Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

20. Jakmile se poznání o vašem pocitu bytí stane jasné, budete schopni transcendovat máju (Nirupany)

17. 3. 2016 - Aleš

Mája se objeví s projevem vědomí; jen když nastane v gunách neklid. Před vědomím, kdy tu nedochází k zneklidnění, tu není žádná mája. Myšlenka ´já jsem´ je vyrušení. Ani velcí bohové nechápou iluzi, protože jsou sami stvořeni májou (iluzí). Nevznikly vlastním přičiněním. Jejich činy jsou iluzorní. Toho, kdo je odpoutaný, se mája nemůže nijak dotknout. Hluboký spánek značí úplnou nevědomost. Z ní vyvstane pocit ´já jsem´. To je počátek máji. Člověk s pocitem, že je vzhůru, se vrhá suverénně do světa, který neexistuje. Pocit ´já jsem probuzen´ je příčinou stvoření světa.

Nirupana 20

Neděle, 2. dubna 1978

Popravdě řečeno, individualita nemá žádnou formu. Takzvaná forma je vytvořena z pěti elementů. Uvnitř těla je pět smyslů. Co z toho budete nadále pokládat za sebe ve svém životě?

Většina lidí chce slyšet to, co je založeno na tělesném vědomí. Nevědí, že tělo je neskutečné. Veškeré poznání ve světě je vytvořené ze slov. Zjistěte, jestli ten, kdo má toto slovní poznání, má nějakou formu. Kontemplace na něco, co není Já, je zbytečná a nesprávná. Pravá meditace může být jen ta, která je zaměřena na Já. Jděte po stopě toho vědění/poznání ´já jsem´, které je v těle. Když ho vystopujete, zjistíte, že nemá žádnou individualitu. Cukr se rozpustí v ústech, ale jeho sladkost zůstává. Má sladkost nějakou osobnost? Je tu pouze otisk projevu. To je vše.

Zakusitele, jenž nemůže být objektem, slovy popsat nelze. To, co je uvnitř nás a závisí na životní síle a vědomí, netrvá věčně. Žádná zkušenost není trvalá. To Věčné, nezávislé na životní síle a vědomí, musí být vystopováno a objeveno. Musíme odhalit a zahodit koncept ´já jsem někdo či něco´. Vše se děje dle přirozenosti času. Touha nalézt svou pravou přirozenost také vyvstane dle časového určení.

Když vyvstává vědomí/pocit ´já jsem´, svět se stane viditelný. To je hlavní pravidlo. Dětství je opomenuto, jakmile dospějete. Podobně poté, kdy získáte správné poznání, tělesná forma přestane být brána v úvahu.

Jen proto, že potřebujete najít oporu pro svá slova, nazýváte Boha konatelem. Myslíte, že by milosrdný Bůh vytvořil tento naprostý chaos? Bez nás tu žádný Bůh není. Bůh není nic než přesvědčení, které máte o svém pocitu bytí; oblibě ke svému pocitu bytí.

Pocit ´já jsem´ je Brahman. Ten, kdo je za tím, se nazývá Parabrahman. Prvně se stanete Brahman, a potom vy a Brahman, obojí zmizí. Džnánin nakonec prohlásí: „Tady nic není.“ Proč potom učí ostatní? Odpovědí je například toto: Když někdo potřebuje na ´malou´, neprodleně se odebere vykonat potřebu. Není mu po vykonání potřeby příjemně? V případě Džňánina je to obdobné. Dočasné tělo, které přestože Džňáninovi přináší bolest mu umožňuje předávat učení.

Základním snem je pocit, že ´vy jste´. Paramátman nemá ani zrození, ani smrt. Proč Krišna říkal: „Měl jsem mnoho zrodů“? Ty všechny zrody se týkaly pěti elementů. Takováto zrození se v Paramátman dějí každou vteřinu po miliónech.

Písma jsou koncepty autorů. Během spánku tu není zkušenost vlastního já ani žádných dalších konceptů. Spánek nelze po probuzení spatřit. Stejně tak je mája (iluze) nepředstavitelná. Podobně jako nelze nikdy získat poznání spánku, tak je i poznání máji (iluze) bohy i lidmi nedosažitelné.

