšeno, udělí vám pravé poznání. Poznejte, že jste Paramátman. Nemyslete si, že jste od Něj odděleni. Separace je pouze koncept tělesného vědomí. Jestliže je mé světlo bez poskvrny, jak mohu být potom znečištěn?

Prožitek smrti je momentem velkého štěstí. Pro individuální tělesné vědomí to je smrt. Jestliže budete umírat s tím, že jste světlo, budete volní.

Okamžik smrti, který nahání hrůzu, se stane radostným momentem díky oddanosti ke Guruovi. Taková je velikost Guruových slov. Vezměte si například, jak se cítíte šťastně, když upadnete do hlubokého spánku. Zkušenost štěstí či neštěstí přichází kvůli našemu vědomí. Vědomí se stane šťastné díky milosti Gurua. Radost okamžiku, kdy životní síla opustí tělo, je slovy nevyjádřitelná.

Světské události nejsou pravdivé. Takže čeho je třeba se zřeknout? Vykonávejte si své světské činnosti tak, jak vám to vyhovuje. Připomínejte si Guruova slova, ne pomocí mysli, ale prostřednictvím pocitu bytí. Urážky a pomluvy vás nebudou zajímat ve chvíli, kdy jste přesvědčeni o své pravé přirozenosti. Svým světlem pozorujete všechna světla ve světě. Jak by mohlo být toto světlo (Já) poskvrněno? V tichosti beze slov realizujte, že tu kromě vás není další Bůh či Brahman. Pamatujte si to bez potřeby si to slovně připomínat. To je Guruovo učení. Ten, kdo zneváží (podceňuje) světlo Já, utrpí velké neštěstí. Vše, co vnímáte, je založené na barvách a podobách (designu). Vaše pravé Já nelze vnímat, protože Ono nemá žádnou barvu či podobu (design).

 

 konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.