Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

16. Toto vše, jednotlivost i celek, je ve svém úhrnu vědomí (Nirupany)

18. 2. 2016 - Aleš

Bhagaván značí světlo. On je lahodnou chutí vašeho pocitu bytí. Světlo Bhagavána je velkou nicotou světla. Vaše chování nemá žádný vliv na přirozenost Bhagavána. Jakmile Bhagaván pozná Své vlastní vědomí a stane se svědkem, pochopí, že prostor je Jeho světlem. Za tímto světlem Bhagavána (Boha) se již nic nenachází. Přirozenou kvalitou Bhagavána je Jeho vlastní vědomí. Svět spolu s pěti elementy je vytvořen ve chvíli, kdy se navrátí paměť našeho vědomí. Váš pohled má tutéž barvu, jakou má prostor. Všechna jména jsou jména inkarnací Boha. Existovala zde nějaká jména před tím než tu byl Bůh? Bhagaván značí vědomí, které poznává samo sebe. To, díky čemu víte, že ´vy jste´, je stejné jako Jeho přirozenost. Pevně se toho držte.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 16

Neděle, 19. března 1978

´Já nejsem tělo. Já jsem Já/Absolutno´. Jestliže meditujete tímto způsobem, stanete se Bohem. Význam mantry je stejný jako ryzí vědomí. Neuctívejte ho tím, že mu budete dávat formu. Idea, že jste tělo, musí odejít. Potom bude vše ostatní v pořádku. Říkáte: „Zapomněl jsem meditovat“, ale ten, kdo to říká, to nezapomněl.

Stejně jako je zlato zdrojem všech zlatých ozdob, podobně pocit ´já jsem´ je zdrojem všech slov. Když vědomí realizuje sebe samo, nazývá se to milost Gurua. Musíte být důkazem Guruových slov. Zasvěcení mantrou ustanoví speciální vztah s Guruem. Důkaz mantry obdržené od Gurua nebude dostupný v případě odchodu k jinému Guruovi. Proto musíte mít víru v Gurua. Smrt může přijít kdykoliv. Proč byste tedy měli opomíjet slova svého Gurua?

Praví oddaní září poznáním své vlastní přirozenosti. Jejich existence je jako existence prostoru. Jakmile se vyvine úroveň hledajícího, jeho chování se také změní. Někteří se chovají nezvyklým způsobem. Jedni jsou nazí, jiní nemluví a další se vyjadřují hrubě. Protože realizovali Já, nechovají se vědomě. Poznání Já se nestará o to, jak jedná tělo. Jejich chování není řízeno nějakými příkazy a normami.

Nejzákladnější potřebou člověka je potřeba ´já bych měl žít´. Vůně vašeho bytí je posvátnou přítomností Boha. Obavu o individuální já lze přirovnat k hadímu uštknutí. Světci se nepovažují za tělo, tudíž nejsou uštknuti. Pro Já tu není žádná tma či světlo. Pouze tělo či mysl se poskvrní.

Bhagaván značí světlo. On je lahodnou chutí vašeho pocitu bytí. Světlo Bhagavána je velkou nicotou světla. Vaše chování nemá žádný vliv na přirozenost Bhagavána. Jakmile Bhagaván pozná Své vlastní vědomí a stane se svědkem, pochopí, že prostor je Jeho světlem. Za tímto světlem Bhagavána (Boha) se již nic nenachází. Přirozenou kvalitou Bhagavána je Jeho vlastní vědomí. Svět spolu s pěti elementy je vytvořen ve chvíli, kdy se navrátí paměť našeho vědomí. Váš pohled má tutéž barvu, jakou má prostor. Všechna jména jsou jména inkarnací Boha. Existovala zde nějaká jména před tím než tu byl Bůh? Bhagaván značí vědomí, které poznává samo sebe. To, díky čemu víte, že ´vy jste´, je stejné jako Jeho přirozenost. Pevně se toho držte.

Ve všem všude dokola je Bůh a nic než Bůh. Připouští toto světlo nějaké rozdíly mezi mužem a ženou? Toto vše, jednotlivost i celek, je ve svém úhrnu vědomím. Pocit neboli poznání existence Já je Bhagaván. Pochopit to značí vidět Boha ve všem, v každé živé bytosti.

Zapomeňte na to, že jste lidská bytost. Vaše světlo je světlo Bhagavána. Co je tím zásadním zářným Zdrojem všeho, co se zjevuje či je představováno? Je to toto světlo Bhagavána samotné. Je přítomné i v kameni, ale je prominentně vyjádřeno ve vás.

Ve všech věcech tu je jen jedna pravá kvalita a tou je vědomí. To jediné dokazuje/projevuje existenci. Veškeré další poznání je dostupné díky vědění (vědomí). Paramátman značí ´Já sám jsem Átman´. Paramátman není božstvo. Božstva Ho uctívají. Je to naše vlastní Já. Je to přímé správné poznání. Je to zde ještě než se vyřkne jedno jediné slovo. Ti všichni, kdo se objeví, vyvstanou z Paramátman a ti kdo zmizí se rozpustí v Paramátman. Lidé žasnou, zmíní-li se poznání Paramátman. Jak Ho lze vnímat, když nemáte žádné tělo? Oddaný řekne poté, kdy dosáhne přímého poznání: „Já nejsem tělo.“ Kdo je potom tím, kdo má toto poznání? (Když se jedinec stane realizovaný, přestane se nadále pokládat za tělo. Kdo potom říká: „Já jsem se stal realizovaný?“ Jinými slovy zde není nikdo, kdo se stal osvícený. Není zde ani znalec, ani poznané. Nikdo není narozen, nikdo neumírá, nic se nestalo.)

Zkušenost může být popsána mnoha způsoby, ale zakusitele popsat nelze. Jakmile utichnou slova, vyjmenovávání božích jmen přestává mít smysl.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.