Mája se objeví s projevem vědomí; jen když nastane v gunách neklid. Před vědomím, kdy tu nedochází k zneklidnění, tu není žádná mája. Myšlenka ´já jsem´ je vyrušení. Ani velcí bohové nechápou iluzi, protože jsou sami stvořeni májou (iluzí). Nevznikly vlastním přičiněním. Jejich činy jsou iluzorní. Toho, kdo je odpoutaný, se mája nemůže nijak dotknout. Hluboký spánek značí úplnou nevědomost. Z ní vyvstane pocit ´já jsem´. To je počátek máji. Člověk s pocitem, že je vzhůru, se vrhá suverénně do světa, který neexistuje. Pocit ´já jsem probuzen´ je příčinou stvoření světa. Fáze bdění je zrozena z máji (iluze). Bdělý stav ve vašem pocitu bytí je výhonek celého vesmíru. Když si to plně uvědomíte, pocit ´já jsem konatel´ zmizí.

Když uvidíte své Já, bude poznáno jako prázdnota, prázdnější než sen. Ovládla vás představa ´já jsem jako to či ono´. To, co bylo stvořené, bude zajisté zničené. Co je stvořené? Je to naše vědomí. Když vyvstane pocit ´já´ a přetvoří se v činnosti, stane se egem.

Nevyslechnete/nepřečtete si tyto promluvy dříve, než toho budete hodni. Po vyslechnutí (přečtení) je třeba si to znovu a znovu připomínat. To je začátek procesu.

Tato forma se na vás navršila spontánně. Nepřišla prostřednictvím mysli a těla. Nikdo ji nevytvořil. Toto učení nebudete následovat do té doby, dokud zevnitř nepocítíte impuls a touhu dopátrat se pravého smyslu života. Toto není ten druh oddanosti, jehož účelem je z toho něco získat. Smyslem této oddanosti je získat osvobození prostřednictvím vyslechnutí si (přečtení) těchto promluv.

Představa, že jste muž či žena s charakteristickými rysy chování, je falešná. Je to pouhé zdání. K tomu, abyste to sami poznali, je třeba mít určitou způsobilost. Poznání ´já jsem´ přijměte jako své Božství. Pochopte to. Jsou mu přidělována různá jména. Bůh značí přímé poznání a to, čím je poznání získáno, je mája. Jakmile zmizí nevědomost, nezbude zde ani žádný prostor pro poznání.

Příznivým znamením je fakt, že se ve vás probudil zájem vyslechnout/přečíst si toto učení. Jakmile se poznání vašeho pocitu bytí vyjasní, budete schopni transcendovat máju (iluzi). Vědomí odhalí svoji vlastní hodnotu. Projev není mnohý, je jen jeden, avšak jmen je mnoho. Všechna jména vyšla z iluze. Poté, kdy si uvědomíte skutečnost, že ´jste všude/vše´, přestane existovat jakýkoliv rozdíl mezi vámi a světem. Žádná zkušenost netrvá věčně. Ať už se pokládáte za cokoliv, stejně to zajisté odejde. Pocit, že jste vzhůru, je také koncept. Spánek a bdělost jsou ukazatele vaší pomíjivé podstaty. Když každý den upadnete do hlubokého spánku, necháváte s tím odejít i pocit sebe sama. Co budete dělat, když tento spánek neskončí?

Ať už smrt přijde dnes nebo za tisíc let, měl by to být konec toho všeho; neměl by zde být žádný problém. Odpoutanost je pocit, že toto vše je jen zdánlivý jev. Jakmile je získána Pravda, všechny falešné věci odpadnou. Žádné speciální úsilí k tomu, aby odpadly, není zapotřebí. Tomu se říká obětování se Bohu (Brahman).

Písma říkají: „V pravý čas je Bhagaván vtělen a oživí dharmu (pravé učení).“ Myslí se tím dharma vaší vlastní pravé přirozenosti. Když obyčejní lidé učí dharmu, je to dharma těla. Guru je inkarnací Boha. Díky oddanosti ke Guruovi se mája, jež se jeví být démonská a obrovská, zmenší na velikost atomu.

Nezanedbávejte vědomí, které nyní naslouchá (čte) tyto promluvy. To je meditací. Je ryzí a čisté. Podržte si to v mysli a uctívejte právě to. Nezapomeňte, že poznání Já je poznáním našeho vlastního pocitu bytí. Nebudete pak mít potřebu odcházet do lesů či hor provádět pokání.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

konec přednášky

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.