Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

92. Co se stalo, je pryč (Z knihy Oddanost po Seberealizaci)

2. 3. 2016 - Gabriela

SiddhaDíky zkoušce opravdového života se učíte a stáváte se moudrými. Měli byste hovořit s důkladným uvážením. Není dobré říkat vše, co cítíte, bez obezřetného rozlišování. Strávíte-li celý svůj život povídáním o světských věcech, promrháte ho. Rozmyslete si dobře, jak chcete se svým životem naložit. Popravdě nikdo není ve své podstatě zlý. Veškeré nepřátelství je v důsledku „nedorozumění“. Všechny hádky nejsou nic než nedorozumění. Nejlepší je o nikom nemluvit. A pokud vůbec mluvíte, vyjasněte si své pochybnosti a nedorozumění. Jste obdarováni řečí, myslí a intelektem, takže ve svém projevu jednejte podle uvážení. Buďte velmi opatrní na to, co říkáte o ostatních. Váš jazyk je jako rýč! Neměli byste jím nikoho uhodit. Odstraňte všechny své předpojatosti a veškeré pokřivení vycházející z mysli. Jedině pak budete svobodní.

92. Co se stalo, je pryč

To, co se událo z nevědomosti, je pryč. Nyní od té doby, co je tu pochopení, byste z něj měli získávat přínos. Jakmile jste si vědomi toho, co je správné, měli byste vyhledávat společenství Světce, sloužit Mu a postupně se naučit Moudrosti, kterou má. Měli byste od Světce vypozorovat Jeho smysl života a poznat Jeho Osvícení; zároveň Ho těšit a rozpoznat Jeho způsob myšlení. Často se s Ním potkávejte, klaďte Mu otázky a objasňujte své pochybnosti. Proto byste měli snášet veškeré nutné problémy. Ve svém životě jednejte podle uvážení, jako to dělá On, a pokud vůbec toužíte po společnosti, pak vyhledávejte společnost Světce a pracujte tak tvrdě, jako pracuje On.

Ve společenství Světce jsou získány dvě důležité věci – popis „Já“ a sebe-odevzdání. Na základě popisu „Já“ se dovíte, jaká je přirozenost „Já“. Sebe-odevzdání znamená chovat se tak, jak se chová Světec, hovořit tak, jak hovoří Světec a vést svůj život tak, jak to dělá Světec. Měli byste naslouchat slovům moudrosti a uvést do praxe to, co jste pochopili. Měli byste poznat, jaké jsou Jeho strategie. Měli byste vypozorovat způsob, jakým učí, a pochopit Jeho přirozenost, což znamená, pochopit svou vlastní přirozenost.

Měli byste se dovědět o Jeho vnitřním myšlení a Jeho logice. Naučte se Jeho promluvy a Jeho cíle, Jeho bystrost, Jeho způsob vyjadřování. Naučte se Jeho slova, jejich sladkost, laskavost a různé nuance slov, které vybírá. Měli byste se naučit, jak dobrosrdeční Světci jsou, a měli byste následovat jejich příklad. Měli byste se dovědět, jak Světec zužitkovává Svůj čas. Poznejte skutečné zřeknutí se. Naučte se, jak meditovat a zjistěte, jak je Světec k ničemu nepřipoután, a jak se nachází za tělesným vědomím.

Vnitřní „Já“ je „znalec“. Nikdo nedokáže poznat hranice Jeho možností. Dialog s vaším „Já“ by měl být nepřetržitý. To přináší nesmírnou Radost. Čím budete hloubavější, o to víc budete spokojeni. Všemohoucí Nejvyšší „Já“, Paramátman, vytváří celý svět, a přesto je neviditelné. Lze Ho poznat díky hlubokému přemýšlení a soucitnému postoji. Setká se s vámi prostřednictvím neustálé meditace. Něco získáte jedině tehdy, když jste o tom pevně přesvědčeni. Ten, kdo odstraní světské myšlenky, a přemýšlí pouze o „Já“ se silným odhodláním, dosáhne Tohoto stavu. Neustálým kontaktem s falešným nabýváte jen to falešné. Vidíte či cítíte pouze to, nad čím mysl pořád přemýšlí. Proto byste vždy měli myslet na Boha a hovořit pouze o Něm. Ten, kdo je pevně odhodlaný Ho realizovat, je pravý Oddaný. Není-li zde toto odhodlání, pravým Oddaným nejste. Vrcholem veškerého uctívání je to, když se Bůh stane oddaným a oddaný se stane Bohem.

