Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

91. Důležitost knihy Dasbódh (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

24. 2. 2016 - Gabriela

Poznání není pouhou informací. Je též rozvážností. Hovořit o tématu Seberealizace může jedině ten, komu je uděleno požehnání Satgurua. Pouze ti velmi šťastní jsou schopni obdržet tuto sílu díky milosti Gurua. Tyto záležitosti mohou být vyučovány pravými žáky Gurua (Guru-putrami). Jiní nemají moc ani sílu o nich hovořit, protože toto učení je hodno člověka lvího srdce. Proč je tomu tak? Protože ostatní přemýšlí způsobem, že jejich totožnost s tělem a tento světský život jsou zcela skutečné. Syn Gurua se pojí s tělem a bere tělesný život za skutečný v rámci běžných zvyklostí, ale duchovně řečeno, tělo i tělesný život jsou neskutečné, což je prokázaný fakt. To je důvod, proč individualita (džíva), která žije bez požehnání Gurua, podléhá depresím a sklíčenosti. I při sebemenší ztrátě bude trpět. Nicméně syn Gurua už tělo a všechny jeho aktivity zpopelnil – včetně svého přirozeného fungování a konání. Neobává se, že utrpí ztrátu nebo získá nějaký prospěch. Spálil úplně vše, co spálit lze, ohněm Moudrosti, který obdržel od Gurua, a stal se svobodným a čirým. Proto síla a moc, kterou nabyl Syn Gurua, a síla dosažená běžným člověkem, není stejná.

91. Důležitost knihy Dasbódh

Slovo Šrí značí bohatství a hojnost. Předchází všemu. Ti, kdo touží po znovudosažení své původní vznešenosti, obdrží požehnání bohyně Sarasvátí. Sarasvátí znamená intelekt, intelekt „Já“. Ten, kdo obdrží tuto „inteligenci“, je tím, kým je Sarasvátí potěšena. Nicméně aby tomu tak bylo, je zapotřebí Guru. Ten, kdo touží po požehnání Sarasvatí, by měl jít za Skutečným Guruem (Satguruem) a sloužit Mu. Jakmile obdržíte Guruovo požehnání, Sarasvátí tančí na špičce vašeho jazyka. Takové je požehnání Satgurua. Vše toto je modlitbou a chválou Ganapatimu a to samo o sobě je formou Ganapatiho, Jeho Skutečného Bytí. Je jak s počátkem, tak bez počátku.

Poznání není pouhou informací. Je též rozvážností. Hovořit o tématu Seberealizace může jedině ten, komu je uděleno požehnání Satgurua. Pouze ti velmi šťastní jsou schopni obdržet tuto sílu díky milosti Gurua. Tyto záležitosti mohou být vyučovány pravými žáky Gurua (Guru-putrami). Jiní nemají moc ani sílu o nich hovořit, protože toto učení je hodno člověka lvího srdce. Proč je tomu tak? Protože ostatní přemýšlí způsobem, že jejich totožnost s tělem a tento světský život jsou zcela skutečné.

Syn Gurua se pojí s tělem a bere tělesný život za skutečný v rámci běžných zvyklostí, ale duchovně řečeno, tělo i tělesný život jsou neskutečné, což je prokázaný fakt. To je důvod, proč individualita (džíva), která žije bez požehnání Gurua, podléhá depresím a sklíčenosti. I při sebemenší ztrátě bude trpět. Nicméně syn Gurua už tělo a všechny jeho aktivity zpopelnil – včetně svého přirozeného fungování a konání. Neobává se, že utrpí ztrátu nebo získá nějaký prospěch. Spálil úplně vše, co spálit lze, ohněm Moudrosti, který obdržel od Gurua, a stal se svobodným a čirým. Proto síla a moc, kterou nabyl Syn Gurua, a síla dosažená běžným člověkem, není stejná. Takto se skutečný Světec liší od darebáků, kteří podvádějí druhé. Není možné vzdát se čehokoliv bez výslovného nařízení Satgurua. Krysy nemají schopnost vykládat příběhy lvů, ani na to nemají kapacitu. Rčení „Já jsem Já“ je jako řev lva.

