Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

X.4 Původ pozornosti (Přirozenost semínka) (z knihy Dásbódh)

18. 3. 2016 - Aleš

Pochopení přítomného okamžiku/´nyní´ je zničeno ve chvíli, kdy se snažíte poznat/vnímat tento hrubohmotný svět/stvoření. Pak se z lidské bytosti rodí další lidská těla a ze zvířat zvířecí těla a tento přítomný okamžik/´nyní´ (tj. poznání) vnímá prostřednictvím smyslových orgánů (a je tu minulost, přítomnost a budoucnost).
Jsou tu různá stvoření, některá létají, jiná chodí po zemi, další žijí ve vodě či v lese. Z tohoto univerzálního těla/´vše´ se tak projeví mnoho druhů tvorů/těl.
Může spolu současně existovat Pravda a smyslová zkušenost? Může spolu současně existovat domněnka a přesvědčení? Jestliže byla ukázána cesta Pravdy a přesvědčení, proč se vydávat těmito zavádějícími uličkami?

|| Šrí Rám ||

 1. Pochopení přítomného okamžiku/´nyní´ je zničeno ve chvíli, kdy se snažíte poznat/vnímat tento hrubohmotný svět/stvoření. Pak se z lidské bytosti rodí další lidská těla a ze zvířat zvířecí těla a tento přítomný okamžik/´nyní´ (tj. poznání) vnímá prostřednictvím smyslových orgánů (a je tu minulost, přítomnost a budoucnost).

 2. Jsou tu různá stvoření, některá létají, jiná chodí po zemi, další žijí ve vodě či v lese. Z tohoto univerzálního těla/´vše´ se tak projeví mnoho druhů tvorů/těl.

 3. Může spolu současně existovat Pravda a smyslová zkušenost? Může spolu současně existovat domněnka a přesvědčení? Jestliže byla ukázána cesta Pravdy a přesvědčení, proč se vydávat těmito zavádějícími uličkami?

 4. Z falešného poznání (radžas guna) se zjevuje to falešné, přesto je však přítomna tato ´řeč´ pronášená univerzálním tělem/´vše´. Bez tohoto ´vše´ nemůže dojít k zrození hrubého těla. (Kvůli tělesnému vědomí nelze vnímat toto univerzální tělo/´vše´. To ovšem neznamená, že neexistuje. Ono dává potenci/sílu tomuto ´mrtvému´ tělu).

 5. Jak by se mohlo toto bez-myšlenkové Já narodit v hrubohmotné existenci poté, kdy jste pochopili tuto ´řeč´? Kdo* potom tedy umožnil, aby se Toto Já narodilo a jak? Když tato ´řeč´ utvořila ´vše´, k čemu pak vytvářet hrubé tělo? *(viz 9.7.26; jen my sami a nikdo jiný není zodpovědný za naše další zrození).

 6. Věříte-li však, že tam je toto ´vše´, potom se toto nekonečné Paramátma rozvine vně. Ale řekněte mi, proč by se mělo toto univerzální tělo/´vše´ vůbec ve zdroji objevit? Neboť je tam vůbec někdo, kdo by něco někde vytvořil? (Tam je pouze to Jedno Paramátma a Ono není stvořitelem; vše ostatní jsou pochyby a představy).

 7. Ale jak se zdá, tato předchozí pochybnost nadále přetrvává, proto poslouchej (jediný prostředek, jak skutečně přímo pochopit Pravdu, je zůstat v tomto naslouchání. Potom otázky, pochyby a tato ´řeč´ zmizí). A jakmile se přihodí toto pochopení nirguny, potom je třeba přestat natrvalo přijímat toto falešné tvrzení ´já jsem´.

 8. Pochopení nirguny je Pravda/oprávněný Guru, ale hlupáci stále pokračují ve zkoumání prostřednictvím toho neskutečného/neoprávněného či falešného. Vězte, že jak pinda (tělo) tak ´zkušenost´ tohoto ´slova´ závisí na tom, čemu věříte. (Randžit Maharádž: Když víte, že máte sto tisíc dolarů v bance, pak k čemu je zapotřebí víra; vy to víte, ne!)

 9. Když se v Brahman objeví mula mája, potom se Skutečnost projeví jako tato ´řeč´ osmičlenné Prakrti. A potom se Prakrti smísí s těmito elementy a gunami.

