Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

22. S milostí Sadgurua navždy zmizí iluze zrození (Nirupany)

31. 3. 2016 - Aleš

Vše, co si od dětství vyslechnete, je bráno za samozřejmost. O tom všem důkladně rozjímejte a rozlišujte. Držte se své pravé přirozenosti. Vše, čemu věříte či si držíte v paměti, s vámi nezůstane. To bude pochopeno, jakmile poznáte Já. Světské události fungují na víře, že to, co se objevuje, je skutečné. Ve skutečnosti je to podvod. Z hlubokého spánku vyraší pocit ´já jsem´ následovaný pocitem těla a světa spolu s štěstím a lítostí. Jestliže si to neuvědomíte, budete muset trpět.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 22

 

Čtvrtek, 13. dubna 1978

Mnoho jste toho přečetli a poslechli. Nyní je třeba poznat čtenáře a posluchače. Skutečnost, že znáte toto vědění (´vy jste´) je trápením jako i radostí. Bůh je zdroj radosti, zatímco kořenem utrpení je mája. Avšak u kořene je to pouze vědomí.

Zjistěte, co máte s sebou, co byste mohli pokládat za své vlastnictví. Meditujte na to a poznejte, že ten, kdo kontempluje na Boha, je sám Bůh. Pouze Sadguru vám může říci, že to je tak. Ostatní učitelé vám řeknou, abyste žili jako služebník Boha (v dualitě).

Na počátku vás rodiče učí rozpoznat zvuky. Jaký by byl váš jazyk, kdyby to neučinili? Já k vám mluvím jazykem, který jste měli, ještě než vám byl prvně představen zvuk rodiči. Přesto musíte pochopit význam těchto slov v jazyce, který jste se naučili.

Všechna náboženství světa jsou pouze koncepty. Máte nějaké další poznání kromě toho, co jste si přečetli či vyslechli? Cesta Já značí cestu životní síly či vědomí, protože my jsme vědomí. Projevené vědomí není stálé, zatímco neprojevené je věčně trvající pravdou.

Když astrolog připravuje horoskop dítěte, první, co bere v úvahu, je doba jeho narození. Kdo je však narozen? Je to dítě nebo je to čas? Světské události se dějí podle diktátu času. Čas je doba trvání. Pocit konatelství lze označit jako ´mysl´. Při veškerém dění tu je On (To), kdo nemá žádné narození. S milostí Sadgurua navždy zmizí iluze zrození. Bytí přichází s kombinací těla a prány. Tato zkušenost nemá žádnou vlastní formu. V důsledku toho se mysl ztotožňuje s (fyzickým) tělem. Zrození přináší čas, přesto se má z praktických důvodů za to, že se narodilo dítě. Svědek, který věří, že je tělem, je obětí času. Má čas nějakou formu? Toto nelze pochopit prováděním rituálů. Je nutné rozlišování.

Vše, co si od dětství vyslechnete, je bráno za samozřejmost. O tom všem důkladně rozjímejte a rozlišujte. Držte se své pravé přirozenosti. Vše, čemu věříte či si držíte v paměti, s vámi nezůstane. To bude pochopeno, jakmile poznáte Já. Světské události fungují na víře, že to, co se objevuje, je skutečné. Ve skutečnosti je to podvod. Z hlubokého spánku vyraší pocit ´já jsem´ následovaný pocitem těla a světa spolu s štěstím a lítostí. Jestliže si to neuvědomíte, budete muset trpět.

Vaše vědomí je zářné, bezforemné a bez poskvrny. Tělo je špinavé; proto žijete na zemi. Kdyby bylo pročištěné, mohli byste létat a volně se přemísťovat. Hatha jogíni to dělají. Podržte si v mysli vědomí (které naslouchá) a meditujte na toto vědomí, jenž nemá žádnou připoutanost. Není tu něco jako hřích či ctnost. Považováním se za tělo se omezujete, a proto zakoušíte hřích či ctnost. Ten, kdo poslouchá, je totéž co Brahman a to samé je Guru. Kontemplujte na to. Respektujte ryzí vědomí a pokládejte ho za Gurua a ono se stane vašim přítelem. Přestaňte se dívat vně (na objekty) a začněte se chovat, jako kdybyste byli Já. Uctívejte hlubší poznání během prohlašování ´Já jsem To´. Dokážete přebývat se svým vědomím i jen na krátký okamžik? Ten, kdo to chce poznat, nezemře dříve, než to pochopí. Není tu něco, jako ´Já zemřu s tělem´. Může světlo zemřít? Jak dlouho bude s vámi žít vaše vědomí? Je to sezonní záležitost. Kontemplace na Gurua je kontemplací na vědomí. Kontemplace na vědomí prováděna vědomím je to samé jako ne-duální oddanost.

 

konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.