Existují tajemství, která jsou bezpečně uchována Satguruem. Je to u chodidel Gurua, kde se můžete dovědět, co to je Skutečné Poznání a Oddanost. Právě od Satgurua se můžete naučit způsob, jak provádět Oddanost. Jedině milostí Gurua, učením, které uděluje, je možné poznat, co to je „Devět druhů uctívání“ a jak je praktikovat. Kniha Dasbódh byla napsána za tímto jediným účelem – oddaní by měli realizovat Všemohoucího Boha.

V rozhovoru mezi Gurem a žákem je zde dáno to nejzákladnější učení. Dasbódh nám nabízí poznání toho, co jsme, a jaká je naše skutečná přirozenost. Vysvětluje Stav Odpoutanosti a to, kdo je jediným Skutečným Bohem. Říká nám, co je to džíva neboli individualita, a co je Šiva neboli Bůh. Ukazuje nám cestu k Brahman a nakonec nás vede do naší vlastní Pravé Přirozenosti (Svarúpa). Kniha rovněž obsahuje návody, jak se z hlupáka stane moudrý, vysvětluje podstatu iluze a její vznik. Je tu objasněn původní počátek Máji a je vyloženo, že Mája (iluze) je naší představou. V této úžasné knize jsou všechny pochybnosti na cestě vyjasněny. Chcete-li opravdu vědět, co je učeno v této knize, je lepší, když si sami tento text prostudujete.

Slovo dášaka (kapitola) je název početnějších kapitol v knize. Dasbódh se skládá z 20 dášak a každá z nich obsahuje deset podkapitol, které se nazývají samasas (podkapitoly). Slovo dášaka ukazuje 10 smyslových orgánů a orgány činnosti. V jazyce marátí lze otočit slovo dášaka na dahashat, což znamená strach. Dhasti znamená strach neboli daha-asti, což značí velmi horký pocit, který je zakoušen kvůli světskému životu. Tento strach, tento horký pocit, by měl odejít; musíme ho odhodit. Nevědomost by měla odejít. Měli bychom ji odhodit. To se nazývá dášaka. Předmluvě neboli úvodu se říká uppodhat, což znamená „vzbudit zájem, abychom poznali, co je předáváno“. Podněcuje záměr poznat.

V Dasbódhu se říká, že dášaky jsou rozděleny do podkapitol (samas), aby vysvětlily Cestu ke Svobodě. V této knize je vyučována Seberealizace. Věci v ní popsané mohou být vyzkoušeny a ověřeny v našem životě. Říká se, že ten, kdo kvůli závisti a pokřivenému pohledu vyřkne, že tato kniha není pravdivá, je jako člověk, který říká, že nemá nos, ačkoli ho má. Ten, kdo povídá, že kniha obsahuje hloupá tvrzení, je jako člověk, který nazývá své předky hlupáky. Našimi předky jsou významné bytosti jako Brahma, Višnu, Mahéš, Guru Dattatréja, Pán Krišna, Šrí Ráma a všichni Světci, kteří se na tomto světě dosud objevili. Protože se narodili v minulosti, nazývají se předky. Ti, co se narodili v minulosti, se znovu-objevili nyní. Není tomu tak, že přišli nějací noví Světci. Ti, co už existovali, nepřetržitě existují. Musíme nalézt tuto Původní Existenci, „původ všech věcí“. Musíme znovu spatřit „To“. Protože jsou z minulosti, jsou našimi předky.

Dasbódh obsahuje poznání vyřčené ve všech Gítách (významných duchovních knihách; Geeta nebo Gíta značí zpěv) jako Bhagavadgíta, Hansagíta, Šivagíta a další. Jsou to slova Samotného Boha. Ten, kdo tvrdí, že obsah Dasbódhu je falešný, je již odsouzen k záhubě, je padlou bytostí. Bůh, který přebývá ve světě ve formě moudrosti, je Ganapati, Nejvyšší „Já“, Paramátman. Ten, kdo má tuto moudrost, se nazývá Bódha, což je Vědomí, které je Poznáním neboli Pochopením. Ten, kdo realizuje, že on sám je „To“, skoncoval již jednou ranou s veškerou svázaností. Zároveň k němu přijdou všechny duchovní síly. Dasbódh je tak významná kniha, že je nazývána „Králem duchovních knih“ (Granta Rádža).

Ráno, 25. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.