Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 48/1 – Parabrahman je vaším rodným městem

9. 2. 2016 - Aleš a Gabriela

Jednou jste byli dítětem, nyní jím nejste. Všechny vaše formy se mění, a tudíž nejsou skutečné. Vše i vaše přesvědčení o tom se musí změnit. Za cokoliv jste sebe přijali, se neustále mění, je nestálé. Kvůli těmto neustálým změnám přijdou všechny vaše činnosti vniveč. Vaše vědomí a vše, co mu činí společnost, je časem omezené. Tyto věci se jen jeví a ony zmizí. Kvůli této měnlivé podstatě je vše, co pozorujete, a všechny vaše domněnky, mylné. Budete v rozpacích být si jisti čímkoliv. Chyba není vaše, je to přirozenost samotných věcí. Když něco pozorujete, či když něco děláte, je třeba, abyste se ptali sebe sama: „Je to to věčné?, Je to skutečné?“. Jak může neskutečné zůstat stejné? Nemůžete činnosti zastavit, budou se dít a vy se o nich dozvíte potom. Dění je rovněž v přirozenosti věcí. Není ve vaši moci zastavit činnosti. To, co je důležité, je vaše uvědomění. Neuvažujete o změnách ve vás. Jste si zcela jisti svým názorem o sobě, že jste někým, mužem či ženou. To je vaše pevná víra, avšak jedná se o vaše nepochopení, o to nečisté ve vás. Je třeba to odmítnout. Neučiníte-li tak, připravte se na nespokojenost a neštěstí. Můžete žít dlouho, ale budete zakoušet nespokojenost a bezmocnost. To je výsledek toho, že nenásledujete (slova) svého Gurua.

Audio 48

27. července 1974

Siddharameshwar Maharadž džajánthí

Dnes slavíme narozeniny našeho Gurua Šrí Siddharameshwara Maharadže. V tento den si ho připomínáme. V tento den se to nejryzejší z ryzího, to je Parabrahman, vtělilo do jeho formy. Jeho inkarnace zde byla určená k tomu, aby vám připomněla vaši pravou věčnou přirozenost. Zpřístupnil vám nejvyšší stav Parabrahman. Vy však nejste připraveni Jej přijmout. S tím on nemůže nic dělat. Vaše pravá přirozenost, která je bez jakýchkoliv atributů, je Parabrahman. Parabrahman je vaším rodným městem. On je tam jediným obyvatelem. Náš Guru Šrí Siddharameshwar byl skutečně Tím, čím se můžete stát i vy. To je pravé, úplné a věčné Parabrahman.

Máte za to, že konáte službu pro svého Gurua anebo že jste se mu zcela odevzdali. To není pravda. Před přijetím této formy jste byli tím, co se označuje jako Parabrahman. Zde je vše dočasné a pomíjivé, ale tam existuje něco, co je bezčasé. Tím bezčasým je Parabrahman neboli Paramátman. To je To, co jste věčně.

Písma se snaží vypovědět pravdu a popsat Parabrahman. Náš Guru hovořil pouze o Paramátman, Parabrahman. Vaše skutečná přirozenost je pravá a věčná a obecně známá pod pojmem Parabrahman, Paramátman. Nikdo To nemůže spatřit nebo uslyšet. Je naší přirozeností. Vše, co je viděno či slyšeno, je pomíjivé a neskutečné. Satguru neboli Paramátman ukazuje pravdu pravdě. Ve vědomí se všechny formy, které jsou viděny, neustále mění. Nic kromě Parabrahman, Paramátman nezůstává stejné. To je To, čím jsme. Nejste tím, co se neustále mění. Vše, co se nám zjevuje, se pořád mění. Náš zevnějšek nebo zevnějšek druhých se také mění. Je to jako stékající voda, která nemůže zůstat stát. To, časem omezené, se neustále mění. Věci se mění každou chvíli. To, co je nyní, nezůstane stejné někdy později. To, co se mění, nemůže být skutečné, vaše vlastní forma se neustále měnila.

Jednou jste byli dítětem, nyní jím nejste. Všechny vaše formy se mění, a tudíž nejsou skutečné. Vše i vaše přesvědčení o tom se musí změnit. Za cokoliv jste sebe přijali, se neustále mění, je nestálé. Kvůli těmto neustálým změnám přijdou všechny vaše činnosti vniveč. Vaše vědomí a vše, co mu činí společnost, je časem omezené. Tyto věci se jen jeví a ony zmizí. Kvůli této měnlivé podstatě je vše, co pozorujete, a všechny vaše domněnky, mylné. Budete v rozpacích být si jisti čímkoliv. Chyba není vaše, je to přirozenost samotných věcí. Když něco pozorujete, či když něco děláte, je třeba, abyste se ptali sebe sama: „Je to to věčné?, Je to skutečné?“. Jak může neskutečné zůstat stejné? Nemůžete činnosti zastavit, budou se dít a vy se o nich dozvíte potom. Dění je rovněž v přirozenosti věcí. Není ve vaši moci zastavit činnosti. To, co je důležité, je vaše uvědomění. Neuvažujete o změnách ve vás. Jste si zcela jisti svým názorem o sobě, že jste někým, mužem či ženou. To je vaše pevná víra, avšak jedná se o vaše nepochopení, o to nečisté ve vás. Je třeba to odmítnout. Neučiníte-li tak, připravte se na nespokojenost a neštěstí. Můžete žít dlouho, ale budete zakoušet nespokojenost a bezmocnost. To je výsledek toho, že nenásledujete (slova) svého Gurua.

Jestliže se probudíte podle Gurových slov, vaše falešná individualita zmizí a spatříte sebe jako ryzí a neomezený projev. Vaše pravá forma je vše-prostupující. Přebývání ve slovech Gurua změní vaši chybnou totožnost a očistí vás. To vše se uskuteční bez vynaložení úsilí, jako když dojde k očistě při koupeli. Nestálé a falešné bude odstraněno. Všechny vaše falešné myšlenky o sobě budou smyty a zůstane zde váš ryzí a projevený princip. Nezůstanete jako omezené tělo, ale jako rozlehlý vesmír. Víra v Gurua otvírá dveře k Pravdě. Pokud nebudete následovat svého Gurua, vaše přání zůstanou nesplněna.

Světské činnosti mají toto v povaze, že jsou klamné. Již víte, že věci se neustále mění. Byl jste dítě, pak dospívající, dospělý a nyní starý. Nyní nejste tím, čím jste byl kdysi. Jak tedy může být vaše chování nyní správné? Žádné chování s tělesnou totožností nemůže být pravdivé. Jak mohou být měnící se věci konsistentní (stálé)? Tudíž jsou klamné. Připomínejte si to. Všechny vaše činnosti jsou konány v nevědomosti. Nevíte, co ve skutečnosti jste, proto jsou vaše činy podobné tomu, jako když slepý muž mele pšenici, zatímco mu pes pojídá umletou mouku ze země.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.