Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 49/1 Vědomí je nuceno uvěřit tomu, že bylo zrozeno

1. 3. 2016 - Aleš a Gabi

Chápete všechno toto dění jakožto své narození. Je to správně? Když zde vědomí nebylo, co tu bylo? S projevem vědomí se objeví nespočet věcí, avšak vědomí si jich musí všimnout. Toto vše se označuje jako mula mája – základní iluze neboli sebe-láska. Vědomí se rovněž označuje jako Brahman či Íšvara. S vědomím přichází náš pocit bytí. Víte, jak bylo stvořeno tělo? Když znáte své vědomí, budete znát vše. Když se usadíte jako vědomí, stvoření těla se vám stane jasné.

Audio 49

Dnes ráno jsme probírali téma - ´Kdy vzniklo vědomí? ´ Jste si jisti tím, že jste se narodili. Projev vědomí je nazýván ´zrození´. Vědomí, které neexistovalo, se náhle projevilo. Toto vědomí je nyní v chodu/činnosti. Víte jistě, že jste se narodil? Řeknete (hned) ano, místo abyste to nejprve prošetřil. Přijímáte tradiční pojetí, které však není nic než báchorka. Jak si jste jisti svým narozením? Je to vaše tělo, které si je jisté? Ne. Je to vaše vědomí, které věří tomu zrození. Stejně jako jsou dávány názvy jednotlivým pokrmům, tak je také pojmenováno bezejmenné vědomí.

Třebaže věnujete více pozornosti tělu, nejdůležitější věcí je vědomí. Vědomí je nedělitelné. Není tam (dělení na) ´ty´ či ´já´. Pokládáte zrození vašeho těla za své vlastní narození. Vědomí je nuceno uvěřit tomu, že bylo zrozeno. Neexistuje další/druhé vědomí či něco jemu podobného, abychom mohli uvést (jeho) příklad. Vědomí je mimo všechny příklady/vzory. Vědomí obsahuje vše. Vědomí, které se objevilo, nemá žádný tvar. Je bezforemné. Přemýšlel jste vůbec někdy o tom, jak to, že jste si tak jist tím, že jste se narodil? Je to pouze vaše vědomí, které musí (o tom) rozjímat. Tělo je pouze potrava vědomí. Souhlasíte s tím? Je vám to příjemné (vyslechnout si to)? Vědomí je kvalita potravinového těla a tělo je potrava vědomí. Co je tam bez vědomí? Co se stalo a kdy se stalo to, kvůli čemu prohlašujete, že jste narozeni? Dostáváte se hlouběji do svého konceptu narození? Ne. Ten, kdo nalezne toto tajemství zrození je mimo všechna jména. Avšak vy ho nazvete mužem či ženou či jako mája, Brahman či Íšvara. On je mimo jakoukoliv kastu či sociální postavení. Je to pouze vědomí plné vědomí. Nebyl jste si vědom, stal jste se vědom. Vědomí povstalo a osvětluje.

Chápete všechno toto dění jakožto své narození. Je to správně? Když zde vědomí nebylo, co tu bylo? S projevem vědomí se objeví nespočet věcí, avšak vědomí si jich musí všimnout. Toto vše se označuje jako mula mája – základní iluze neboli sebe-láska. Vědomí se rovněž označuje jako Brahman či Íšvara. S vědomím přichází náš pocit bytí. Víte, jak bylo stvořeno tělo? Když znáte své vědomí, budete znát vše. Když se usadíte jako vědomí, stvoření těla se vám stane jasné. Se Sebe-poznáním zůstanete světem nedotčeni. Takto se projevuje a funguje Sebe-poznání. Takový někdo se nazývá džňánin, světec. Když mne navštíví nějaký cizinec, neznám jeho rodný jazyk. Když mi jeho dotazy přeloží překladatel, odpovím na ně. Podobně když neznám indické jazyky jako je kannádština, telugština a jiné jazyky, tyto jazyky na mne nemají vliv. Jste znepokojen jazyky, kterým nerozumíte? Když znáte jazyk, necháte se ovlivnit jeho významy. Avšak ten, kdo je usazen jakožto Já, není nic jiného a zůstává neovlivněn slovy.

 

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.