 10. Mula mája značí (životní) dech spolu se svarúpou a v tomto dechu je poznána tato univerzální forma/´vše´. Je to tato Skutečnost, objevující se jako prvotní touha ´být, existovat´. Avšak v Brahman nebylo toto nařčení ´já jsem´ nikdy učiněno.

 11. Když je tato prvotní touha představou uvnitř Brahman, pak se ´Átma Puruša´ stane prázdným ´slovem´. Přesto za tímto ´slovem´ existuje jedině Skutečnost/nirgunaÁtma a nic víc.

 12. Átma je nirguna a tu lze nazvat Já/Self neboli Brahman. Tento ´název´ samotný není nic než falešná představa. A kvůli tomuto vymyšlenému ´názvu´ roste zmatek, jenž se šíří široko daleko (pokud je základem nevědomost, pak vše, co přichází z nevědomosti, nemůže být skutečné). Přesto Átma není nijak zasaženo.

 13. I kdyby někdo trval na aplikování tohoto ´názvu´ pro Átma, přesto je to jako házení kamene do nebe. A i kdyby bylo uvnitř prostoru vynaloženo vyčerpávající úsilí, přesto nebude Skutečnost vůbec porušena/rozbita.

 14. Takové je neměnné/neomezené Brahman. V neměnném mohou být aplikovány změny; tyto modifikace/změny jsou zlikvidovány, a neměnné je takové, jaké Ono je.

 15. Nyní naslouchejte a dojde tu k pochopení nirguny. Neboť nepřerušovaným věděním lze zformovat toto bez-myšlenkové přesvědčení a jedině pak může být tato ´zkušenost´ transcendována.

 16. Mája je větřík v Brahman. Znalec v této iluzi se nazývá Íšvara/Puruša a proto by Íšvara měl být označen za Pána toho ´všeho´.

 17. Íšvara, který dal vzniknout třem gunám, se objevil jako tyto tři různé guny. Poté se Skutečnosti zjevila tři místa (tj. stavy snění, spánku a bdění), kde je vytvořen Brahma, Višnu a Mahéš.

 18. Tam, kde je sattva, radžas a tamas, tam je bez-myšlenkovost a tedy to nejlepší z nejlepších těmito třemi gunami. Avšak před těmito třemi gunami tu je tato ´řeč´ a před ní tu je tato nirguna svarúpa.

 19. Poznání je mocný pán Višnu. Poznání a nevědomost (společně) je Brahma se svými čtyřmi tvářemi (tj. čtyřmi druhy zrození); a ten nevědomý je Mahéš s pěti tvářemi (tj. z tama guny, tj. nevědomosti, přichází pět velkých elementů). On je extrémně zapomětlivý (ve chvíli, kdy se něco objeví, je to ihned zapomenuto; Randžit Maharádž: Musíte zapomenout na slovo, které jste právě slyšeli, jestliže máte uslyšet další slovo).

 20. Když se tyto tři guny navzájem promíchají, jak je pak lze oddělit? Potom se ryzí sattva guna jeví jako něco vadného (viz V.4). Proto byste měli začít mluvit touto ´řečí´ a rozmotat tyto smíchané guny.

 21. Uvnitř elementu větru se objevil Višnu, přesto tu je vskutku pouze tento vítr a svarúpa (tj. Prakrti/Puruša). Až později se ten se čtyřmi pažemi objeví jako držitel těla (když tu je vítr a svarúpa, pak tu je pozorování; pak se Višnu neboli sattva guna objeví a když na sebe vezmete toto tělesné vědomí, pak je to tato sattva guna, jež je poznáním).

 22. Brahma a Mahéš se také objevili a pak to bezusilovné Samo-Jediné je držitelem těla (tj. džíva). Ale tento skrytý Puruša je odhalen, jakmile dojde k zřeknutí se tělesného vědomí.

 23. Pokud člověk jasně rozjímá, poté je utajený Puruša uvnitř této vždy přítomné ´zkušenosti´ odhalen, a pak se tento člověk stává Puruša. Poté je vlastníkem Své síly a Pánem toho ´vše´.

