Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

12. Nepotřebujete příkazy a předpisy jakéhokoliv náboženství (Nirupany)

21. 1. 2016 - Aleš

Stručně řečeno uctívejte slova Gurua: „Já nejsem tělo, já jsem bezforemná, ryzí životní síla, která oživuje tělo.“ Kde není tělesné vědomí, tam je v neomezené míře štěstí. Vědomí vám bude nápomocné ve všech směrech, máte-li víru v Guruova slova. Pokud je vaší vnitřní hnací (naléhavou) silou oddanost ke Guruovi, smrt na vás nebude mít žádný dopad. Ten, kdo je pevně usazen v učení Gurua, nemá již žádný strach. Átman, které je ve své přirozenosti dokonalým blaženým klidem, musí kvůli tělesné totožnosti podstupovat utrpení. Nepokládejte se za individualitu. Spočívejte v uvědomění universálního projevu (vše). Jeho tělem je prostor. Nasajte a nechte v sobě zakořenit slova Gurua. Dá vám to možnost vidět a zakoušet jasně semenné vědomí uvnitř, které je poslouchajícím.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 12

Čtvrtek, 16. února 1978

Ohromný fenomenální svět je obsažen ve vašem vědomí. Přesto se jeví být mimo vás (vědomí). Protože je svět vytvořen z tohoto jemného vědomí, je neskutečný. Pouze Brahman je skutečné.

Pevně se držte tohoto poznání. To je pravá meditace. Dokud se honíte za osobním prospěchem, realizaci Já nedosáhnete. Átman je naše pravá přirozenost/Já. Je to bezforemné vědomí. S kombinací těla, prány a Átman tu je pocit ´já jsem´. Dejte stranou své problémy, máte-li nějaké, a pevně se stabilizujte v Já. Tělo má formu, ale vědomí uvnitř těla nemá žádnou formu. Dualita je vytvořena tím, že berete tělo za svou formu; tím dochází k oddělení od vaší pravé přirozenosti. Tato totožnost s tělem s sebou přináší zkušenosti štěstí a neštěstí. Uctívejte pouze to vědomí, díky němuž je vše zakoušeno. Ono je před (za) intelektem.

Poznání/vědomí se označuje jako Guru. Tam, kde je zkušenost Já, je přítomen blažený klid. My jsme tímto blaženým klidem. To je meditace. Lidé říkají, že jsou šťastní, ale jestlipak někdo z nich zakusil tento blažený klid? Naší pravou přirozeností není ani štěstí, ani neštěstí. Pravé Já, samo o sobě, je štěstím. Uctívat Gurua značí uctívat jeho slova. Pravé Já je za myslí, je též mimo kvality. Jeho podstata se podobá prostoru. Je to vše-prostupující obloha nezměrného vědomí. Je úžasné a (intelektem) nepochopitelné. Upřete svou pozornost na toto Já. Uctívejte Jej, aniž byste do toho vnášeli dualitu. Neztotožňujte Jej s tělem. Vy jste pokladnicí blaženého klidu.

Stručně řečeno uctívejte slova Gurua: „Já nejsem tělo, já jsem bezforemná, ryzí životní síla, která oživuje tělo.“ Kde není tělesné vědomí, tam je v neomezené míře štěstí. Vědomí vám bude nápomocné ve všech směrech, máte-li víru v Guruova slova. Pokud je vaší vnitřní hnací (naléhavou) silou oddanost ke Guruovi, smrt na vás nebude mít žádný dopad. Ten, kdo je pevně usazen v učení Gurua, nemá již žádný strach. Átman, které je ve své přirozenosti dokonalým blaženým klidem, musí kvůli tělesné totožnosti podstupovat utrpení. Nepokládejte se za individualitu. Spočívejte v uvědomění universálního projevu (vše). Jeho tělem je prostor. Nasajte a nechte v sobě zakořenit slova Gurua. Dá vám to možnost vidět a zakoušet jasně semenné vědomí uvnitř, které je poslouchajícím.

Přirozeností Já/oddaného je loajální víra. Třebaže se jeho životní síla/vědomí pohybuje v nesčetných tělech, je bez nejmenší poskvrny. Vaše vědomí se pomalu vytříbí a vy si uvědomíte svou pravou přirozenost. Jakmile dojde k tomuto uvědomění, vědomí pomalu samo začne promlouvat. Koncept smrti se bude zdát směšný. Striktně následujte Guruova slova: „Nemám jinou formu než vědomí.“ Dělejte bez obav to, co máte rádi. Jinak se intelekt a síla (houževnatost) rozplynou. Vše se spontánně děje v Bohu, prostřednictvím Boha a Bohem.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.