Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 47 – Neexistují žádné individuality, ale pouze projev

26. 1. 2016 - Aleš a Gabriela

Jak jedná ve světě ten osvobozený (mukta)? Jak může jednat to, co je bez kvalit? Pro svobodnou bytost stav, který je před existencí těla, pokračuje během existence i po zániku těla. Může mít osvobozená bytost sebemenší potřebu? I potřebu existovat, být? Zakoušíte někdy takovou zkušenost? Možná jste o tom ani nepřemýšleli. Kdo ví, zdali na to vůbec někdy pomyslíte? Stěží jeden ze statisíce na to možná pomyslí. Pro lidi s tělesnou totožností je jediná náplň myšlení pohodlí a prospěch. Provádějí bez tohoto myšlení vůbec nějakou činnost? Myšlenka neboli paměť je bezforemná. Znalec je také bezforemný.

Audio 47/1

Poznání značí být s něčím obeznámen, znát něco. Musíme vědět, co znamená být spoutaný a být svobodný. Všechny naše světské činnosti probíhají na základě slov a jsou poznáním. Totéž se vztahuje na činnosti spjaté s rodinou. Ten, kdo poznal pravdu a žije podle ní, se nazývá Džňánin neboli Guru. Zná pouze to, co pochopil. Realizovaná bytost nemusí opakovat tu samou věc každý den. To se vtahuje na duchovnost. Átman značí „My“. Je třeba poslouchat (slova Gurua) dokud nedojde k realizaci.

Naše přítomnost je nám známa. Objevilo se naše bytí. Se sebepoznáním náš pocit bytí zmizí, ale sebepoznání je velice vzácná událost. Nyní vyvstává otázka, kým je tento pocit bytí vnímán? Nemůže to být nikdo jiný než naše pravá forma, ale k pochopení této pravé formy potřebujete slova a jména. Jména jsou pouze slova. Jste spoutáni svou tělesnou totožností a jménem. Všechny otázky vyvstaly pouze po objevení se bytí. Bytí se nazývá mája neboli iluze. Ten, kdo má toto bytí, se nazývá Išwarou či Bohem. Neexistují žádné individuality, ale pouze projev. Ten, kdo je tělem s jeho jménem, je individualita. Kdo jste, nejste-li tělem a jeho jménem? Řekněte něco o sobě. Všichni jsme přijali nebo jsme byli nuceni přijmout naše jména a pevně jsme se jich drželi. I potravinám jsou dávána jména z praktických důvodů. Jak byste bez těchto označení potravin mohli být obslouženi jídlem, které si přejete? Jména mají omezené užití a zasluhují si důležitost do této míry.

Jakmile je někdo plně nasycen, nemá potřebu si připomínat jména jídel. Zeptám-li se vás, zdali proti svému jménu něco máte, pak všichni považují své jméno za správné a nikdo proti němu nic nenamítá. Člověk se se jménem ztotožňuje a říká si „Já jsem John“. Neřekne „John je mé jméno“ ale „Já jsem John“. Všechna jména jsou vymyšlená, tudíž falešná. Po celý život se lidé podepisují těmito falešnými podpisy. Všechna jména trvají do té doby, dokud trvá bytí.

Když slyšíte slova, všechny popisy, které cítíte, že jste pochopili, jsou jen slova a představy vytvořené těmito slovy. Činnosti se dějí kvůli slovům. Ale znalec slov není slovem. To, komu se objevilo bytí, není mužem ani ženou. Tělo je buď mužské, nebo ženské. Bez těla zde nemůže být žádné jméno. Člověk je nucen jednat ve světě tak, jak si situace žádá. Kdo je spoutaný a kdo volný? Když se objeví vědění, pojme tělo za svou totožnost. Kromě těla zde pro vědění není nic bližšího k ztotožnění se. Může být vědomí mužem či ženou? Ne. Jen tělo je mužské či ženské. Jak může být vědomí spoutané? Pak kdo je spoutaný? Můžete spoutat své vědomí? Pokud ne, musí být zákonitě volné.

Jaká je forma toho, komu se objevuje vědomí? To, čemu vědomí věří, se jeví být formou jeho znalce. Pokud vědomí nevěří, že je tělem, kde je pak spoutanost? Pokud provádíte svou duchovní praxi i po dobu tisíce let a jste závislí na povídačkách, nemůžete být volní. Nemůžete být ani osvobozeni od tužeb a chtění. Co milujete ze všeho nejvíc? Vědomí samotné je láska. Láska být, láska existovat. Vědomí je Mája neboli iluze. A ten, kdo si je vědom, je Išwara neboli Bůh. Mají nějakou formu? Vědění nebo vědomí nemá žádnou formu. Ten, kdo si je vědom, také nemá žádnou formu. Mája a Bůh jsou beztělesní. Vědomí je kvalita. Ten, kdo si je vědom, je za kvalitami, je bez bytí.

Išwara je za kvalitami neboli on je Gunatita. Je vaše vědění spoutané nebo volné? Když je tělo vaší formou, vaše vědění je spoutané. Nejste-li svým tělem, jste volní. Mája a Išwara jsou volní.

Jak jedná ve světě ten osvobozený (mukta)? Jak může jednat to, co je bez kvalit? Pro svobodnou bytost stav, který je před existencí těla, pokračuje během existence i po zániku těla. Může mít osvobozená bytost sebemenší potřebu? I potřebu existovat, být? Zakoušíte někdy takovou zkušenost? Možná jste o tom ani nepřemýšleli. Kdo ví, zdali na to vůbec někdy pomyslíte? Stěží jeden ze statisíce na to možná pomyslí. Pro lidi s tělesnou totožností je jediná náplň myšlení pohodlí a prospěch. Provádějí bez tohoto myšlení vůbec nějakou činnost? Myšlenka neboli paměť je bezforemná. Znalec je také bezforemný.

Někomu zde může být přes devadesát let, ale znamená to, že jste zde před sto lety nebyli přítomní? Co jste byli před sto lety? Byly zde vůbec nějaké potřeby či boj o přežití? Slyšeli jste tehdy o štěstí či neštěstí? Neslyšeli jste zlá slova či nějaká další slova. Je to tak? Souhlasíte, jste si tím jisti. Byli jste zde či nebyli? Existovali jste bez vědomí. To je bez pocitu bytí. Před sto lety jste byli před primární iluzí, Májou, před láskou „Já“. Když se objevilo tělo, Mája se ho chopila jako své formy. Mája trvá na tom, že fyzické tělo je jeji forma.

Konec první části.        

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.