Lidský život je velmi cenný a vzácný, takže jej nepromarněte. Vytěžte z něj to nejlepší. Ti, kdo tak nečiní, jakoby svůj život zahazovali, páchali sebevraždu. Nepromarněte život v lidském těle, jelikož je velmi vzácný. Jakmile přijde smrt, nebudete schopni se již ani jednou nadechnout. Nemrhejte svým dechem. Bude vám užitečný. Neztrácejte čas zbytečnými plytkými řečmi. Měli byste se oddat sami sobě, odevzdejte své „Já“ tímto způsobem. Přemýšlejte hluboce a trpělivě a chovejte se podle precizního uvážení. Ten, kdo řádně nepřemýšlí, mrhá svým životem, a ničí sám sebe lehkomyslností. Mnozí se zkazili skrze špatnou společnost. Padli. Lehkovážným hlupáctvím se snesl závan zkázy a tito lidé byli zničeni. Co lze říci o tom, kdo i přes to, že se narodil jako člověk, sám sobě neprospívá? Ten, kdo nezná důležitost ničeho, jehož mysl se nezabývá Sebe-zkoumáním, a kdo nestuduje „Já“, je skutečně hloupou osobou. Je tím, kdo viní druhé a není důsledný ve své řeči a myšlení. Nečeká ho žádná příznivá budoucnost. Měli byste svou mysl soustředit s veškerým úsilím a provádět duchovní sádhanu přinucením se, je-li nutno. Zeptejte se Světce, kde chybujete. Odhoďte všechny neřesti a rozvíjejte ctnosti.

Díky zkoušce opravdového života se učíte a stáváte se moudrými. Měli byste hovořit s důkladným uvážením. Není dobré říkat vše, co cítíte, bez obezřetného rozlišování. Strávíte-li celý svůj život povídáním o světských věcech, promrháte ho. Rozmyslete si dobře, jak chcete se svým životem naložit. Popravdě nikdo není ve své podstatě zlý. Veškeré nepřátelství je v důsledku „nedorozumění“. Všechny hádky nejsou nic než nedorozumění. Nejlepší je o nikom nemluvit. A pokud vůbec mluvíte, vyjasněte si své pochybnosti a nedorozumění. Jste obdarováni řečí, myslí a intelektem, takže ve svém projevu jednejte podle uvážení. Buďte velmi opatrní na to, co říkáte o ostatních. Váš jazyk je jako rýč! Neměli byste jím nikoho uhodit. Odstraňte všechny své předpojatosti a veškeré pokřivení vycházející z mysli. Jedině pak budete svobodní. Jaké úsilí vynaložíte, takový výsledek obdržíte. Ovoce úsilí je zaručené. Upasána je úsilí neboli neustálá praxe jakékoliv činnosti; mít stále v mysli určitý cíl. Výsledek je stejné podstaty jako úsilí. Měli byste poznat, jaké úsilí je správné vynaložit. Podle toho, jakým způsobem přemýšlíte o ostatních, takový bude důsledek. Nikdy proto nemyslete zle o ostatních.

Znalost kombinací tónů v hudbě (rága) je podobná tomu, co je ve vaší mysli. Poznání tlukotu je vaším skutečným chováním. Dhrupad značí dojít k pravidelnému rytmu svého dechu (zpěvu), a to se rovná neustálému navracení se k vašemu původnímu záměru (intenci). Když je tohoto dosaženo, hledající se raduje z naplnění blaženého Klidu. Měli byste si uvědomit nehmotnost (oproštěnost od světa) svého „Já“. Uvědomte si to pomocí Sebe-pozorování.

Večer, 25. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.