 24. Je tu Bůh/Puruša a je tu bohyně/Prakrti, jsou tu elementy a božstva (tj. tři guny). Tato síla, stoupajíc výš a výš, tak dosahuje (stavu) Brahman/´tam´. A kvůli Brahman tu je démon nevědomosti a toto ´umění´ poznání.

 25. Duchové se nalézají uvnitř spojení větru se svarúpou a hlasitě se pohybují dle vlastní vůle a zanechávají za sebou takové věci jako datle či kousky kokosu (k zahnání duchů lidé používají datle a kousky kokosu, takže možná my jsme duchové, o kterých se zde Ramdas zmiňuje).

 26. Jsou-li tyto věci brány jako falešné, pak bez-myšlenková svarúpa může poznat své vlastní Já (duchové atd. jsou jen triky představivosti, stejně jako toto tělo). Avšak nejprve prostřednictvím této ´zkušenosti´ poznejte tento svět jako svůj vlastní.

 27. Jestliže se člověk pevně stabilizuje jako ´vše´/universální vědomí (tj. když zapomene na vše), pak toto hrubé tělo přejde/pronikne do universálního těla/´vše´. Proč by poté nemohlo Paramátman, které je Pánem světa, být také držitelem tohoto těla? (Nyní, když chápete toto ´vše´, pochopte, že to je Paramátman, jež se objevilo jako toto ´vše´ a vy neexistujete).

 28. Kvůli tomuto větru a této svarúpě bylo podrženo toto universální tělo/´´vše´ a zjevil se Brahma, Višnu a Mahéš (nejprve zde bylo toto ´universální tělo/´vše´ a když bylo zapomenuto, objevilo se jemné a hrubé tělo, obě těla vytvořená gunami. Potom dochází k tomu, že něco znáte – to je satva guna; ale nevíte, co to je – to je tamas guna; a dáte tomu jméno – to je radžas guna). A poté se tato Skutečnost stala expanzí mnoha synů a vnuků (pokládáte-li se za hrubé tělo, přichází vám na mysl mnoho myšlenek ohledně vaší rodiny, dětí, vnoučat, předků apod.).

 29. Nejprve byla tato žena zvaná Prakruti vymyšlena v tomto vnitřním prostoru. Paramátman si Sebe představil a ona byla vytvořena. Avšak její potomci, guny a elementy a mnoho objektů, nebyly vytvořeny z Paramátman (ty jsou vytvořeny z Prakruti).

 30. Ona si pouze přála začít existovat, a poznávat, ale poté její potomci (guny a elementy) byly vymyšleny a Skutečnost se uvnitř tohoto universálního těla/´vše´ projevila jako tito potomci/synové. Potom se bezmyšlenkovité Já projevilo jako Hari (Višnu), Hara (Mahéš) a Brahma.

 31. Poté Brahma vymyslel hrubý svět (tj. buddhi pojmenovávající to a tamto) a potom se ve společnosti tohoto přání ´být a znát´ objevil hrubý svět. Tímto způsobem se vytvořil hrubohmotný svět džívy pánem Brahmou. (Vše od tohoto poznání až po hrubohmotné stvoření se objevilo prostřednictvím představivosti a džíva poté říká: „Já jsem a já vím“).

 32. Tato ´mnohost´ v práně byla vymyšlena a ve společnosti tohoto ´přání´ být se objevilo ´mnoho´ věcí. Poté se všechny páry, mužského a ženského pohlaví, projevily a vznikly čtyři druhy zrození. Prvním druhem je zrození z vajíčka; druhým druhem je zrození z dělohy.

 33. Třetím druhem je případ, kdy se Samo-Jediné objeví z potních tekutin. Nejprve se tato Skutečnost stala touto ´řečí´, a poté se narodí v práně z horkého potu (mikro-organismus, virus, atd.). A čtvrtým druhem zrození je to, kdy se Samo-Jediné v důsledku tohoto větru ´já jsem´ náhle objeví jako pučící semeno.

 34. Když se Samo-Jediné narodí jako lidský plod, potom se bez-myšlenkovost stane *imaginacemi/představami lidské bytosti a prázdným představením, což jsou čáry a kouzla démona (tj. nevědomosti), a poznáním světa vytvořeného Brahmou (tj. vyprojektované intlektem/buddhi člověka). *(On je dobro a toto je zlo, atd., tj. mnoho odlišných individuálních konceptů, jež udržují tuto kontinuitu tělesné totožnosti).

