Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 49/3 – Co je džňanin či realizovaná bytost? To, co jste také vy.

15. 3. 2016 - Aleš a Gabriela

Ten, kdo zná původ/počátek vědomí, je osvobozená bytost. On nic nepotřebuje a nic ho nerozruší. On nemá pro mysl a intelekt využití, a světské záležitosti se ho nijak nedotýkají. Světec není individualita. On je neomezený. On je mimo jméno a formu. Snažíte se ho nějak pojmenovat, ale jeho se nic nedotkne. Žádné jméno ho neovlivní. Co je džňanin či realizovaná bytost? To, co jste také vy. Avšak vy postrádáte schopnost přijmout tento fakt a zůstat jako To. Možná toužíte po realizaci. Třeba si přejete dosáhnout Sebe-poznání, ale ve skutečnosti se bojíte smrti. Vašim vlastnictvím je vše to, co nebylo a co s vámi nemůže zůstat. Vy máte neustále sklon nevšímat si věčného společníka, a držíte se toho dočasného.

Audio 49/3

Osvobozený se zdá být zainteresován v činnostech kolem sebe, ale On je vždy stranou a nedotčen. On je znalcem mysli a intelektu, ale je za nimi. Vaše tělesná totožnost vás ujišťuje o vaší konečné smrti. To, co nazýváte zrození, není jen zjevení těla, ale také vyvstání vědomí. Tělo, které bylo po porodu bez vědomí, je nutné zlikvidovat. Má tělo nějakou důležitost bez samotného vědomí? Mají potraviny nějakou hodnotu bez těla? Co má nějakou hodnotu bez vědomí? Já jsem neovlivněn karmou, protože tu není žádné přijetí prostřednictvím mysli a intelektu.

Když sem přijdou cizinci a hovoří, jsem potichu jako kdybych je neslyšel. Když znáte jazyk, kterým k vám druzí promlouvají, nazýváme to slyšení. Podobně já neznám indické jazyky jako je kannadština a telugština. Když slyším tyto jazyky, je to jako bych slyšel štěbetat ptactvo na střeše. Ptáci si ale navzájem rozumí. Mohou mne tyto jazyky kannádština a telugština, které neznám, nějak ovlivnit a zasáhnout? Lidé si přivodí zbytečné potíže, když využívají mysl a intelekt, zatímco poslouchají ostatní. Tento zvyk využívat mysl a intelekt vyústí v neštěstí navzdory veškerému úsilí být šťastný. Naše potíže jsou v důsledku naší (chybné) interpretace a našich konceptů co se týče skutečnosti.

Zde Bůh popisuje činnosti osvobozené bytosti. Pro světce tu není žádné konání, ale pouze pozorování dění. Vaše tělesná totožnost je zodpovědná za vaše utrpení. Vaše úsilí být šťastný přijde nazmar. S plným žaludkem jste dočasně uspokojen, ale po několika hodinách cítíte opět hlad. Hlad je pocit bolesti. Existuje nějaká horší bolest než hlad? Možná jste to sami na sobě nezažili, ale já tuto zkušenost mám z doby, kdy jsem v bederní roušce putoval po Indii (1936-1937).

Pozorujeme zvířata, jak uspokojují svůj hlad pojídáním shnilého jídla z hromady odpadků. Nic se jim přitom nestane. Jejich hlad stráví to, co snědly. Na druhé straně vy shledáte jako stěží možné vypít mléko, které prošlo bodem varu a spálilo se. Co si tělo žádá, mu musí být dodáno, a hlad se postará o to, aby to bylo stráveno. Hlad si žádá měkkou stravu, bez níž by trávení bylo bolestivé. Potrava je nutností. Udržuje naši show v chodu, je to něco jako drama.

Ten, kdo zná původ/počátek vědomí, je osvobozená bytost. On nic nepotřebuje a nic ho nerozruší. On nemá pro mysl a intelekt využití, a světské záležitosti se ho nijak nedotýkají. Světec není individualita. On je neomezený. On je mimo jméno a formu. Snažíte se ho nějak pojmenovat, ale jeho se nic nedotkne. Žádné jméno ho neovlivní. Co je džňanin či realizovaná bytost? To, co jste také vy. Avšak vy postrádáte schopnost přijmout tento fakt a zůstat jako To. Možná toužíte po realizaci. Třeba si přejete dosáhnout Sebe-poznání, ale ve skutečnosti se bojíte smrti. Vašim vlastnictvím je vše to, co nebylo a co s vámi nemůže zůstat. Vy máte neustále sklon nevšímat si věčného společníka, a držíte se toho dočasného. Vyslechněte si tento fakt a dělejte to, co vás těší. Poslouchám zde návštěvníky, jak jsou sečtělí v písmu, ale realizaci žádnou nemají. Naše pravé já je samotné poznání. Ono je plné bez toho, aby se stalo menší či větší.

Bůh Brahman, Višnu a Mahéš mohou být velcí, ale před skutečností/Já jsou ničím. Já je Samojediné a bezčasé. Ani jeden z pěti elementů tam není přítomný. Není tam ani slunce, ani temnota. Žádné slovo to nedokáže popsat, protože slova tam nedosáhnou. Já je neduální a celistvé ve všech ohledech. Není tam žádný zakusitel, ani zkušenost. Nyní musíte sami zvážit, jaké poučení si z toho máte vzít. Stabilizujte se ve spontánním a nedotýkejte se zkušenosti. Oddaný Šrí Krišny Uddhava měl pochyby a obavy z toho, jaká bude jeho zkušenost v nepřítomnosti Krišny. Šrí Krišna mu tyto pochyby vyjasnil říkaje, že Krišna existuje díky Uddhavovi a Uddhava existuje díky Krišnovi.

Konec audia 49.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.