Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

49/2 – Můžeme se považovat za džňánina neboli realizovanou bytost, ale jestlipak platí to, že se nemůžeme nijak světem rozrušit?

8. 3. 2016 - Aleš a Gabriela

nisargadatta nirupanyVědomí nemá ani zrození, ani smrt. Vy jste vědomí a vaše tělo je vaše potrava. Stáváte se vědomi díky potravinovému tělu. Není tomu tak? Vaše tělo se narodilo, ne vy. Avšak vy pokládáte zrození vašeho těla za vaše vlastní narození. Po čase potravinové tělo zestárne a zeslábne. Poté přicházejí nemoci. S každým dalším onemocněním životní dech chabne a nakonec opustí tělo. Pak se potravinové tělo stane mrtvé a nečinné jako kus dřeva. Když tělo zemře, vědomí přejde do stavu ne-vědomí. Pro vědomí neexistuje žádné přicházení a odcházení. Musel jste někam odejít, když jste náhle usnul? Přicestoval jste odněkud v okamžiku, když jste se probudil ze spánku?

Audio 49/2

Vědomí nemá ani zrození, ani smrt. Vy jste vědomí a vaše tělo je vaše potrava. Stáváte se vědomi díky potravinovému tělu. Není tomu tak? Vaše tělo se narodilo, ne vy. Avšak vy pokládáte zrození vašeho těla za vaše vlastní narození. Po čase potravinové tělo zestárne a zeslábne. Poté přicházejí nemoci. S každým dalším onemocněním životní dech chabne a nakonec opustí tělo. Pak se potravinové tělo stane mrtvé a nečinné jako kus dřeva. Když tělo zemře, vědomí přejde do stavu ne-vědomí. Pro vědomí neexistuje žádné přicházení a odcházení. Musel jste někam odejít, když jste náhle usnul? Přicestoval jste odněkud v okamžiku, když jste se probudil ze spánku?

Když si uvědomíte sebe sama jakožto Absolutno, stanete se vskutku osvobozeni ve všech ohledech. Světec je zcela volný. On/Ona není ničím dotčen a ovlivněn. Světce nic neznepokojí. Ačkoliv se zdám být jako jeden z vás, tok slov ve světě mne nijak nezasáhne.

Co značí Sebe-realizace? Znamená to, že poznání Já je otevřeno/zpřístupněno. Nyní, když zde hovořím, držím stranou všechny názvy jako je Átman, Mája, Íšvara, Brahman. Já a poznání se sjednotí – to je naše vlastní pravá forma. Vědomí světce je prosté všech rozdílností; oproštěně od mysli, intelektu a plánování. Váš koncept ´já jsem tělo´ je hlavní překážka vaší plnosti, vaší svobody. Světec je osvobozen od všech jmen a konceptů. I jména jako Mája, Íšvara či Brahman ho nemohou omezit. On je usazen v ryzím vědomí prostém všech obměn či atributů. Prostě ryzí bytí oproštěné od činnosti.

Povězte, co jste si dosud vyslechli. Ryzí bytí je prosté činností. Činnosti přidružují změny ve fungujícím vědomí. Vědomí vedoucí k bolesti a radosti je nesprávné/podvodné. Je doprovázeno strachem, nadějemi a bezradností. Vaše bytí je ve zdroji fungujícího vědomí. Ryzí bytí označuje prostou přítomnost. Jméno světce Nivrittinatha ukazuje nepřítomnost i pocitu bytí. Prosté ryzí bytí. Vědomí je jeho nástroj. Světec si uvědomuje okolní svět, když se jeho pocit bytí znovu objeví. Jeho celkovost nedává žádný prostor něčemu jako ´méně či více´, ´dobré či zlé´. On není ovlivněn zprávami, názory a stanovisky ze světa.

Můžeme se považovat za džňánina neboli realizovanou bytost, ale jestlipak platí to, že se nemůžeme nijak světem rozrušit? Mentální změny jsou snadno ovlivněny slovy. Džňánin je pevně usazen v přesvědčení Já. Vyslechnutí si jakékoliv zprávy naznačuje existenci něčeho, co tu je před samotnou zprávou. Já musím být přítomen před zprávou ´já jsem´. Bezejmenné vědomí musí být přítomné. My jsme to. Dáváme tomu jména později, z důvodu usnadnění komunikace.

Necháváme se snadno rozrušit děním okolo nás. Je tu realizovaná bytost, která není dotčena jakýmkoliv zážitkem? Ano, ale je to tak stěží jeden ze statisícových davů lidí. Nic se ho nedotýká. Vyslechněte si to a zapamatujte si to. Světec není ničím, co se objevuje ve vědomí, dotčen/ovlivněn. To se týká jakéhokoliv poznání obdrženého prostřednictvím pěti smyslů (sluch, zrak, chuť, čich a dotek). Takový světec se také nazývá ´osvobozená bytost´. Těší se z existence jako dítě. Jestliže obléknete dítě do slavnostního oděvu a připravíte ho na slavnost, dítě tomu nerozumí, přesto se z toho těší a tancuje radostí.

Konec druhé části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.