Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 50/3 – K dosažení věčného klidu je oddanost ke Guruovi nutností

5. 4. 2016 - Aleš a Gabriela

Duchovní cvičení nemohou odstranit chybný koncept ´já jsem´. Mohou vám poskytnout zázračné síly/siddhis. Pokud znáte pravdu o konceptu ´já jsem´, pak také víte, že nejste toto ´já jsem´. Šrí Krišna byl znalec pocitu ´já jsem´, a rovněž osvobozen od pocitu ´já jsem´. Primární iluze ´já jsem´ funguje, ale nakonec se rozpustí v Absolutnu. Absolutno je ryzí, nezkažené a mimo koncept ´já jsem´. Spalování potravinové hmoty poskytuje světlo vědomí. Jakmile potravinová zásoba v těle zmizí, vědomí také zmizí. Věnujte pozornost tomu, co je zde řečeno a meditujte na to. Plamen z lampy tu byl díky oleji v lampě, ne? Naše sebe-láska je produkt základního výtažku potravin. Olej se spaluje a je v lampě plamen. Jestlipak se spálí i samotný oheň? Ne. Vaše ´jáství´ je tu kvůli spalování potravinového tělesného materiálu. S vážnou nemocí v těle zmizí I pocit jáství. Nazýváte to smrtí. Světec je osvobozen během života v těle. Je nazván ´vidéhi´ neboli beztělesný. Pro Šrí Krišnu bylo tělo během jeho života kupkou sena. Jeho tělo bylo forma konceptu

Audio 50/3

Absolutno je bez atributů. Blaženost se nemůže dotknout Absolutna, proto je blaženost osvobozena. Radost či blaženost je kvalita potravinového výtažku (sattva guny). Tato blaženost je označena jako blažený klid vědomí, velká blaženost, atd. Všechny otázky a odpovědi končí s koncem sattva guny či potravinového výtažku. Bhagavan Šrí Krišna toto vše znal, ještě než se přihodily. Nikdy se nechoval jako individualita. Jeho činy byly universální.

Tři kvality/guny, tj, sattva, radžas a tamas, spolu se stavy bdění a spánku, utvářejí pocit bytí. Sattva guna označuje naší přítomnost ´já jsem´, radža guna umožňuje vznik činností a tama guna požaduje pocit konatelství. Kvůli sattva guně tu je pocit bytí neboli sebe-láska, láska být. Kvality radžasu a tamasu jsou také kvůli sattva guně.

Stavy bdění a spánku doprovázejí naši existenci. Byli jste si vědomi své existence v době, kdy byly vaše stavy bdění a spánku nepřítomny? Pakliže si přejete pokračovat ve svém životě, je třeba, abyste neumřeli hlady a žízní. Naše existence pokračuje díky dostatečnému přísunu potravinového výtažku, a je třeba, abychom prohlédli a poznali, co je naše pravé Já.

Jestliže se ztotožňujeme s tělem, jsme potravou. Podobně jako je spalován olej v lampě a je tu světlo, tak potravinový výtažek je spalován a nechává vyvstat světlo pocitu ´já jsem´. Vědomí je světlo světa. Světlo Brahman. Jestliže jste oddáni svému Guruovi, pak se realizace stává snadnou. Ve vašem vědomí existuje nekonečný počet vesmírů; vědomí obsahuje mnoho věků. Jeho obsah je nesmrtelný. Jestliže nejste potravinovým výtažkem, nejste ani tělem ani vědomím, což je kvalita potravy. Nemáte ani zrození, ani smrt.

Duchovní cvičení nemohou odstranit chybný koncept ´já jsem´. Mohou vám poskytnout zázračné síly/siddhis. Pokud znáte pravdu o konceptu ´já jsem´, pak také víte, že nejste toto ´já jsem´. Šrí Krišna byl znalec pocitu ´já jsem´, a rovněž osvobozen od pocitu ´já jsem´. Primární iluze ´já jsem´ funguje, ale nakonec se rozpustí v Absolutnu. Absolutno je ryzí, nezkažené a mimo koncept ´já jsem´. Spalování potravinové hmoty poskytuje světlo vědomí. Jakmile potravinová zásoba v těle zmizí, vědomí také zmizí. Věnujte pozornost tomu, co je zde řečeno a meditujte na to. Plamen z lampy tu byl díky oleji v lampě, ne? Naše sebe-láska je produkt základního výtažku potravin. Olej se spaluje a je v lampě plamen. Jestlipak se spálí i samotný oheň? Ne. Vaše ´jáství´ je tu kvůli spalování potravinového tělesného materiálu. S vážnou nemocí v těle zmizí I pocit jáství. Nazýváte to smrtí. Světec je osvobozen během života v těle. Je nazván ´vidéhi´ neboli beztělesný. Pro Šrí Krišnu bylo tělo během jeho života kupkou sena. Jeho tělo bylo forma konceptu.

Plamen poznání spálí koncept těla během jeho života. K dosažení věčného klidu je oddanost ke Guruovi nutností. Oddanost ke Guruovi značí nelézt naše Já ve shodě se slovy/učením Gurua. Je třeba, abyste odlišili a vybrali to věčné od dočasného. Musíme rozlišit (a vybrat) Já od já ztotožňujícího se s mužem či ženou, jenž závisí na potravinovém výtažku. Pohyb a projev světa je spatřen v otvoru Brahmy ve vaší hlavě. Nalezli jste měnlivý svět jako sen. Snový prostor je vyplněn zvířaty a věcmi. Otvor v hlavě zvaný Brahma je kulička potravinového výtažku, což je sattva guna.

K tomu, abyste nalezli pravdu, si musíte ušetřit čas od prožívání své falešné identity a její připoutanosti. Budete-li žít se svým chybným pochopením, pak jediným vašim dosažením bude strach a nakonec i smrt. Jste si jisti svou smrtí, ale silně toužíte po životě. Jestliže váš koncept ´já jsem tělo’ odejde, pak tu nebude žádná potřeba trvat na životě. Pak se vás již více nedotkne ani vaše nevědomost, ani strach, který vám způsoboval problémy. Všechny věci a lidé, které vidíte, jsou v potravinovém výtažku, který konzumujete. S tímto poznáním se láska k ´já´ a mysli vytratí. Koncept nemůže svazovat to, co je mimo koncept. Pro Šrí Krišnu jsou všechny činy aktivitami potravinového výtažku. Já nejsem kvalitou sattva guny, jež pouze naznačuje moji přítomnost. Já jsem natolik dokonalý a úplný, že tu není ani potřeba být/existovat v těle. Vy jste nevědomí a neúplní, proto toužíte žít. Mnoho věků uplynulo, ale Absolutno je plné a neproduktivní. To, co vám zde bylo řečeno, je dostačující. Hloubejte nad tím, meditujte na to.

Konec přednášky č. 50

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.