Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 48/2 – Zřídkakdy zůstane někdo pevný ve svém duchovním životě

16. 2. 2016 - Aleš a Gabriela

Vyslechněte si to, ale nepřestávejte se svými činnostmi. Jsou neškodné. Budete-li následovat svého Gurua a jeho slova s vírou, stanete se ryzí a bezforemní. Sami zaznamenáte v sobě tuto změnu. Vaše pravé Já je bez nejmenší poskvrny. Je to Paramátmna neboli Sadguru, jenž zaznamenává veškeré změny ve vás. Znalec tu vždy zůstává. Avšak s příchodem času zmizí (universální) vědomí (vědění). Paramátman je ryzí a bezčasé. Nyní zůstává Pravda skryta a zapomenuta. A tudíž vše řídí to falešné. S tímto falešným očekáváte pohodu a prosperitu, což je nemožné. Vše, jak uvnitř tak vně, je nic než podvod.

Audio 48/2

Zde je třeba, abyste si pouze vyslechli fakta a nesnažili se hledat řešení. Uvedená fakta změní váš intelekt a individuální vědomí. Změní to chybné ve vás a to neměnné zůstane nedotčeno. Všechny vaše činnosti probíhají v iluzi, neliší se od aktivit syna narozeného neplodné matce. Kdo prohlašuje toto vše? Je to Sadguru, světec. Sadguru je veleben jakožto Paramátman, Parabrahman. Ten, kdo se věnuje chvalořečení Sadgurua, pozbývá sama sebe, a neví, co se stane, ale zakouší neznámý blažený klid. Velikost a významnost Sadgurua je skutečná a věčná. Prostě si to jen vyslechněte. Nesnažte se něco dělat, jako třeba vysloužit si pochvalu za svou službu či darování Sadguruovi. Guru je ryzí a o nic neprosí. Vy to víte.

Nikdo nezapomněl na Paramátman. Pouze jste chyceni v zdánlivých jevech a vzpomínkách. Meditace na slova Sadgurua je velice důležitá. Místo abyste byli usazeni v pravdě těchto slov, necháte se lapit do falešné totožnosti. Neciťte se špatně či znepokojeni z toho, co je vám tu řečeno. Jen vás upozorňuji na to, že to, za co se v současné době pokládáte, nemůže být nikdy šťastné či spokojené. Každý si je plně vědom pravdy. Jenže je tu zapomnění této pravdy kvůli zaplétání se do falešných, ale známých pověr. Meditujte na své pravé Já. To je Paramátman, neboli Sadguru a všechny vaše chybné koncepty budou odstraněny. To pomíjivé, dočasné, zmizí ihned. Světci říkají, že tu není věčně nic kromě Parabrahman. To je vaše vlastní zkušenost, ale vy se spoléháte na povídačky.

Věříte v znovuzrození a chcete se zbavit hříchů prováděním půstu a pokání. Bez milosti Gurua a jeho podpory se nemůžete stát bez žádostivý. Veškeré vaše poznání, využívající vaše vědomí, je zavrženíhodné.

Vyslechněte si to, ale nepřestávejte se svými činnostmi. Jsou neškodné. Budete-li následovat svého Gurua a jeho slova s vírou, stanete se ryzí a bezforemní. Sami zaznamenáte v sobě tuto změnu. Vaše pravé Já je bez nejmenší poskvrny. Je to Paramátmna neboli Sadguru, jenž zaznamenává veškeré změny ve vás. Znalec tu vždy zůstává. Avšak s příchodem času zmizí (universální) vědomí (vědění). Paramátman je ryzí a bezčasé. Nyní zůstává Pravda skryta a zapomenuta. A tudíž vše řídí to falešné. S tímto falešným očekáváte pohodu a prosperitu, což je nemožné. Vše, jak uvnitř tak vně, je nic než podvod. Zde se zpívají bhadžány již více než 40 let a je zde prováděno uctívání. Ale oddaní, kteří toto místo navštěvují, se časem také mění. Zřídkakdy zůstane někdo pevný ve svém duchovním životě. Takto výjimečný oddaný se podobá zrnu, které zůstává nedotčeno v mlýnku na obilí díky tomu, že se uchytí ve středu drtícího kruhu.

Ten, kdo má pravý vhled, nebude nikdy rozčílen. Nenávist a nepřátelství jsou pro něho zcela nemožné. Špatné vlastnosti doprovázejí lež/klamnost. To, že se považujete za muže či ženu, není skutečné, nýbrž jen zdánlivý jev. Sen se také jeví být skutečný. Falešná tělesná totožnost musí zmizet. Před tímto tělem jste neměli žádnou paměť ztotožňování se s mužem či ženou. Nikdo z vás neměl jakékoliv zkušenosti tohoto druhu.

Konec druhé části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.