Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

47/2 – Je třeba, abyste uměli rozlišovat, a opustili ego

2. 2. 2016 - Aleš a Gabriela

Pocit bytí je pálivý/bolestivý, a abychom na něho zapomněli, musíme se zabavit činností. Kdyby tento pocit bytí byl příjemný, člověk by mohl spokojeně zůstávat nečinný a osamocený. Ve spánku zapomenete na tento pocit bytí, a odpočíváte v pokoji. Se sebe-láskou se snažíte prožívat šťastné chvíle, ale nakonec jste nešťastní. Pocit bytí či vědění je bezforemný, a ten, kdo to zná, je také bezforemný. Nyní se vraťte nazpět a buďte tím, čím jste byli před sto lety. Co jste tehdy byli?

Audio 47/2

Člověk se ztotožňuje s tělem a snaží se získat náboženské zásluhy. Dalším (jeho) úspěchem je pak smrt. Lidé prohlašují, že jednou odejdou, že umřou. Ale jaký je důkaz vašeho příchodu? Opravdu jste přišli? Přišli jste nebo se zde objevila zpráva ´já jsem´? Co chápete pod pojmem ´beztělesný stav´? Je to stav bez vědomí. S objevením se vědomí se zároveň objeví ´touha být, existovat´, a začne boj (o přežití). Tělo musí být udržováno při životě konzumací potravy. Pocit ´já miluji´ má paměť, avšak žádnou formu. Tělo je potravinový materiál, a má formu. Toužíte být, existovat. Tato láska je bezforemná. Primární iluze neboli mula mája je také beztělesná. Protože je vědomí kvalita potravinového těla, začne chybné ztotožnění s tělem. Činnosti všech lidských bytostí jsou tu kvůli sebe-lásce, touze být. Láska Já má jakékoliv tělo. Jestliže někoho milujete, pak on nebo ona sice mají tělo, ale láska Já je bezforemná. Veškeré naše takzvané poznání je založeno na tom, co jsme si vyslechli či přečetli.

Naše ´schopnost´ vědění je závislá na zdravém těle a životním dechu. Jakmile tělo zemře, vědění zmizí. Kam toto vědění odejde? Je vám kázáno o pekle a nebi. Písma hovoří o tom, co se děje po takzvaném narození a smrti, avšak písma jsou také jen ´povídačky´. Vaše pravá forma před vědomím nezapomněla na sebe, a tudíž si nepotřebuje sebe připomínat. Primární iluze (mája) si potřebuje připomínat sebe vzhledem k svému zapomínání. Jestliže máte nějaké pochybnosti, prosím ptejte se. Někteří mne žádají, abych jim ukázal cestu. Avšak my si nejsme vědomi nějaké cesty/stezky. Po které cestě jste přišli během svého příchodu na svět? Můžete se vrátit po té samé cestě? Vaše matka vám řekla asi dva roky poté, co jste se takzvaně narodili, o vašem příchodu. Do té doby jste si neuvědomovali svůj příchod. Byli jste si vědomi svého příchodu? Někteří prohlašují, že jste přišli z nebe po posvátné stezce. Tento svět je plný lidí, kteří ukazují různé stezky. My však nemáme povědomí o nějaké stezce. Máme jasné poznání o tom, co nejste, a co jste. Někteří říkají: „Vraťte se po té samé cestě, kterou jste přišli.“ Je to možné? Jste si vy vědomi nějaké stezky, po které jste přišli? Ze stavu ne-vědění se objevil současný stav vědění. Všechny naše aktivity jsou tu proto, abychom se udržovali zaměstnáni (zabaveni). Milujeme naše bytí, avšak nesnášíme být nečinní a sami.

Pocit bytí je pálivý/bolestivý, a abychom na něho zapomněli, musíme se zabavit činností. Kdyby tento pocit bytí byl příjemný, člověk by mohl spokojeně zůstávat nečinný a osamocený. Ve spánku zapomenete na tento pocit bytí, a odpočíváte v pokoji. Se sebe-láskou se snažíte prožívat šťastné chvíle, ale nakonec jste nešťastní. Pocit bytí či vědění je bezforemný, a ten, kdo to zná, je také bezforemný. Nyní se vraťte nazpět a buďte tím, čím jste byli před sto lety. Co jste tehdy byli?

Guru vám poví toto tajemství. Není pochyb o tom, že jste byli přítomní před sto lety. Byli jste přítomní před objevením se vašeho těla. Vaše existence nabývá pocit bytí po příchodu těla. Vědomí je kvalita potravinového těla. Díky tomu jste se stali vědomi svého okolí a příbuzných. Vědění/poznání se označuje jako mája/iluze. Ten, kdo poznává, se nazývá Íšvara neboli Bůh. Jména nám dávají pocit pochopení. Jména napomáhají rozeznat jednu věc od druhé. Názvy pomáhají rozlišit máju od Íšvary. Obojí je bezforemné.

Se Sebe-realizací jsem (usazen) doma. Odtud není (již) žádné přicházení ani odcházení. Třebaže se zdám být mezi vámi všemi, já jsem vždy doma, v Já. Můj domov je osvobozen od veškeré dvojnosti, jako je světlo a tma, přicházení a odcházení. Je za (před) vědomím.

Prožívali jste bdění a spánek před sto lety? Bylo zde pociťováno vědění bez stavů bdění a spánku? Kdo pak byl tím, kdo se narodil? Pocit bytí se narodil. Znalec říká: „Já jsem za všemi těmito stavy. Mé Já je před čímkoliv a vším.“

V Bhagavadgítě je vše objasněno a zjednodušeno. Lidé si to však ztěžují a vykonávají pokání. Je třeba, abyste zjistili, jak se vědomí objevilo z neprojevu. Všechno strádání bude k ničemu, nebudete-li znát zdroj/původ vědomí. Pokání přináší sílu. Síla/moc poskytuje důležitost a dotyčný pak prohlašuje: „Já jsem dosáhl Brahman.“. Může být dosaženo Brahman? Je třeba, abyste uměli rozlišovat, a opustili ego. Ale to je obtížné. Jestliže toto skutečně chápete, pak jste prosti myšlenek. Co vás potom může trápit?

Navzdory mému zevnějšku já jsem prost myšlenek. Musíte vědět, jaký je džňánin neboli realizovaná bytost. On je vždy svědkem, prostý jakéhokoliv zaplétání se. Nezapomenout na to, co jste slyšeli, je samo o sobě meditací. Vaše uvědomění Já by mělo být nepřetržité. Všechny další činnosti jsou jen pro zábavu. Lidé utrácejí tisíce za lístky na kriket? K čemu je to? Pouze pro zábavu. Statisíce jsou vynakládány za nákup petard a raket. K čemu je to dobré? Je to užitečné? Činnosti pomáhají udržovat vědomí zaneprázdněné. Otázka zisku či ztráty nepřipadá v úvahu. Pocit bytí se objevil v těle, ale my nejsme tělem. Tudíž jméno těla není našim jménem.

Kdo opustí tělo a jak? Životní dech opouští během posledního výdechu tělo, vědomí se oddělí a kdo tam je tím, kdo umírá? Ukončím nyní tuto promluvu, protože jste ztratil hlavní pointu mého hovoru. Je to proto, že pevně trváte na tělesné totožnosti. Kdybyste si zapamatoval i jen pár bodů toho, co zde bylo řečeno, osvobodí vás to od hříchu a náboženských zásluh, tedy od pekla a nebe. A rovněž budete osvobozen od zrození a smrti.

Konec audia 47.       

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.