Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 50/2 Ve svém pravém stavu jste bez jména a formy

29. 3. 2016 - Aleš a Gabi

Všechny světské činnosti se dějí kvůli pěti elementům, třem kvalitám (gunám) a kosmické substanci a kosmickému duchu. Oboje, jak kosmická substance, tak kosmický duch, je bezforemné, ale činnosti i tak počnou. Před pocitem bytí je tu potravinové tělo, které je funkční a připravené. Potravinové tělo vyživuje zprávu ´já jsem´. Vědomí je láska Já, jež závisí na potravinovém výtažku. Tyto výtažky udržují živost/vitalitu v živé bytosti. Fermentace/vření napomáhá tomuto procesu. Vaše každodenní strava, kterou konzumujete, pomáhá udržovat v čilosti vaše vědomí. Bez vědomí jsme osvobozeni od vytváření představ. Co jste nyní, jste-li bez jména a formy? Ve svém pravém stavu jste bez jména a formy. Vědomí se objeví s vaší formou, jež je potravinovou hmotou. Úlohou potravy je udržet vaše vědomí v čilosti. Udržováním vědomí se potrava/jídlo spaluje a mizí. Když nejste vaší potravou, kde je pak vaše forma a jméno? Jste si vědomi toho, co jíte, jen dokud to nespolknete. Potrava se spaluje a zmizí, zatímco udržuje vědomí, podobně jako se vypaří kapka vody vystavená slunečnímu záření. V přítomnosti vědomí je potrava zažita a strávena. Vaše vědomí neboli vědění vám přišlo .....

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Audio 50/2 Ve svém pravém stavu jste bez jména a formy

Máte toto přímé poznání, ale žijete jako tělo, a přijímáte tok myšlenek způsobený životním dechem jako svou mysl. Vaše mysl vás omezuje, proto neznáte původ svého vědomí. Všechny činnosti se dějí kvůli životnímu dechu ve fungujícím vědomí. Vědomí pozoruje mysl, intelekt a ego. Když se objeví pocit bytí, okamžitě (podvědomě) víme, že Ono/Parabrahman tu bylo před pocitem bytí. Je to, jako kdyby vám zazvonil telefon, oznamující, že existuje. Paramátman je plné, kompletní a dokonalé. Dozvědělo se, že existuje. Ono se také nazývá Parabrahman. Ono je Nirguna, což je ´To bez pocitu bytí´, ´To bez atributů´. Ve skutečnosti Ono je bezejmenné. Vy Ho pojmenujete, ale Ono je beze jména. Můžete ho označit jako ´džňánin´ neboli realizovaná bytost. Pro Něho je jméno jako ozdoba, která je mu k ničemu. Z Absolutna se objeví zpráva ´já jsem´. Vědomí se zjeví. Zpráva poté přejde do stavu ´žádná zpráva´. Vědomí se nazývá ´Matka světa´. Vaše existence je věčná, avšak bez pocitu bytí. Této Věčné existenci se zjeví bytí/vědomí a Vy zapomenete svou Věčnou přirozenost a necháte se zaplést do pocitů ´já´, ´moje´ a ´mé´. Budete potřebovat několik zrodů, než poznáte, že jste stále existovali, ale bez pocitu bytí.

Všechny světské činnosti se dějí kvůli pěti elementům, třem kvalitám (gunám) a kosmické substanci a kosmickému duchu. Oboje, jak kosmická substance, tak kosmický duch, je bezforemné, ale činnosti i tak počnou. Před pocitem bytí je tu potravinové tělo, které je funkční a připravené. Potravinové tělo vyživuje zprávu ´já jsem´. Vědomí je láska Já, jež závisí na potravinovém výtažku. Tyto výtažky udržují živost/vitalitu v živé bytosti. Fermentace/vření napomáhá tomuto procesu. Vaše každodenní strava, kterou konzumujete, pomáhá udržovat v čilosti vaše vědomí. Bez vědomí jsme osvobozeni od vytváření představ. Co jste nyní, jste-li bez jména a formy? Ve svém pravém stavu jste bez jména a formy. Vědomí se objeví s vaší formou, jež je potravinovou hmotou. Úlohou potravy je udržet vaše vědomí v čilosti. Udržováním vědomí se potrava/jídlo spaluje a mizí. Když nejste vaší potravou, kde je pak vaše forma a jméno? Jste si vědomi toho, co jíte, jen dokud to nespolknete. Potrava se spaluje a zmizí, zatímco udržuje vědomí, podobně jako se vypaří kapka vody vystavená slunečnímu záření. V přítomnosti vědomí je potrava zažita a strávena. Vaše vědomí neboli vědění vám přišlo nevědomky. Pravidelný přísun potravy a její konzumace je nezbytnou podmínkou k udržení vědomí.

Vy se zájmem posloucháte tyto promluvy, a tak vám říkám, abyste v tom pokračovali. Když opustíte svůj základní tábor a vydáte se na výstup, vezmete si s sebou dostatečnou zásobu potravin, které budete potřebovat. Kdybyste neměli co jíst, vaše potravinové tělo včetně vědomí by mohlo zmizet. Společnost svého vědomí jste získali, aniž byste po tom toužili. Existence vašeho vědomí je závislá na potravinových zásobách. Co jste potom vlastně vy sám? Stáváte se tím, čím je podle vás váš Guru. Když jste si jistí tím, že váš Guru je Paramátman, pak vy realizujete Totéž. Uvědomíte si své Já jakožto samotné Absolutno. Nyní sice vnímáte svého Gurua jako sebe sama, tedy že je s formou, ale on je ve skutečnosti bezforemný. Guru je prost jakýchkoliv změn/modifikací, on je zbaven myšlenek, je osvobozen dokonce i od pocitu ´já jsem´ či ´já nejsem´. Pro nevědomého se spolu se zjevením vědomí objevuje svět s nespočtem jmen a forem; to vše je však iluze. Jestliže meditujete na tento fakt, pak je vaše osvobození právě v tomto životě zaručeno. Jméno Muktananda označuje toho, jehož blaženost je osvobozena.  

 

Konec druhé části audio hovoru 50

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.