 35. Z tohoto Samo-Jediného uvnitř této ´věci´ vzešla radža guna člověka; z tohoto ryzího poznání vzešla tama guna démona a z ryzího poznání vzešla sattva guna, jež má povědomí tohoto světa vytvořeného Brahmou.

 36. Kvůli vědomí a nevědomosti se toto Samo-Jediné stane člověkem v práně a díky studiu véd (tj. neti, neti) se vydá po stezce pocitu ´já jsem´. Stvořený svět vytvořený Brahmou je vymyšlen v důsledku vědění a nevědomosti.

 37. Z tohoto universálního těla/´vše´ vzešla těla ´mnoha´ bytostí. Toto hrubohmotné stvoření se rozšířilo z této modifikace universálního těla/´vše´ a tato ´mnohá´ těla byla vytvořena díky neměnnému bezmyšlenkovitému Já.

 38. Není-li tato pochybnost ´zde´ pevně podržena, pak se universální ´vše´ rozptýlí a vznikne hrubohmotné stvoření. A jakmile pochopíte bezmyšlenkovitost, pak se na základě tohoto pochopení dostaví nirguna. (Být universálním tělem/´vše´ je pochybností pro To Samojediné, jež je mimo jakákoliv těla. Avšak když toto ´vše´ není pevně podrženo, pak tu vyvstane mnoho druhů pochybností).

 39. Když bylo zformováno toto hrubohmotné stvoření, jak ho poté dokáže Višnu vyživovat a ochraňovat? (Jak byste mohli být vědomím Višnua, když tu dochází k představivosti buddhi/intelektu a vytváření ´mnoha´ konceptů a otázek, atd.?) A jak bude toto bez-myšlenkové šetření uvnitř posluchače pochopeno?

 40. Kdykoli se objevila Skutečnost v práně, pak je poznávána a chráněna touto prapůvodní formou (´já jsem´). Kvůli tomuto universálnímu tělu/´vše´ jsou zcela zničeny způsoby ´mnoha´ démonů (objektů) právě na základě této sádhany/praxe čirého/prostého vědomí.

 41. Když ´mnoho´ myšlenek podrží pevně v mysli tuto inkarnaci Višnua (zapomeňte na vše a pak je tu přirozeně vědomí), pak jsou tyto zlé a zkažené, záměrné a nekontrolované myšlenky zničeny. A potom díky tomuto vědomí se Višnu narodí v mysli a stane se místem dharmy(vnitřní kvalita neboli povinnost vědět jedině).

 42. Proto když se stanete tímto místem dharmy (tj. poznání), pak jste nazváni inkarnací Višnua (tj. *Avatar). Ale ten, kdo nepraktikuje oddanost, je ´na hony vzdálen Átmanu´, a potom se tato přirozená svarúpa přemísťuje pouze v noci, v temnotě nevědomosti. *(RandžitMaharádž – ´Avatar značí klesnout dolů´; to znamená opustit svou svarúpu).

 43. Vše, co se narodí v práně, je (časem) zničeno v důsledku své nevědomosti. A kvůli tomu je tato původní forma (poznání) zničena (Každou noc jsme vyřízeni/zničeni; když spíte, kde je toto vědění? Randžit Maharádž: Spánek je malá smrt).

 44. Potom Rudra (on zapomene na vše) je probuzen a hrubý svět džívy bude tímto spálen. A v době zkázy bude vše v Brahmándě zcela spáleno.

 45. Tímto způsobem došlo z ´řeči´ bez-myšlenkového Já k stvoření, zachování a zničení tohoto hrubého světa. Proto je třeba, aby tomu posluchač věnoval plnou pozornost a byl pohlcen v této ´řeči´.

 46. Potom dojde k ukončení představivosti a rozpuštění stvoření. Poté bude pochopeno Paramátman. Ten, kdo pochopí toto rozpuštění pěti elementů, se nazývá džnánin.

Tímto končí 4. kapitola 10. dášaky knihy Dásbódh s názvem „Původ pozornosti (Přirozenost semínka)" .

Z anglického překladu Johna Norwella přeložil Aleš Adámek


Další kapitoly z knihy Dásbódh (+ předmluva + zpívaný Dásbódh + PDF)

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.