Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18. S vírou v Gurua navždy zmizí strach ze smrti (Nirupany)

3. 3. 2016 - Aleš

Jakmile je Brahman osvobozené, Parabrahman setrvává takové jaké je. To, co je příčinou tohoto svrbění (štěstí a trápení), je Brahman. Když svrbění zmizí, je tu Parabrahman (které vždy setrvává). Proč se cítíte nevědomí okamžitě po probuzení? To, co jsem, zde a nyní, je probuzená nevědomost. Všechny věci jsou podmíněné. Základem pro všechny věci je nevědomost. Spánek je dítě nevědomosti. Může zde být nějaká pochybnost, když zde není nevědomost? Pokud tu je nevědomost, jen potom tu může být poznání.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 18

Neděle, 26. března 1978

Pocit ´Já toho hodně znám´ je nevědomost. Jakmile je pochopeno, že to je prostá nevědomost, pak nezáleží na tom, zda někdo mluví přespříliš, či vůbec ne. Když upadnete do spánku, jste samotným spánkem. Nejste od spánku nijak odděleni. Po probuzení dojde k poznání ´já jsem´ a okamžitě se vytvoří svět. Když jste spící, jste úplnou nevědomostí. Nevědomost každý den spí a každý den se probudí! Skutečnost, že se jedná o nevědomost, se musí stát přesvědčením. Jaký smysl má odstranění nevědomosti? Můžete si dosadit význam, jaký chcete. Avšak jaká je pravá situace? Jste probuzeni a pak jdete spát. To znamená, že poznání samotné se stává nevědomostí. Musíte pochopit pravý význam této skutečnosti. (Zde nevědomost znamená Absolutno a poznání značí pocit ´já jsem´.)

Jakmile je Brahman osvobozené, Parabrahman setrvává takové jaké je. To, co je příčinou tohoto svrbění (štěstí a trápení), je Brahman. Když svrbění zmizí, je tu Parabrahman (které vždy setrvává). Proč se cítíte nevědomí okamžitě po probuzení? To, co jsem, zde a nyní, je probuzená nevědomost. Všechny věci jsou podmíněné. Základem pro všechny věci je nevědomost. Spánek je dítě nevědomosti. Může zde být nějaká pochybnost, když zde není nevědomost? Pokud tu je nevědomost, jen potom tu může být poznání.

Víra, že ´vy jste´, je vytvořena ve vás. Přišla nezvaně. Tato víra neboli oddanost značí lásku. Je to láska k Já. Přesvědčení, že ´vy jste´, je ryzí projevení/poznání Parabrahman. Je to ryzí a příznivý objekt uctívání. To je džňána. Rozpoznání těla vychází prostřednictvím (lásky) Já. Posvátná jména jsou určena pro toto přesvědčení o Já.

Neuctívejte to dočasné, tj. tělo. Vyživovat víru v Já je správným využitím těla. Vůně pocitu ´já jsem´ přicházející skrze tělo, je Bohem. Ten, kdo věří tomu, že je tělem, čelí smrti.

Máte různé druhy víry. Stáváte se tím, čemu věříte. Jak mocný je účinek víry! Buďte si tohoto faktu vědomi. Vaše víra ve váš pocit bytí je ztělesněním/přirozeností Gurua neboli Boha. Nachází se imanentně ve vašem srdci ve formě světla. Světlo Já nikdy neumírá. Umře někdy On, jehož světlo Já nikdy neumírá? Nemusí žít v dnešní formě, to je vše. Forma je osvětlena tímto světlem. Pocit ´já jsem´ je Bůh. Nazývá se saguna-Brahman (projev s kvalitami), jenž je obsažen v Parabrahman (Absolutno bez kvalit). Vy jste Brahman. Významná mantra, kterou jste obdrželi, je vyjádřením Brahman. Je to vaše přirozenost. Právě mantrou ji evokujete. Zajisté odhalí Sebe samu.

Ten, kdo vyhraje velký obnos peněz v loterii, je šťastný. Pokládá se za bohatého člověka. Trvalo to pouze chvíli, než se to stalo. Je-li tomu tak v tomto případě, proč by mantra od Gurua nemohla přivodit takto rychlou změnu (Sebepoznání)? S vírou v Gurua navždy zmizí strach ze smrti, čímž také odežene zrození. Jakmile začnete opatrovat ve svém srdci víru ve svůj pocit bytí/´já jsem´, vaše chování se začne měnit. Víra, že ´já jsem ubohá lidská bytost´ se změní v ´Já jsem Brahman´. Potom je práce vykonána. Guruovo učení je dokonalé poznání. Držte se ho pevně, to je cíl.

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.