Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

15. Prostor je všude, ale vědomí je před prostorem (Nirupany)

11. 2. 2016 - Aleš

Proč jste se probudili z hlubokého spánku? Proč jste uviděli sen během spánku? Znáte odpověď na tyto otázky? Stav bdění, který přišel s probuzením ze spánku, s sebou přinesl svět. Neprobudit se značí nepřítomnost světa. Sen je neskutečný, podobně bdění je pouhým zdáním. Není mezi nimi žádný rozdíl. Stavy bdění, spánku a snění se dějí spontánně.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 15

Čtvrtek, 9. března 1978

Je pravdou, že setkání se světcem je blahodárné, ale člověk by na to měl být vnitřně připraven. Koncepty hříchu a ctnosti mají svou důležitost do té doby, dokud sebe pokládáte za tělo. Je to výsledek dojmů, které jste nasbírali z okolí. To, co platilo pro určitou dobu souviselo jen s tímto obdobím. S každou další dobou bude vše jinak.

Světlo vašeho pocitu bytí je ve své podstatě prostorem. Je prostor viděn ve spánku? Vaše vědomí ´já jsem´ je přímo uvnitř vás. Touha být je ve vás silně pociťována. Staráte se o sebe tak, abyste své bytí ochránili. Důvodem je to, že víte, že jednoho dne vás čeká smrt. To, co je věčné, není zapotřebí opatrovat. Uvědomte si, že existujete bez sebemenšího úsilí.

Je pravda, že dříve jste o sobě nevěděli, ale nyní víte, že ´vy jste´. Jste svědek tohoto vědomí. Ten, kdo ho pozoruje a pochopí, je tu ještě před ním.

Je nutné provádět meditaci na základě sdělených instrukcí od Sadgurua. To, co tu prve nebylo, tu nyní je. Kdo ví, že to tu předtím nebylo? Ti, kdo říkají, že hledající potřebuje mnoho životů k tomu, aby došel k osvobození, mají své tvrzení založené z doslechu. Pouze nevědomá osoba se drží tradiční víry. Jak by Džňánin mohl něco takového uznávat?

Sami musíte jasně vědět, co je správné. Pravda ve vás vysvitne, budete-li den za dnem spočívat v klidu. Je třeba být natolik klidný, že nebude vnímáno ani prožívání klidu. Když někdo tvrdí, že je osvobozen, mělo by se vědět, že byl osvobozen ve snu. Je sice osvobozen, ale k zrušení snu ještě nedošlo.

Proč jste se probudili z hlubokého spánku? Proč jste uviděli sen během spánku? Znáte odpověď na tyto otázky? Stav bdění, který přišel s probuzením ze spánku, s sebou přinesl svět. Neprobudit se značí nepřítomnost světa. Sen je neskutečný, podobně bdění je pouhým zdáním. Není mezi nimi žádný rozdíl. Stavy bdění, spánku a snění se dějí spontánně.

Víte, že ´vy jste´. Jaký je pro to důvod? Přemítejte o tom. Musíte praktikovat opakování mantry, meditaci a naslouchání učení Gurua. S bystrým intelektem se osvobodíte během krátké doby díky vyslechnutí a následování slov Gurua.

Vaše každodenní chování je výsledkem nastřádaných dojmů. Nestaňte se otroky vlastních myšlenek. Ten, kdo dosáhl stupně, kde nejsou žádné myšlenky, nebude znepokojován záležitostmi obživy, hmotného zabezpečení a podobně.

Ať proběhne ve světě jakákoliv zkušenost, konatel v ní není. Vše se děje spontánně. Prostor je všude, ale vědomí je před prostorem. Prostor je světlem vědomí. Svou všeprostupující přirozenost si uvědomíte, jakmile se rozplyne tělesné vědomí.

´Já jsem´ je základní koncept. Za co se můžeme pokládat bez tohoto základního pocitu (´já jsem´)? Všechny děje, odehrávající se po celý život ve světě, jsou založeny na konceptu ´já jsem´, který přesto přese-všechno stejně neexistuje. Nepleťte si tento koncept s narozeným tělem. I když si žádný koncept ve smyslu ´já jsem´ nedržíte, přesto existujete.

Vědomí je jemné, zářné a sebe-vnímající. Je jemnější než prostor. Jakmile realizujete svou přirozenost, vše si uvědomíte. Přijímáte tělo za svou formu, vy však nejste tělem.

Jóga značí spojení Puruši a Prakrti. Jogín je tím, kdo dosáhne tohoto spojení. Ke spojení dochází ve chvíli, kdy vědomí ´já jsem´ přestane mít jakékoliv poznání o sobě. Pokud tvrdíte, že tělo je vaší přirozeností, pak tomu neporozumíte.

Všechny věci se pojí s názvem, což jsou v podstatě slova. Mohl by jinak jemný atom vědomí obsahovat tak obrovský vesmír? Jemným atomem se myslí poznání vašeho pocitu bytí. Jelikož jste dosud nepoznali tento jemný atom, pokládáte se pouze za hrubé tělo. Dokud nebude tento atom realizován, není tu klid. Vesmír vyvstane díky vašemu stavu bdění. Přesto je celý vesmír falešný. Ohromný svět vyvstane z nevědomosti a ustane v nevědomosti. Jestliže si nic neuvědomujete, jste Parabrahman.

Požehnání ´Nechť se mi dějí dobré věci´ má svůj význam pouze s ohledem na tělo. Z hlubokého spánku vyrašil v důsledku prvotní iluze nepatrný dotek bdění. Bez něho zde není žádný svět. Je svět zdánlivý jev? Je bdění nepravdivé? (Obojí, tedy svět i bdění, je iluzorní.) Toto je základní iluze.

Veškerá existence spočívá ve slovech. Jméno znamená slovo. Mantrou se označuje zvláštní uspořádání slov. To je základ světa. Mantra kontroluje činnosti nechtěně. Opakování mantry je opakováním slova. Proto opakování značí nic. I když tu nic není, člověk si představuje, že je tu toho nesmírně mnoho. Toto je velký žert ohledně světa. Vaše vlastní slova vám přinášejí štěstí nebo utrpení. Štěstí je pochopitelně vzácné. Dokud nedojde k projevu Prakrti a Puruši nic nespatříte. Prvotní slovo je zdrojem mysli. Mysl je souhrn dojmů. Podle nich následuje chování jedince. Meditace je úspěšná díky utlumení pocitu ´já jsem´. Vědomí je atomické. Když atomické vědomí zazáří vynoří se celý ohromný svět. Pokud přijmete fakt, že tento obrovský vesmír je vytvořen právě z tohoto atomického vědomí, pak si uvědomíte jeho falešnost. Staňte se samojediným beze slov a poznejte, že tento přídavek pěti elementů je neskutečný. Potom nebudete trpět nouzí. Rozjímejte o tomto: kdo bude osvícen, jak a proč?

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.