Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

19. Z pohledu džňánina se nikdy nic nestalo (Nirupany)

10. 3. 2016 - Aleš

Mája značí iluzi, která se náhle objevila. Myslet si, že mám tvar a formu, je iluzí. Tato iluzorní představa vás překryla proto, že jste zapomněli na svou pravou přirozenost. Přemýšlejte o tom, jak a kdy jste získali svůj pocit bytí. Ten, kdo zná Já, nemá žádný problém s čímkoliv, ať už dobrým nebo špatným. Chtít něco je v podstatě žebráním. Buďte klidní. Postupně budete vědět, co se ve skutečnosti stalo a proč. Džíva (individualita) má pocit, že došlo k strašné křivdě a proto se neustále urputně vzpírá, až nakonec umře. Tím však jeho život přišel nazmar, přičemž ve skutečnosti nedošlo k žádnému ublížení či křivdě. Ti všichni, kteří přebývají na úrovni tělesného vědomí, jsou žebráky. Každý se něčeho doprošuje, něco požaduje.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 19

Čtvrtek, 30. března 1978

Toto (přesvědčení): „Já jsem bez těla a vše, co se objevuje či existuje je díky mému světlu“, musíte mít v sobě pevně zakotvené. Říkáte, že nemůžete své vlastní světlo spatřit. Jak byste mohli vidět to, díky čemuž je vše viděno? Když meditujete, musíte si v mysli podržet, že meditující je bezforemný. Než upadnete do spánku, podržte si myšlenku, že nejste tělo. Ten, kdo je bez tělesné totožnosti, nepatří do žádné kasty, nemá hřích, ctnost, minulost či budoucnost (čas). Prostor není možné nějak pošpinit a vy jste čistší než prostor.

Ánanda (blaženost) je také objekt. Vaše přirozenost/Já je bez objektů. Dokud nedojde k zapomenutí všeho, blažený klid nenastane. Jakmile nabudete více víry v sebe sama, individuální mysl utichne, a vy budete jednobodově zaměřeni.

Božstva tu jsou do určité úrovně. Jakmile dojde k transcendenci této úrovně, božstva zmizí. (Do určitého stupně meditace má hledající síly, tj. božstva; když se dostane za tuto úroveň, je tu pouze Brahman). Vaše pochopení neobsahuje něco jako vaši osobnost. Jak by ji potom mohlo obsahovat pochopení druhých? Písma/Védy jsou pro nevědomé, ne pro ty se Sebepoznáním. Vše, co lze vyjádřit slovy, nemá žádné trvalé působení. Je možné to přirovnat ke snu. Zahoďte tento hluboce zakořeněný zvyk vnímat Já jako své tělo.

Přemítejte o tomto: „Jakou představu mám o svém já?“ Vaše tělo je potravinová hmota. Je to potrava vědomí, životní síly uvnitř. Vědomí (váš pocit bytí) a svět jsou jedno a to samé. Vyvstávají a probíhají současně. Svět je iluze. Nicméně vy jste znalec iluze, která je způsobená hrou gun (satva, radžas, tamas). Tato hádanka bude vyřešena jedině prostřednictvím rozlišování. S tím, co jste si vyslechli, se odevzdejte chodidlům Gurua. To samo je milostí Gurua. Ptáte se, k čemu vám je Paramátman dobré? Když nemá Paramátman žádný užitek pro Sebe, jak by mohlo mít nějaký užitek pro vás?

Proč se ptáme na To, co nikdy nevzniklo? Z pohledu Džňánina se nikdy nic nestalo. Jak byste si mohli vzpomenout na Něco, co nebylo nikdy zapomenuto? Vše, na co si lze vzpomenout, bude zajisté zapomenuto. Guru Ramdas (autor knihy Dásbodh) toto pronesl, a přesto vedl lidi k tomu, aby zpívali a chválili Boha a vytvářeli si idoly Hanumána z kravského trusu. Byl hlupákem?

Mája značí iluzi, která se náhle objevila. Myslet si, že mám tvar a formu, je iluzí. Tato iluzorní představa vás překryla proto, že jste zapomněli na svou pravou přirozenost. Přemýšlejte o tom, jak a kdy jste získali svůj pocit bytí. Ten, kdo zná Já, nemá žádný problém s čímkoliv, ať už dobrým nebo špatným. Chtít něco je v podstatě žebráním. Buďte klidní. Postupně budete vědět, co se ve skutečnosti stalo a proč. Džíva (individualita) má pocit, že došlo k strašné křivdě a proto se neustále urputně vzpírá, až nakonec umře. Tím však jeho život přišel nazmar, přičemž ve skutečnosti nedošlo k žádnému ublížení či křivdě. Ti všichni, kteří přebývají na úrovni tělesného vědomí, jsou žebráky. Každý se něčeho doprošuje, něco požaduje. Dokud nezmizí nevědomost, koncept ´já se chci dostat za´ tu zůstane.

Je tu pouze mahá-mája (velká iluze). Tu je třeba opustit. Jakmile zmizí, Bůh také zmizí. Jen málokdo vám sdělí toto nejtajnější poznání.

Po uctívání Já jako Boha bude nevědomost, která je v tom obsažena, odhalena. Poté nezůstane žádné poznání. Jak se praví ve Védách, po získání poznání Brahman se můžete dostat za karmu. Jen velmi zřídka najdete někoho, kdo to jasně a přesně chápe, a přesto se nedomáhá toho, že má poznání. Kdo je znalec? Džňánin. Jen On ví, že toto vše je nevědomost.

Spojení toho ve vás, kdo má poznání svého pocitu bytí a toho ve vás, kdo nemá poznání svého pocitu bytí – je mahá-jóga (velké spojení). Znalec této velké jógy transcendoval znalost pocitu bytí. Já je světlem. Když džíva vyzařuje světlo, vidí svět. Odraz světa se objevuje ve vašem vědění. Je-li tu zakoušeno štěstí, bude tu zkušenost neštěstí. Pamatujte si správně to, co jste si vyslechli, a přímo to zaveďte do praxe.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.